Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. ~ 3 Türkler, eskiden beri 22 Aralık'ta gündüzün geceyi yenmesini bir zafer olarak nitelendir- mekte ve bu zaferi "akçam ağacı

8.
~
3
Türkler, eskiden beri 22 Aralık'ta gündüzün
geceyi yenmesini bir zafer olarak nitelendir-
mekte ve bu zaferi "akçam ağacı" altında
kutlamaktadırlar. Türklere göre güneşin
doğuşu yeni yıl döngüsü olarak kabul edil-
miştir. Türkler, güneşe mitolojide

8. ~ 3 Türkler, eskiden beri 22 Aralık'ta gündüzün geceyi yenmesini bir zafer olarak nitelendir- mekte ve bu zaferi "akçam ağacı" altında kutlamaktadırlar. Türklere göre güneşin doğuşu yeni yıl döngüsü olarak kabul edil- miştir. Türkler, güneşe mitolojide "Nar" is- mini vermişlerdir. Türk deyimlerindeki "Nar gibi yanıyor.", "Nar gibi kızardı." sözleri aslında "Güneş gibi yanıyor veya kızardı." anlamındadır. Nardugan Bayramı olarak nitelendirilen bugün aslında güneşin doğu- şu bayramıdır. Nardugan, Türklerde yeni yıl bayramıdır. Ayaz Ata ise bu bayramın simgesidir. Ayaz Ata, her yıl 22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda ortaya çıkar ve 1 Şubat'a kadar kutlamalar devam eder. Bu medya metninin yazılış amacı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Olay yorumlama - Bilgi aktarma B) Bilgi aktarma - İkna etme Kültür aktarma - Bilgi aktarma D) Olay yorumlama - Kültür aktarma AV Yayınları