Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. Aydın Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine Mustafa Ke- mal'in "Bu iş ya üç ayda olur ya da hiç." diye nitelendirdiği inkıla

8. Aydın Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine Mustafa Ke-
mal'in "Bu iş ya üç ayda olur ya da hiç." diye nitelendirdiği
inkılap gelişmesini sormuştur.
Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak ver-
mesi beklenir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B)

8. Aydın Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine Mustafa Ke- mal'in "Bu iş ya üç ayda olur ya da hiç." diye nitelendirdiği inkılap gelişmesini sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak ver- mesi beklenir? A) Halifeliğin kaldırılması B) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi D) Saltanatın kaldırılması E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi