%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Fiziği Soruları

2.
De Broglie dalga boyu azalan rölativistik bir par-
çacık için,
Hızı artar.
II. Kütlesi artar.
III. Momentumu azalır.
IV Kinetik enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
h
Kahif
B) Yalnız II
D) I, II ve III
C) I ve IV
E) I, II ve IV
ÇÖZ KAZAN
Fizik
Atom Fiziği
2. De Broglie dalga boyu azalan rölativistik bir par- çacık için, Hızı artar. II. Kütlesi artar. III. Momentumu azalır. IV Kinetik enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I h Kahif B) Yalnız II D) I, II ve III C) I ve IV E) I, II ve IV ÇÖZ KAZAN
20-
20. yüzyılın başında atom teorisinde Bohr'un postülatla-
n, Heisenberg ve Schrödinger'in modern atom teorisine
katkıları, Planck'ın işığın yapısına ilişkin düşünceleri ve
Einstein'in fotoelektrik ile ilgili açıklamaları ile kuantum
mekaniği fizikçilerin üzerinde en çok tartıştıkları bir alan
olmuştur.
Kuantum mekaniği
1. Fiziğin bir alt alanıdır.
II. Fizikte yeni bir paradigmadır.
III. Newton mekaniğinin atomik düzeydeki uygulaması-
dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Fiziği
20- 20. yüzyılın başında atom teorisinde Bohr'un postülatla- n, Heisenberg ve Schrödinger'in modern atom teorisine katkıları, Planck'ın işığın yapısına ilişkin düşünceleri ve Einstein'in fotoelektrik ile ilgili açıklamaları ile kuantum mekaniği fizikçilerin üzerinde en çok tartıştıkları bir alan olmuştur. Kuantum mekaniği 1. Fiziğin bir alt alanıdır. II. Fizikte yeni bir paradigmadır. III. Newton mekaniğinin atomik düzeydeki uygulaması- dır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
5. Başlangıçta sadece m kütleli maddesinin bulunduğu
kapta 6 yıl sonra kütleli Y maddesi gözlemleniyor.
3m
4
Buna göre X maddesinin yarı ömrü kaç yıldır?
(Işımalardan dolayı gerçekleşen kütle kaybı önemsenmiyor.)
B) 2,5
A) 2
M
C) 3
D) 3,5 E) 4
Fizik
Atom Fiziği
5. Başlangıçta sadece m kütleli maddesinin bulunduğu kapta 6 yıl sonra kütleli Y maddesi gözlemleniyor. 3m 4 Buna göre X maddesinin yarı ömrü kaç yıldır? (Işımalardan dolayı gerçekleşen kütle kaybı önemsenmiyor.) B) 2,5 A) 2 M C) 3 D) 3,5 E) 4
¡
D
5. Hidrojen atomuna
ait bazı enerji sevi-
yeleri verilmiştir.
13,6
12.75
12,1
n = 4 enerji düzeyi-
ne uyarılmış hidro-
jen atomu bir tek 10,20
foton salarak açısal
momentumu h/2π
(A) 12,75 eV artar.
C) 0,65 eV azalır.
E) 0,85 eV artar.
Enerji (eV)
0
lyonlaşma
n=4
n=3
n=2
n=1
kadar azalıyor.
Bağlanma enerjisindeki değişim için aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?
B) 12,75 eV azalır.
D) 0,65 eV artar.
d
Fizik
Atom Fiziği
¡ D 5. Hidrojen atomuna ait bazı enerji sevi- yeleri verilmiştir. 13,6 12.75 12,1 n = 4 enerji düzeyi- ne uyarılmış hidro- jen atomu bir tek 10,20 foton salarak açısal momentumu h/2π (A) 12,75 eV artar. C) 0,65 eV azalır. E) 0,85 eV artar. Enerji (eV) 0 lyonlaşma n=4 n=3 n=2 n=1 kadar azalıyor. Bağlanma enerjisindeki değişim için aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? B) 12,75 eV azalır. D) 0,65 eV artar. d
6.
Atomun tarihsel gelişimi içinde önce Thomson Atom Mo-
deli daha sonra Rutherford Atom Modeli daha sonra Bohr
Atom Modeli geçerliyken günümüzde Modern Atom Modeli
geçerliliğini korumaktadır.
Atom modellerinin tarihsel gelişimi bilimsel bilgilerin,
Mutlak doğru olduğu
Geliştirilip değişebildiğini
H. Doğruluğunun zaman alacağı
özelliklerinden hangilerinin kanıtı olabilir?
A) Yalnız I
B Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
9. Fizi
de
1.
Fizik
Atom Fiziği
6. Atomun tarihsel gelişimi içinde önce Thomson Atom Mo- deli daha sonra Rutherford Atom Modeli daha sonra Bohr Atom Modeli geçerliyken günümüzde Modern Atom Modeli geçerliliğini korumaktadır. Atom modellerinin tarihsel gelişimi bilimsel bilgilerin, Mutlak doğru olduğu Geliştirilip değişebildiğini H. Doğruluğunun zaman alacağı özelliklerinden hangilerinin kanıtı olabilir? A) Yalnız I B Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III 9. Fizi de 1.
ÖDEV TESTİ 1 > Fizik Bilimine Giriş
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fiziğin alt dalı
ile incelediği konu yanlış verilmiştir?
A) Termodinamik Isının madde içinde yayılması
LB) Mekanik Kuvvet etkisinde cisimlerin hareketi
VC) Optik Teleskop yapımı
D) Atom fiziği Atomun çekirdeğindeki parçacık et-
kileşimi
E) Katihâl fiziği Güneş enerjisinden elektrik üreti-
mi
Kristel haldeki
Fizik
Atom Fiziği
ÖDEV TESTİ 1 > Fizik Bilimine Giriş 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fiziğin alt dalı ile incelediği konu yanlış verilmiştir? A) Termodinamik Isının madde içinde yayılması LB) Mekanik Kuvvet etkisinde cisimlerin hareketi VC) Optik Teleskop yapımı D) Atom fiziği Atomun çekirdeğindeki parçacık et- kileşimi E) Katihâl fiziği Güneş enerjisinden elektrik üreti- mi Kristel haldeki
4.
Atomdaki çekirdek ile etrafında bulunan elekt-
ron arasındaki etkileşim kuvveti hangi temel
kuvvet türüne örnektir?
A) Güçlü Nükleer Kuvvet
B) Zayıf Nükleer Kuvvet
C)
Elektromanyetik Kuvvet
D) Kütle Çekim Kuvveti
E) Kaldırma Kuvveti
Fizik
Atom Fiziği
4. Atomdaki çekirdek ile etrafında bulunan elekt- ron arasındaki etkileşim kuvveti hangi temel kuvvet türüne örnektir? A) Güçlü Nükleer Kuvvet B) Zayıf Nükleer Kuvvet C) Elektromanyetik Kuvvet D) Kütle Çekim Kuvveti E) Kaldırma Kuvveti
2. Doğadaki temel kuvvetler ile ilgili verilen;
1. Güçlü ve zayıf kuvvetin etkisi, atom çekirdeği ile
sınırlıdır.
II. Gezegenlerin diziliminde etkisi en büyük olan
kuvvet kütle çekim kuvvetidir
III. Elektromanyetik kuvvetin etki/ettiği yükler, tepki
kuvveti oluşturmaz.
IV. Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve IV
D) I, II ve III
C), III ve IV
E) H, Il ve IV
K
F
A
Fizik
Atom Fiziği
2. Doğadaki temel kuvvetler ile ilgili verilen; 1. Güçlü ve zayıf kuvvetin etkisi, atom çekirdeği ile sınırlıdır. II. Gezegenlerin diziliminde etkisi en büyük olan kuvvet kütle çekim kuvvetidir III. Elektromanyetik kuvvetin etki/ettiği yükler, tepki kuvveti oluşturmaz. IV. Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve IV D) I, II ve III C), III ve IV E) H, Il ve IV K F A
12. Bohr atom modeline göre, hidrojen atomu 1. enerji dü-
zeyinden 4. enerji düzeyine uyarıldığında elektronun;
Açısal momentumu,
Cizgisel momentumu,
1. Toplam enerjisi
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) ve Ill
14
Fizik
Atom Fiziği
12. Bohr atom modeline göre, hidrojen atomu 1. enerji dü- zeyinden 4. enerji düzeyine uyarıldığında elektronun; Açısal momentumu, Cizgisel momentumu, 1. Toplam enerjisi niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) ve Ill 14
X
15. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir.
Enerji (eV)
13,6
İYONLAŞMA
13,06
12,75
12,1
V
U
10,20
Z
0
Temel hal
Buna göre; X, Y, Z, T, U işımalarından hangilerinin frekansı
görünür bölge sınırları içindedir?
A) Yalnız X
B) Yalnız Z
C) Yalnız U
D) X ve Y
E) Z ve T
Atom Fiziğine Giriş
Y
Fizik
Atom Fiziği
X 15. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Enerji (eV) 13,6 İYONLAŞMA 13,06 12,75 12,1 V U 10,20 Z 0 Temel hal Buna göre; X, Y, Z, T, U işımalarından hangilerinin frekansı görünür bölge sınırları içindedir? A) Yalnız X B) Yalnız Z C) Yalnız U D) X ve Y E) Z ve T Atom Fiziğine Giriş Y
11. Bohr atom modeline göre;
1. Elektronlar çekirdek etrafındaki kararlı yörüngelerinde
ışıma yapmadan dolanırlar.
II. Gekirdek etrafında dolanan bir elektronun toplam
enerjisi herhangi bir değer alabilir.
III. Çekirdek etrafında dolanan elektronların açısal
momentumları kuantumludur.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
e) ve III
D) Il ve f
E) I ve III
Fizik
Atom Fiziği
11. Bohr atom modeline göre; 1. Elektronlar çekirdek etrafındaki kararlı yörüngelerinde ışıma yapmadan dolanırlar. II. Gekirdek etrafında dolanan bir elektronun toplam enerjisi herhangi bir değer alabilir. III. Çekirdek etrafında dolanan elektronların açısal momentumları kuantumludur. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II e) ve III D) Il ve f E) I ve III
12. Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen
atomundaki elektron, bir alt yörüngeye geçtiğinde;
W=211
T
I. açısal momentum,
II. çizgisel hız,
III. toplam enerji
niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır?
A) Yalnız I
B) II ve III
D) I ve III
E) Yalnız III
karalı hale gel
C) I ve II
Fizik
Atom Fiziği
12. Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen atomundaki elektron, bir alt yörüngeye geçtiğinde; W=211 T I. açısal momentum, II. çizgisel hız, III. toplam enerji niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız I B) II ve III D) I ve III E) Yalnız III karalı hale gel C) I ve II
2.
rılması için gerekli enerji,
zeyinin baş kuantum sayısı,
11. Yaydığı en büyük dalga boylu çizginin enerjisi
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) Il ve Ill
Sezyum atomunun bazı
enerji düzeyleri şekildeki gi-
bidir. Sezyum buharındaki
temel hâlde bulunan atomle-
ra 11,52 eV enerjili bir foton
gönderiliyor.
Atomun Bohr modeline
göre bu foton çarpışma
yoluyla sezyum atomla-
rindan en çok kaç tane
elektron koparabilir?
3
B) 2
Fely
piser.
vanta
7
3,42
Enerji (eV)
3,84 İyonlaşma
2,30
1,38
0,00
Enerji seviyeleri şekildeki gibi
olan Xatomlarından oluşan
Taban düzeyi
3,841
3
3
11952
E) 5
MA
gestage me dow
mi
Enerji (eV)
İvoplasma
D) 4
fiyer bare exp
endemik-
Fizik
Atom Fiziği
2. rılması için gerekli enerji, zeyinin baş kuantum sayısı, 11. Yaydığı en büyük dalga boylu çizginin enerjisi niceliklerinden hangileri bulunabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) Il ve Ill Sezyum atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gi- bidir. Sezyum buharındaki temel hâlde bulunan atomle- ra 11,52 eV enerjili bir foton gönderiliyor. Atomun Bohr modeline göre bu foton çarpışma yoluyla sezyum atomla- rindan en çok kaç tane elektron koparabilir? 3 B) 2 Fely piser. vanta 7 3,42 Enerji (eV) 3,84 İyonlaşma 2,30 1,38 0,00 Enerji seviyeleri şekildeki gibi olan Xatomlarından oluşan Taban düzeyi 3,841 3 3 11952 E) 5 MA gestage me dow mi Enerji (eV) İvoplasma D) 4 fiyer bare exp endemik-
1) Değişmez
2
) ) )
14. Bir atomun 2. enerji seviyesinde yarı kararlı şekilde
duran 1020 tane elektron, uyarılmış emisyon yoluyla
temel enerji düzeyine indirildiğinde E enerjili, I şid-
detinde lazer ışığı oluşuyor.
Aynı atomun 3. enerji düzeyindeki yarı kararlı
yörüngede duran 1015 tane elektron, uyarılmış
emisyon yoluyla temel enerji düzeyine indirildi-
ğinde uyguladığı tepki kuvveti nasıl değişir?
E
A) Artar
Artar
B) Artar
Değişmez
Artar
Azalır
Azalır
Azalır
E) Azalır
Artar
56
16
Fizik
Atom Fiziği
1) Değişmez 2 ) ) ) 14. Bir atomun 2. enerji seviyesinde yarı kararlı şekilde duran 1020 tane elektron, uyarılmış emisyon yoluyla temel enerji düzeyine indirildiğinde E enerjili, I şid- detinde lazer ışığı oluşuyor. Aynı atomun 3. enerji düzeyindeki yarı kararlı yörüngede duran 1015 tane elektron, uyarılmış emisyon yoluyla temel enerji düzeyine indirildi- ğinde uyguladığı tepki kuvveti nasıl değişir? E A) Artar Artar B) Artar Değişmez Artar Azalır Azalır Azalır E) Azalır Artar 56 16
202
22
5/01
20
F
You (
λ = 1/
ze
Daha boya f
14
1. Hidrojen atomunun 1. uyarılma düzeyine uyarılan bir
elektronun enerjisi-E oluyor.
Buna göre;
1. Hidrojen atomunun temel hal düzeyinin enerjisi 0 dir.
II. Hidrojen atomunun temel hal düzeyinin enerjisi -4E dir.
III. Hidrojen atomunun temel hal düzeyinde bulunan
elektronu, 1. uyarılma düzeyine çıkarmak için
soğurduğu fotonun enerjisi 3E dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
5/0
C
Il ve III
C) Yalnız III
Fizik
Atom Fiziği
202 22 5/01 20 F You ( λ = 1/ ze Daha boya f 14 1. Hidrojen atomunun 1. uyarılma düzeyine uyarılan bir elektronun enerjisi-E oluyor. Buna göre; 1. Hidrojen atomunun temel hal düzeyinin enerjisi 0 dir. II. Hidrojen atomunun temel hal düzeyinin enerjisi -4E dir. III. Hidrojen atomunun temel hal düzeyinde bulunan elektronu, 1. uyarılma düzeyine çıkarmak için soğurduğu fotonun enerjisi 3E dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 5/0 C Il ve III C) Yalnız III
TÜRKİYE GENELİ - 2
2. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekilde verilmiştir.
4. enerji seviyesindeki elektronun açısal momentumu
azalıyor.
kadar
T
Enerji (eV)
13,60
n = 5
13,06
12,75
n = 4
12,10
n = 3
10.20
n = 2
Temel hal
n=1
0
Buna göre, elektronun bu geçişi sırasında atomun yaptığı
işımanın enerjisi kaç eV olur?
A) 0,65
B) 0,85
C) 0,96
D) 2,55
E) 12,10
lyonlaşma
Fizik
Atom Fiziği
TÜRKİYE GENELİ - 2 2. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekilde verilmiştir. 4. enerji seviyesindeki elektronun açısal momentumu azalıyor. kadar T Enerji (eV) 13,60 n = 5 13,06 12,75 n = 4 12,10 n = 3 10.20 n = 2 Temel hal n=1 0 Buna göre, elektronun bu geçişi sırasında atomun yaptığı işımanın enerjisi kaç eV olur? A) 0,65 B) 0,85 C) 0,96 D) 2,55 E) 12,10 lyonlaşma