Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. 1. Selim'in Mısır Seferi'nin ardından Doğu Akde- niz'den geçen Baharat Yolu Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Osmanlı Devl

8.
1. Selim'in Mısır Seferi'nin ardından Doğu Akde-
niz'den geçen Baharat Yolu Osmanlı Devleti'nin
eline geçmiştir.
Osmanlı Devleti'nin bu durumdan verimli bir
şekilde yararlanamamasında aşağıdakilerden
hangisi etkili olmuştur?
A) Sultan Selim'in kısa süre

8. 1. Selim'in Mısır Seferi'nin ardından Doğu Akde- niz'den geçen Baharat Yolu Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu durumdan verimli bir şekilde yararlanamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Sultan Selim'in kısa süre sonra vefat etmesi B) Akdeniz limanlarındaki malları Avrupa'ya Ve- nediklilerin taşıması C) Coğrafi Keşiflerle ticaret güzergâhının yön de- ğiştirmesi D) Papa'nın çağrısıyla Haçlı Seferlerinin başla- ması E) Rönesans Hareketlerinin başlaması