Atom Fiziği Soruları

2.
De Broglie dalga boyu azalan rölativistik bir par-
çacık için,
Hızı artar.
II. Kütlesi artar.
III. Momentumu azalır.
IV Kinetik enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
h
Kahif
B) Yalnız II
D) I, II ve III
C) I ve IV
E) I, II ve IV
ÇÖZ KAZAN
Fizik
Atom Fiziği
2. De Broglie dalga boyu azalan rölativistik bir par- çacık için, Hızı artar. II. Kütlesi artar. III. Momentumu azalır. IV Kinetik enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I h Kahif B) Yalnız II D) I, II ve III C) I ve IV E) I, II ve IV ÇÖZ KAZAN
20-
20. yüzyılın başında atom teorisinde Bohr'un postülatla-
n, Heisenberg ve Schrödinger'in modern atom teorisine
katkıları, Planck'ın işığın yapısına ilişkin düşünceleri ve
Einstein'in fotoelektrik ile ilgili açıklamaları ile kuantum
mekaniği fizikçilerin üzerinde en çok tartıştıkları bir alan
olmuştur.
Kuantum mekaniği
1. Fiziğin bir alt alanıdır.
II. Fizikte yeni bir paradigmadır.
III. Newton mekaniğinin atomik düzeydeki uygulaması-
dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziği
20- 20. yüzyılın başında atom teorisinde Bohr'un postülatla- n, Heisenberg ve Schrödinger'in modern atom teorisine katkıları, Planck'ın işığın yapısına ilişkin düşünceleri ve Einstein'in fotoelektrik ile ilgili açıklamaları ile kuantum mekaniği fizikçilerin üzerinde en çok tartıştıkları bir alan olmuştur. Kuantum mekaniği 1. Fiziğin bir alt alanıdır. II. Fizikte yeni bir paradigmadır. III. Newton mekaniğinin atomik düzeydeki uygulaması- dır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
5. Başlangıçta sadece m kütleli maddesinin bulunduğu
kapta 6 yıl sonra kütleli Y maddesi gözlemleniyor.
3m
4
Buna göre X maddesinin yarı ömrü kaç yıldır?
(Işımalardan dolayı gerçekleşen kütle kaybı önemsenmiyor.)
B) 2,5
A) 2
M
C) 3
D) 3,5 E) 4
Fizik
Atom Fiziği
5. Başlangıçta sadece m kütleli maddesinin bulunduğu kapta 6 yıl sonra kütleli Y maddesi gözlemleniyor. 3m 4 Buna göre X maddesinin yarı ömrü kaç yıldır? (Işımalardan dolayı gerçekleşen kütle kaybı önemsenmiyor.) B) 2,5 A) 2 M C) 3 D) 3,5 E) 4
W
Çekirdekteki proton ve nötronları bir arada tutmak için
kullanılan enerjiye bağlanma enerjisi denir.
Aşağıdaki elementlerin hangisinde nükleon başına
düşen bağlanma enerjisi daha düşüktür?
B) Demir
Hidrojen
D) Bakır
E) Oksijen
C) Nikel
Fizik
Atom Fiziği
W Çekirdekteki proton ve nötronları bir arada tutmak için kullanılan enerjiye bağlanma enerjisi denir. Aşağıdaki elementlerin hangisinde nükleon başına düşen bağlanma enerjisi daha düşüktür? B) Demir Hidrojen D) Bakır E) Oksijen C) Nikel
Radyoaktif bir madde ile ilgili verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Madde miktarı azaldıkça maddenin aktifliği azalır.
✓
B) Maddenin yarı ömrü zamanla değişmez.
J
C) Bozunmadan kalan atom sayısı zamanla azalır.
Maddenin aktifliği zamanla değişmez.desir
E) Maddenin yarı ömrü bozunma sabiti ile ters orantı-
lıdır.
Fizik
Atom Fiziği
Radyoaktif bir madde ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Madde miktarı azaldıkça maddenin aktifliği azalır. ✓ B) Maddenin yarı ömrü zamanla değişmez. J C) Bozunmadan kalan atom sayısı zamanla azalır. Maddenin aktifliği zamanla değişmez.desir E) Maddenin yarı ömrü bozunma sabiti ile ters orantı- lıdır.
100 yılı aşkın bir süre önce Ernest Rutherford,
Hans Geiger ve Ernest Marsden atomun küçük
pozitif yüklü bir çekirdekten ve bu çekirdeğin et-
-rafında yörüngelerinde dönen elektronlardan mey-
dana geldiğini keşfettiler.
1.
Bu çalışmalar gelişerek gönümüzde, atom altı
parçacıkların araştırmalarında da kullanılmış olan
katot ışınlı tüpler tarafından elektronların hızlandı-
rılarak farklı frekanslarda ekrana çarpmasıyla te-
levizyondaki görüntüler elde edildi ve bu ekranlar
bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte yerlerini
LCD ve LED ekranlarına bıraktı.
Bu parçada anlatılan çalışmaları konu alan fizi-
ğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atom fiziği
B) Nükleer fizik
C)
D) Katı hâl fiziği
E) Termodinamik
Elektromanyetizma
A
Fizik
Atom Fiziği
100 yılı aşkın bir süre önce Ernest Rutherford, Hans Geiger ve Ernest Marsden atomun küçük pozitif yüklü bir çekirdekten ve bu çekirdeğin et- -rafında yörüngelerinde dönen elektronlardan mey- dana geldiğini keşfettiler. 1. Bu çalışmalar gelişerek gönümüzde, atom altı parçacıkların araştırmalarında da kullanılmış olan katot ışınlı tüpler tarafından elektronların hızlandı- rılarak farklı frekanslarda ekrana çarpmasıyla te- levizyondaki görüntüler elde edildi ve bu ekranlar bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte yerlerini LCD ve LED ekranlarına bıraktı. Bu parçada anlatılan çalışmaları konu alan fizi- ğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Atom fiziği B) Nükleer fizik C) D) Katı hâl fiziği E) Termodinamik Elektromanyetizma A
8. I. Işık hızını ölçmek.
II. Işığın uzayda yayılmasını sağlayan esir denilen
maddenin varlığını kanıtlamak.
III. Dünya'nın, mutlak durgun olduğu düşünülen esir
maddesine göre bağıl hareketini kanıtlamak.
Yukarıdakilerden hangileri Michelson-Morley
deneyinin amaçlarından değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Atom Fiziği
8. I. Işık hızını ölçmek. II. Işığın uzayda yayılmasını sağlayan esir denilen maddenin varlığını kanıtlamak. III. Dünya'nın, mutlak durgun olduğu düşünülen esir maddesine göre bağıl hareketini kanıtlamak. Yukarıdakilerden hangileri Michelson-Morley deneyinin amaçlarından değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
6.
124/00
-110134
7440
Ebag = 2 eV
Bağlanma enerjisi 2 eV olan bir metal yüzeye 400 nm dalga
boylu ışın düşürüldüğünde koparılan fotoelektronların ki-
netik enerjisi kaç ev olur? (h.c=12 400 eV A, 1nm = 10 A)
A) 0,7
B) 1,1
C) 3,1
D) 7
400 nm
3₁1-2=1,1
Mg
687
C
a
(
Fizik
Atom Fiziği
6. 124/00 -110134 7440 Ebag = 2 eV Bağlanma enerjisi 2 eV olan bir metal yüzeye 400 nm dalga boylu ışın düşürüldüğünde koparılan fotoelektronların ki- netik enerjisi kaç ev olur? (h.c=12 400 eV A, 1nm = 10 A) A) 0,7 B) 1,1 C) 3,1 D) 7 400 nm 3₁1-2=1,1 Mg 687 C a (
6.
CERN'de yapılan deneyler ve çalışmalar sonucu
300'den fazla atom altı parçacık belirlenebilmiştir. Bu
parçacıklar genel olarak fermiyonlar ve bozonlar olarak
iki gruba ayrılır.
Buna göre, CERN'de yapılan çalışmalar fiziğin hangi
alt alanı ile ilgilidir?
A) Katihâl fiziği
B)
Elektromanyetizma
Atom fiziği
D) Nükleer fizik
E) Yüksek enerji ve plazma fiziği
1
1
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
Fizik
Atom Fiziği
6. CERN'de yapılan deneyler ve çalışmalar sonucu 300'den fazla atom altı parçacık belirlenebilmiştir. Bu parçacıklar genel olarak fermiyonlar ve bozonlar olarak iki gruba ayrılır. Buna göre, CERN'de yapılan çalışmalar fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Katihâl fiziği B) Elektromanyetizma Atom fiziği D) Nükleer fizik E) Yüksek enerji ve plazma fiziği 1 1 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
10. Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunda
2. uyarılma enerjisinde bulunan bir elektronun
açısal momentumu aşağıdakilerden hangisine
eşittir? (h: Planck sabiti)
A)
h
2π
B)
h
TC
C)
3h
2T
D) 2 T
E)
4T
h
Fizik
Atom Fiziği
10. Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunda 2. uyarılma enerjisinde bulunan bir elektronun açısal momentumu aşağıdakilerden hangisine eşittir? (h: Planck sabiti) A) h 2π B) h TC C) 3h 2T D) 2 T E) 4T h
¡
D
5. Hidrojen atomuna
ait bazı enerji sevi-
yeleri verilmiştir.
13,6
12.75
12,1
n = 4 enerji düzeyi-
ne uyarılmış hidro-
jen atomu bir tek 10,20
foton salarak açısal
momentumu h/2π
(A) 12,75 eV artar.
C) 0,65 eV azalır.
E) 0,85 eV artar.
Enerji (eV)
0
lyonlaşma
n=4
n=3
n=2
n=1
kadar azalıyor.
Bağlanma enerjisindeki değişim için aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?
B) 12,75 eV azalır.
D) 0,65 eV artar.
d
Fizik
Atom Fiziği
¡ D 5. Hidrojen atomuna ait bazı enerji sevi- yeleri verilmiştir. 13,6 12.75 12,1 n = 4 enerji düzeyi- ne uyarılmış hidro- jen atomu bir tek 10,20 foton salarak açısal momentumu h/2π (A) 12,75 eV artar. C) 0,65 eV azalır. E) 0,85 eV artar. Enerji (eV) 0 lyonlaşma n=4 n=3 n=2 n=1 kadar azalıyor. Bağlanma enerjisindeki değişim için aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? B) 12,75 eV azalır. D) 0,65 eV artar. d
0. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekilde ve-
rilmiştir. Hidrojen atomu 12,76 eV enerjili fotonlarla
bombardıman ediliyor.
A)
h
210
PH
E)
lyonlaşma
7h
2n
need
n=3
n=2
Oluşan ışıma spektrumunda en kısa dalga boy-
luşma yapan atomda açısal momentumunun
değişiml Için aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
(n: Başkuantum sayısı, h: Planck sabiti)
kadar artar.
B)
n=1
kadar azalır.
13,60V
12,750V
12,1eV
kadar artar,
10,2eV
0
D)
5h
2K
kadar azalır.
kadar azalır.
Fizik
Atom Fiziği
0. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekilde ve- rilmiştir. Hidrojen atomu 12,76 eV enerjili fotonlarla bombardıman ediliyor. A) h 210 PH E) lyonlaşma 7h 2n need n=3 n=2 Oluşan ışıma spektrumunda en kısa dalga boy- luşma yapan atomda açısal momentumunun değişiml Için aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? (n: Başkuantum sayısı, h: Planck sabiti) kadar artar. B) n=1 kadar azalır. 13,60V 12,750V 12,1eV kadar artar, 10,2eV 0 D) 5h 2K kadar azalır. kadar azalır.
2
n-2
10.07
2
Bir hidrojen atomunda bazı uyariima arei dizaj-
leri şekilde verilmiştir.
n = 3 düzeyine kadar uyarilan hidrojen atomu
kararlı duruma geçerken;
yargılarından
A) Yalnız I
Dve ll
1. Atomdan yayınlanabilecek en düşük enerjili
foton 1,89 eV değerindedir.
II. Oluşabilecek en büyük enerjili şıma Lynan 3
işımasıdır.
III. Açısal momentumda olaşabilecek en büyük
değişim kadardır. X
hangileri doğrudur?
B) Yalnız | Chell
El ve
Fizik
Atom Fiziği
2 n-2 10.07 2 Bir hidrojen atomunda bazı uyariima arei dizaj- leri şekilde verilmiştir. n = 3 düzeyine kadar uyarilan hidrojen atomu kararlı duruma geçerken; yargılarından A) Yalnız I Dve ll 1. Atomdan yayınlanabilecek en düşük enerjili foton 1,89 eV değerindedir. II. Oluşabilecek en büyük enerjili şıma Lynan 3 işımasıdır. III. Açısal momentumda olaşabilecek en büyük değişim kadardır. X hangileri doğrudur? B) Yalnız | Chell El ve
Fizik biliminin temel amacı doğal olay-
ları yöneten sınırlı sayıdaki temel yasa-
ları bulmak ve bu yasaları ileride yapı-
lacak deneylerin sonuçlarını öngörecek
teorilerin geliştirilmesinde kullanmaktır.
Buna göre fizik bilimi,
1. Evren nasıl oluştu?
II. Varlıkların temel yapıtaşları neler-
dir?
III. Ruh ile paralel evrenler arasında ilişki
var mı?
yukarıdaki sorulardan hangisine ce-
vap aramaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) Il ve Il
I ve Il
Fizik
Atom Fiziği
Fizik biliminin temel amacı doğal olay- ları yöneten sınırlı sayıdaki temel yasa- ları bulmak ve bu yasaları ileride yapı- lacak deneylerin sonuçlarını öngörecek teorilerin geliştirilmesinde kullanmaktır. Buna göre fizik bilimi, 1. Evren nasıl oluştu? II. Varlıkların temel yapıtaşları neler- dir? III. Ruh ile paralel evrenler arasında ilişki var mı? yukarıdaki sorulardan hangisine ce- vap aramaz? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III E) Il ve Il I ve Il
ta olan
a bağlı
aman
mangi
5. t= 0 anında yatay düzlem üzerinde durmakta
olan bir cismin ivme-zaman grafiği şekildeki
gibidir.
A İvme
3a
a
A) 3
ğında yapılan işe oranı,
2t
Buna göre, I aralığında yapılan işin, II aralı-
W
B) 2
C)
11
3/2
W2
D
Zaman
kaçtır?
9
7
D)
E) 1
5. Önce hız-zan
A Hız
40
30
Daha sonra
Y
enerji değişimir
nılarak sonuca
W = 1/2m09 ²/2
=
son
N
S
Fizik
Atom Fiziği
ta olan a bağlı aman mangi 5. t= 0 anında yatay düzlem üzerinde durmakta olan bir cismin ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir. A İvme 3a a A) 3 ğında yapılan işe oranı, 2t Buna göre, I aralığında yapılan işin, II aralı- W B) 2 C) 11 3/2 W2 D Zaman kaçtır? 9 7 D) E) 1 5. Önce hız-zan A Hız 40 30 Daha sonra Y enerji değişimir nılarak sonuca W = 1/2m09 ²/2 = son N S
in
10
A) Yalnız
D) I ve III
E) I, vet
Ox
Alternatif Akım yayılır.
Vs. Ha
hgileri doğrudur?
B) Yalnız III
13. Nötr ve yapısını değiştirmeyen hidrojen atomunun bir
izotopunda,
6 agt
1. En çok bir tane lepton vardır.
II. En çok 4 tane d kuark vardır.
III. En çok 4 tane u kuark vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
able
D) II ve III
CLIVETT
7
-6 ausit
C) I ve II
Everl
E) I ve III
YKS Deneme 01 AYT
leptin
Fizik
Atom Fiziği
in 10 A) Yalnız D) I ve III E) I, vet Ox Alternatif Akım yayılır. Vs. Ha hgileri doğrudur? B) Yalnız III 13. Nötr ve yapısını değiştirmeyen hidrojen atomunun bir izotopunda, 6 agt 1. En çok bir tane lepton vardır. II. En çok 4 tane d kuark vardır. III. En çok 4 tane u kuark vardır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III A) Yalnız I able D) II ve III CLIVETT 7 -6 ausit C) I ve II Everl E) I ve III YKS Deneme 01 AYT leptin