Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8 (1) Kitap kültürü, insandaki okuma isteği ile daima doğru orantılıdır. (II) Kitap kültürünun kozası çocuklukta örüldü- ğü zama

8
(1) Kitap kültürü, insandaki okuma isteği ile daima doğru
orantılıdır. (II) Kitap kültürünun kozası çocuklukta örüldü-
ğü zaman anlamlıdır. (III) Cocuğa kitapların aynasına bak
mayı öğretmek televizyon seyretmekten kolaydı (IV) Ço-
cuklar televizyonu bir

8 (1) Kitap kültürü, insandaki okuma isteği ile daima doğru orantılıdır. (II) Kitap kültürünun kozası çocuklukta örüldü- ğü zaman anlamlıdır. (III) Cocuğa kitapların aynasına bak mayı öğretmek televizyon seyretmekten kolaydı (IV) Ço- cuklar televizyonu bir eğlence aracı olarak algılamaktadır. (V) Kitap da çocuğun dünyasına eğlence aracı gibi gire- bilir. Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. ilgeç tümlecinin içinde ad tamlaması vardır. B II. ad tamlaması özne göreviyle kullanılmıştır. C) Iad tamlaması belirtisiz nesne içinde yer almıştır. DIV. ad tamlaması zarf tümlecinin içinde yer almıştır. V. ad tamlaması dolaylı tümleç göreviyle kullanılmış- tır.