Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yavuz Sultan Selim Dönemi Soruları

8.
1. Selim'in Mısır Seferi'nin ardından Doğu Akde-
niz'den geçen Baharat Yolu Osmanlı Devleti'nin
eline geçmiştir.
Osmanlı Devleti'nin bu durumdan verimli bir
şekilde yararlanamamasında aşağıdakilerden
hangisi etkili olmuştur?
A) Sultan Selim'in kısa süre sonra vefat etmesi
B) Akdeniz limanlarındaki malları Avrupa'ya Ve-
nediklilerin taşıması
C) Coğrafi Keşiflerle ticaret güzergâhının yön de-
ğiştirmesi
D) Papa'nın çağrısıyla Haçlı Seferlerinin başla-
ması
E) Rönesans Hareketlerinin başlaması
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
8. 1. Selim'in Mısır Seferi'nin ardından Doğu Akde- niz'den geçen Baharat Yolu Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu durumdan verimli bir şekilde yararlanamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Sultan Selim'in kısa süre sonra vefat etmesi B) Akdeniz limanlarındaki malları Avrupa'ya Ve- nediklilerin taşıması C) Coğrafi Keşiflerle ticaret güzergâhının yön de- ğiştirmesi D) Papa'nın çağrısıyla Haçlı Seferlerinin başla- ması E) Rönesans Hareketlerinin başlaması
19-
Yaş grubu
90-
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Z
Erkek
0
96
2
Kadın
Verilen nüfus pramidi incelendiğinde aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Toplam nüfus içinde kadın erkek oranına
B) Ülkenin ekonomik (gelişmişlik düzeyi) durumuna
C) Ülkenin eğitim durumuna
D) Nüfusun en çok hangi yaş aralığında olduğuna
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
19- Yaş grubu 90- 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 Z Erkek 0 96 2 Kadın Verilen nüfus pramidi incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Toplam nüfus içinde kadın erkek oranına B) Ülkenin ekonomik (gelişmişlik düzeyi) durumuna C) Ülkenin eğitim durumuna D) Nüfusun en çok hangi yaş aralığında olduğuna
USTAFA ÇELEBİ MT LİSESİ TARİH DERSİ II.
ZILI SINAV SORULARI
B
7-Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış
olarak işaretleyiniz. (20p)
( ) Osmanlı Devletine bağlanan son
beylik Dulkadiroğulları Beyliğidir.
( ) Piri Reis II. Bayezit döneminde
yaşamıştır.
( ) Çaldıran Savaşı Yavuz Sultan Selim
Dönemine yapılmıştır.
() Selimiye Camii Mimar Sinan'ın ustalık
dönemi eseridir
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
USTAFA ÇELEBİ MT LİSESİ TARİH DERSİ II. ZILI SINAV SORULARI B 7-Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak işaretleyiniz. (20p) ( ) Osmanlı Devletine bağlanan son beylik Dulkadiroğulları Beyliğidir. ( ) Piri Reis II. Bayezit döneminde yaşamıştır. ( ) Çaldıran Savaşı Yavuz Sultan Selim Dönemine yapılmıştır. () Selimiye Camii Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseridir
de
ki-
ol-
ali-
na-
min
ak
ÇÖZ KAZAN
47
6. Hz. Ömer Dönemi'nde Mısır fethedildikten sonra
Kahire yakınlarında Fustat adı verilen ordugâh şeh-
ri kurulmuştur.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yöne-
lik olduğu söylenebilir?
A) Idari teşkilatlanmanın yapılmasına
B) Kuzey Afrika seferlerinin kolaylaşmasına
C) İslam ordusunun bir arada tutulmasına
D) Kuzey Afrika fetihlerinin başlatılmasına
E) Sasani devletinin ortadan kaldırılmasına
TYT TARİH KONU ÖZETLİ SORU BANKASI
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
de ki- ol- ali- na- min ak ÇÖZ KAZAN 47 6. Hz. Ömer Dönemi'nde Mısır fethedildikten sonra Kahire yakınlarında Fustat adı verilen ordugâh şeh- ri kurulmuştur. Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yöne- lik olduğu söylenebilir? A) Idari teşkilatlanmanın yapılmasına B) Kuzey Afrika seferlerinin kolaylaşmasına C) İslam ordusunun bir arada tutulmasına D) Kuzey Afrika fetihlerinin başlatılmasına E) Sasani devletinin ortadan kaldırılmasına TYT TARİH KONU ÖZETLİ SORU BANKASI
a Sulu
rgeşler
n Eme-
ukların
H. TÜRKLER VE KOMŞULARI
Düşünelim-Söyleyelim
Asya merkezli Türk devletleri komşularıyla hangi alanlarda ne gibi ilişkiler kurmuş
İç Asya'da kurulan Türk devletleri komşularıyla siyasi, askerî ve ekonomik
olabilirler?
ilişkiler sürdürmüşlerdi.
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
a Sulu rgeşler n Eme- ukların H. TÜRKLER VE KOMŞULARI Düşünelim-Söyleyelim Asya merkezli Türk devletleri komşularıyla hangi alanlarda ne gibi ilişkiler kurmuş İç Asya'da kurulan Türk devletleri komşularıyla siyasi, askerî ve ekonomik olabilirler? ilişkiler sürdürmüşlerdi.
1150
•Deney ve gozleme dayak pozat bilimlerin ferlemesi
• Avrupa'da kiisenin eleştirimeye başlanmas
Bilm, sanat ve edebiyat iraninda gelişmelerin yagan-
mas
Bu durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinin
sonucunda yaşanmiştir?
A) Fransz belu
Hap Selin
C) Sanay Dovem
D Codral Kegiller
El Rönesans hareketleri
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
1150 •Deney ve gozleme dayak pozat bilimlerin ferlemesi • Avrupa'da kiisenin eleştirimeye başlanmas Bilm, sanat ve edebiyat iraninda gelişmelerin yagan- mas Bu durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda yaşanmiştir? A) Fransz belu Hap Selin C) Sanay Dovem D Codral Kegiller El Rönesans hareketleri
9.1. Hint ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşmasıyla
Himalaya Dağları'nın oluşması
O
II. Egeid Karası'nın çökmesiyle Ege Denizi'nin oluşması
III. Kıyılarda ve akarsu yataklarında taraçaların oluşması
IV. Güneydoğu Anadolu'da Karacadağ'ın oluşması
Yukarıdakilerden hangileri iç kuvvetlerden olan
epirojenezle açıklanabilir?
A) I ve II
D) II ve IV
010:
B) I ve III
Cll ve Ill
E) III ve IV
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
9.1. Hint ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşmasıyla Himalaya Dağları'nın oluşması O II. Egeid Karası'nın çökmesiyle Ege Denizi'nin oluşması III. Kıyılarda ve akarsu yataklarında taraçaların oluşması IV. Güneydoğu Anadolu'da Karacadağ'ın oluşması Yukarıdakilerden hangileri iç kuvvetlerden olan epirojenezle açıklanabilir? A) I ve II D) II ve IV 010: B) I ve III Cll ve Ill E) III ve IV
umda
ştır.
5.
Osmanlı Devleti'nde 1571'deki "İnebahtı Olayı'nın
Çeşme Baskını ve 1853 Sinop Baskını" gelişmelerinde
farklı yönleri arasında, aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?
Normal bir deniz savaşıyla yenilgi yaşanması
Birden çok devletin saldırısı ile gerçekleşmesi
C) Akdeniz egemenliğinin tehlikeye düşmesi
D) Ticaret yollarındaki hâkimiyetin sona ermesi
E) Halkı Müslüman olan bölgelerin elinden çıkması
cDo A
B)
I. Balkan Sa
Antlaşması
sonuçlarınd
neden olm
A) Silistre
B) Sırbis
Güne
veriln
D) Trak
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
umda ştır. 5. Osmanlı Devleti'nde 1571'deki "İnebahtı Olayı'nın Çeşme Baskını ve 1853 Sinop Baskını" gelişmelerinde farklı yönleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Normal bir deniz savaşıyla yenilgi yaşanması Birden çok devletin saldırısı ile gerçekleşmesi C) Akdeniz egemenliğinin tehlikeye düşmesi D) Ticaret yollarındaki hâkimiyetin sona ermesi E) Halkı Müslüman olan bölgelerin elinden çıkması cDo A B) I. Balkan Sa Antlaşması sonuçlarınd neden olm A) Silistre B) Sırbis Güne veriln D) Trak
12. Osmanlı Devleti'nde daha önceki padişahlar da kanun
yaptığı hâlde I. Süleyman'a "Kanuni" denmiştir.
Bu durumda Kanuni Sultan Süleyman'ın aşağıdaki
özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?
A)
Laik nitelikte kanunlar oluşturması
B) Kanunları yazılı hale getirmesi
C)
Batı'ya dayalı kanunlar hazırlaması
D) Hukukta birliği sağlaması
E) Adalet alanında taviz vermemesi
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
12. Osmanlı Devleti'nde daha önceki padişahlar da kanun yaptığı hâlde I. Süleyman'a "Kanuni" denmiştir. Bu durumda Kanuni Sultan Süleyman'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? A) Laik nitelikte kanunlar oluşturması B) Kanunları yazılı hale getirmesi C) Batı'ya dayalı kanunlar hazırlaması D) Hukukta birliği sağlaması E) Adalet alanında taviz vermemesi
1.
Dersine Osmanlı Devleti'ne ait kâğıt paralarla gelenl
Öğretmen, öğrencilerine bu paraların hangi padişah dö-
nemine ait olduğunu söylemiştir. Daha sonra öğrenci-
lerine "Bu paraların alım gücünün tespiti için tarihçiler;
I. heraldik,
II. nümismatik, 1
III. arkeoloji
bilim dallarının hangilerinden yardım almıştır?" sorusu-
nu yöneltmiştir.
Buna göre öğrencilerin Mert Öğretmen'in sorusu-
na numaralanmış bilim dallarından hangilerini yanıt
olarak söylemesi doğru olur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
D) II ve Ill
etvett
E) I, II ve III
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
1. Dersine Osmanlı Devleti'ne ait kâğıt paralarla gelenl Öğretmen, öğrencilerine bu paraların hangi padişah dö- nemine ait olduğunu söylemiştir. Daha sonra öğrenci- lerine "Bu paraların alım gücünün tespiti için tarihçiler; I. heraldik, II. nümismatik, 1 III. arkeoloji bilim dallarının hangilerinden yardım almıştır?" sorusu- nu yöneltmiştir. Buna göre öğrencilerin Mert Öğretmen'in sorusu- na numaralanmış bilim dallarından hangilerini yanıt olarak söylemesi doğru olur? A) Yalnız B) Yalnız 11 D) II ve Ill etvett E) I, II ve III
Fethi
dir?
6. Aşağıdakilerden hangisi yovuz sulton
Selim Dönemi gelişmelerinden biridir?
A) Rumeli Hisarı'nın yapılması
B) Yeniçeri ocağının kurulması
C) Suriye ve Filistin'in Osmanlı topratlanne
kahlması
D) Ege Adalannın alınması
E) Macaristan'ın Osmanlı'ya bağlanması
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Fethi dir? 6. Aşağıdakilerden hangisi yovuz sulton Selim Dönemi gelişmelerinden biridir? A) Rumeli Hisarı'nın yapılması B) Yeniçeri ocağının kurulması C) Suriye ve Filistin'in Osmanlı topratlanne kahlması D) Ege Adalannın alınması E) Macaristan'ın Osmanlı'ya bağlanması
ngisine
YGS)
nde
Ab-
ere
11.
bir
8
2
etkisi yoktur?
8 A) Tanzimat ve islahat hareketleri
B)
Ulusçuluk akımları
Genç Osmanlı ve Jön Türk hareketleri
8 D) Osmanlıların I. Dünya Savaşı'na katılmaları
E) I. Ve II. Meşrutiyet hareketleri
éis
Yayınlan
Örnek Soru 4
8 Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet Dönemi'nde,
1. Hükümet Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur.
II. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi
usulü devam etmiştir.
III. Âyan Meclisi üyelerinin padişah tarafından atanmaları sür-
müştür.
Bunlardan hangileri, meclis üstünlüğünü göstermektedir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
(1990/ÖSS)
E) II ve III
C)Yalnız III
(2001/ÖSS)
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
ngisine YGS) nde Ab- ere 11. bir 8 2 etkisi yoktur? 8 A) Tanzimat ve islahat hareketleri B) Ulusçuluk akımları Genç Osmanlı ve Jön Türk hareketleri 8 D) Osmanlıların I. Dünya Savaşı'na katılmaları E) I. Ve II. Meşrutiyet hareketleri éis Yayınlan Örnek Soru 4 8 Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet Dönemi'nde, 1. Hükümet Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur. II. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi usulü devam etmiştir. III. Âyan Meclisi üyelerinin padişah tarafından atanmaları sür- müştür. Bunlardan hangileri, meclis üstünlüğünü göstermektedir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II (1990/ÖSS) E) II ve III C)Yalnız III (2001/ÖSS)
11. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Balkanlarda
çıkan Rum Isyanı'nın sebeplerinden biri değildir?
A) Fener Rum Patrikhanesinin çalışmaları
B) Tepedelenli Ali Paşa'nın isyanının etkisi
C) Avrupalı devletlerin kışkırtması
D) Rum aydınlarının ayrılıkçı çalışmaları
E) II. Mahmut'un âyanlarla Sened-i İttifak yapması
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
11. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Balkanlarda çıkan Rum Isyanı'nın sebeplerinden biri değildir? A) Fener Rum Patrikhanesinin çalışmaları B) Tepedelenli Ali Paşa'nın isyanının etkisi C) Avrupalı devletlerin kışkırtması D) Rum aydınlarının ayrılıkçı çalışmaları E) II. Mahmut'un âyanlarla Sened-i İttifak yapması
7. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa Kralına gönderdiği mektup-
ta "Böyle her durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve
ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır. Biz de ata-
larımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler
fethetmekteyiz. Gece gündüz daima atımız eğerlenmiş ve kılı-
cımız belimizde kuşatılmıştır." ifadelerine yer vermiştir.
Bu bilgiler Osmanlı Devleti'yle ilgili;
I. savaşa hazır bir orduya sahip olduğu,
II. egemenliğini geniş alanlara yaydığı,
III. hanedancı yönetim anlayışına sahip olduğu
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
o mixer erelis
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
EC) Yalnız III
E) I, II ve III
10
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
7. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa Kralına gönderdiği mektup- ta "Böyle her durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır. Biz de ata- larımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler fethetmekteyiz. Gece gündüz daima atımız eğerlenmiş ve kılı- cımız belimizde kuşatılmıştır." ifadelerine yer vermiştir. Bu bilgiler Osmanlı Devleti'yle ilgili; I. savaşa hazır bir orduya sahip olduğu, II. egemenliğini geniş alanlara yaydığı, III. hanedancı yönetim anlayışına sahip olduğu durumlarından hangilerinin göstergesidir? o mixer erelis B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II EC) Yalnız III E) I, II ve III 10
11. Sokullu Mehmet Paşa Dönemi'nde, Don-Volga nehirleri bir ka-
nalla birleştirilerek Osmanlı donanması Karadeniz'den Hazar
Denizi'ne geçirilmek istenmiştir.
Buna göre, Don-Volga Kanalı Projesi'nin amaçları arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
0830
A) Orta Asya'daki Türk hanlıklarıyla bağlantı kurulmas
Bİpek Yolu ticaretinin canlandırılması
Rusya'nın Kırım'a ve Kafkaslara inmesinin engellenmesi
D) Karadeniz'in bir Türk gölü haline getirilmesi
E) İran Seferleri'nde donanmadan yararlanılması
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
11. Sokullu Mehmet Paşa Dönemi'nde, Don-Volga nehirleri bir ka- nalla birleştirilerek Osmanlı donanması Karadeniz'den Hazar Denizi'ne geçirilmek istenmiştir. Buna göre, Don-Volga Kanalı Projesi'nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 0830 A) Orta Asya'daki Türk hanlıklarıyla bağlantı kurulmas Bİpek Yolu ticaretinin canlandırılması Rusya'nın Kırım'a ve Kafkaslara inmesinin engellenmesi D) Karadeniz'in bir Türk gölü haline getirilmesi E) İran Seferleri'nde donanmadan yararlanılması
3. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu'da, Türkiye Selçuk-
lularının zayıflamasıyla II. Dönem Beyliklerinin kurulmasın-
da etkili olmuştur?
A) Yassıçemen Savaşı
Ankara Savaşı
B) Kösedağ Savaşı
750
D) Dandanakan Savaşı
Malazgirt Savaşı
6.
Tarih
Yavuz Sultan Selim Dönemi
3. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu'da, Türkiye Selçuk- lularının zayıflamasıyla II. Dönem Beyliklerinin kurulmasın- da etkili olmuştur? A) Yassıçemen Savaşı Ankara Savaşı B) Kösedağ Savaşı 750 D) Dandanakan Savaşı Malazgirt Savaşı 6.