Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7°C'tur. 16. Fosil yakıtlar büyük oranda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşur. Ancak düşük oranda da olsa fosil ya- kıtlard

7°C'tur.
16. Fosil yakıtlar büyük oranda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşur. Ancak düşük oranda da olsa fosil ya-
kıtlarda kükürt ve azot elementleri vardır. Dolayısıyla fosil yakıtlar yandığında CO2, SO₂ ve NO2 gazları ha-
vaya karışır. Bu gazlar h

7°C'tur. 16. Fosil yakıtlar büyük oranda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşur. Ancak düşük oranda da olsa fosil ya- kıtlarda kükürt ve azot elementleri vardır. Dolayısıyla fosil yakıtlar yandığında CO2, SO₂ ve NO2 gazları ha- vaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit (H₂CO3), sülfürik asit (H₂SO4) ve nitrik asit (HNO3) gibi asitleri oluşturur. Dolayısıyla fosil yakıtların çok fazla yakıldığı sanayi bölgelerinde- ki yağmurlar, asidik özellik gösterir. Bu yağmurlara asit yağmurları denir. Asit yağmurlarının çevreye verdiği zarar çok büyüktür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarını önlemek için alınması gereken tedbirlerden biri olamaz? A) Endüstriyel tesislerin bacalarına filtre takmak BEnerji tüketiminde fosil yakıt kullanımını artırmak e) Sanayi bölgelerindeki ormanlık alanları genişletmek D) Rüzgâr, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek 18