Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. (1) Değerler eğitimi günümüz insanlarının en büyük prob- lemlerinden bir tanesidir. (II) Bireyselliğin artmasına bağlı olarak

8. (1) Değerler eğitimi günümüz insanlarının en büyük prob-
lemlerinden bir tanesidir. (II) Bireyselliğin artmasına bağlı
olarak aile içi iletişimin zayıfladığı çağımızda değerler
eğitimi insanlar için daha önemli hâle gelmiştir. (H) Ahlaki
ve değer eğitim

8. (1) Değerler eğitimi günümüz insanlarının en büyük prob- lemlerinden bir tanesidir. (II) Bireyselliğin artmasına bağlı olarak aile içi iletişimin zayıfladığı çağımızda değerler eğitimi insanlar için daha önemli hâle gelmiştir. (H) Ahlaki ve değer eğitiminin düzgün verilemediği toplumlarda top- lumsal problemlerin artmasında ise şaşılacak bir durum yoktur. (V) Zira insanın toplumsal bir varlık olması sebe- biyle diğer insanlarla etkileşim içindedir. Bu etkileşim- ler, kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz davranış- larla karşılaşılmasına neden olunmaktadır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? A) I || C) III D) IV E) V