Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8 20. Sifat ve isim tamlamalarında birden çok tamlayanin or tak bir tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Örneğ

8
20. Sifat ve isim tamlamalarında birden çok tamlayanin or
tak bir tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol
açabilir. Örneğin "Belgisiz ve soru zamirlerini öğredik."
cümlesinde "soru zamirlerini" doğru bir tamlamadır ama
"belgisiz zamirlerini tamlamas

8 20. Sifat ve isim tamlamalarında birden çok tamlayanin or tak bir tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Örneğin "Belgisiz ve soru zamirlerini öğredik." cümlesinde "soru zamirlerini" doğru bir tamlamadır ama "belgisiz zamirlerini tamlaması yanlıştır. Bu cümle "Bel- gisiz zamirleri ve soru zamirlerini öğredik." şeklinde dü- zeltilmelidir. Aşağıdakilerin hangisinde bu durumdan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Okulun eski ve yeni mezunlan pilav gününde bir ara- ya geldi. B) Mağaranın duvarlarında insan ve hayvan figürlerine rastlıyoruz. C) Akdeniz Bölgesi, ekonomik ve iklim açısından diğer bölgelerden oldukça farklı. D) Hukuk ve Edebiyat Fakültesi, önümüzdeki yıl başka bir kampuse taşınacakmış.