Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

77. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ayraç içinde verilen ifade boş bırakılan yere getirildiğinde bilgi yanlışı oluşur? A) ....

77. Aşağıdaki cümlelerden
hangisinde, ayraç içinde verilen
ifade boş bırakılan yere
getirildiğinde bilgi yanlışı oluşur?
A) ........... Olvidoadlı şiirinde bireysel
duyarlığını imgesel bir anlatımla dile
getirmiştir. (Ahmet Muhip Dıranas)
B) Türk edebiyatı

77. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ayraç içinde verilen ifade boş bırakılan yere getirildiğinde bilgi yanlışı oluşur? A) ........... Olvidoadlı şiirinde bireysel duyarlığını imgesel bir anlatımla dile getirmiştir. (Ahmet Muhip Dıranas) B) Türk edebiyatında saf şiir eğilimi ..........Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı makalesi ile başlar. (Ahmet Hamdi Tanpınar'ın) C) Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha çok Batı edebiyatındaki.... akımından etkilenmişlerdir, (sembolizm) D)..............Takvimdeki Deniz adlı şiirini öz şiir anlayışı ile kaleme almıştır. (Necip Fazıl Kısakürek) E) Beş Hececileri kuru bir "memleketçilikle eleştiren saf şiir anlayışıyla eserler vermiştir. (Yedi Meşaleciler)