Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7.Sembolist, empresyonist bir şairdir. 31 grup, şafak, mehtap, gece gibi kavramları sıkça kullanmiştir. Heceyi hiç kullanmayan ş

7.Sembolist, empresyonist bir şairdir. 31
grup, şafak, mehtap, gece gibi kavramları sıkça
kullanmiştir. Heceyi hiç kullanmayan şair şiirlerini Piyale
ve Göl Saatleri isimli kitapta toplamıştır. Bu parçada
tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahm

7.Sembolist, empresyonist bir şairdir. 31 grup, şafak, mehtap, gece gibi kavramları sıkça kullanmiştir. Heceyi hiç kullanmayan şair şiirlerini Piyale ve Göl Saatleri isimli kitapta toplamıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A)Ahmet Haşim B)Ziya Gökalp C)Namık Kemal D)Tevfik Fikret E)Yahya Kemal Beyath 8. Klasik şiir geleneğini yaşadığı zamanın zevk ve anlayışına göre geliştirmiş ve uygulamıştır. Istanbul asig olan şair, şiirlerinde tarih, vatan, millet, aşk, gibi pek çok konuyu işlemiştir. Ok şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.Parçada tanıtılan sair aşağıdakilerden hangisidir? A)Yahya Kemal Beyatlı B)Faruk Nafiz Çamlıbel C)Mehmet Akif Ersoy D)Namık Kemal E)Tevfik Fikret 9. Aşağıdakilerden hangisinde doğru bir bilgi verilmiştir? A)Tanzimat Dönemi'nde aruz ölçüsü eski hakimiyetini tamamen kaybetmiştir. B) Tanzimat şiirinde sone,terzerima,balat gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. C)I. Dönem Tanzimat şiirinde bireysel konular ele alınırken II. Dönem Tanzimat şiirinde toplumsal konular ele alınmıştır. D)Servetifünun Dönemi şiirinde biçimden ziyade içerik daha çok önemsenmiştir. E)Tevfik Fikret, şiir geleneğimizin nazım biçimlerinde değişiklikler yapmıştır.