Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

74. 1. Schrödinger, elektronların atom içinde bulunma ihtimali yüksek olan yerler, enerjileri ve momen- tumları ile ilgili hesap

74. 1. Schrödinger, elektronların atom içinde bulunma
ihtimali yüksek olan yerler, enerjileri ve momen-
tumları ile ilgili hesaplamalar yaptı.
II. Schrödinger, elektronların çekirdek etrafında bu-
lunma olasılığı olan bölgelere elektron bulutu adı-
ni verd

74. 1. Schrödinger, elektronların atom içinde bulunma ihtimali yüksek olan yerler, enerjileri ve momen- tumları ile ilgili hesaplamalar yaptı. II. Schrödinger, elektronların çekirdek etrafında bu- lunma olasılığı olan bölgelere elektron bulutu adı- ni verdi. III. Schrödinger'e göre, atomun elektronu, çekirdek- ten itibaren her yerde bulunabilir. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III Ev. II ve III