Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi ve Endü- lüs Emevi devletlerinin ortak özelliklerin- den biridir? A) Moğollar tarafından yıkıl

8. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi ve Endü-
lüs Emevi devletlerinin ortak özelliklerin-
den biridir?
A) Moğollar tarafından yıkılmaları
B) İspanya'da hakimiyet kurmaları
Türkler için ordugâh şehirleri kurmaları
D) Devlet teşkilatında İranlılara görev verme-

8. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi ve Endü- lüs Emevi devletlerinin ortak özelliklerin- den biridir? A) Moğollar tarafından yıkılmaları B) İspanya'da hakimiyet kurmaları Türkler için ordugâh şehirleri kurmaları D) Devlet teşkilatında İranlılara görev verme- leri E) Fetihlerden çok bilimsel ve kültürel faali- yetlere öncelik vermeleri