Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Bir üniversitede yüksek lisans yapan öğrencilerin tez çalışmaları aşağıdaki gibidir. Sefa: Elektrik enerjisi depolama sistemi

8.
Bir üniversitede yüksek lisans yapan öğrencilerin tez
çalışmaları aşağıdaki gibidir.
Sefa: Elektrik enerjisi depolama sistemi olarak tüm krom
ve demir krom redoks akış bataryaları için elektrolit ve
elektrot geliştirilmesi
Salih: Yeni metotlar kullanıla

8. Bir üniversitede yüksek lisans yapan öğrencilerin tez çalışmaları aşağıdaki gibidir. Sefa: Elektrik enerjisi depolama sistemi olarak tüm krom ve demir krom redoks akış bataryaları için elektrolit ve elektrot geliştirilmesi Salih: Yeni metotlar kullanılarak su örneklerinde kurşun ve kobalt iyonlarının AAS (Atomik Absorbsiyon Spekt- roskopisi) ile tayin edilmesi Feyza: Bazı likenlerden izole edilen maddelerin fareler- de oluşturulan ülser modelinde antiülser mekanizması- nın araştırması Buna göre, hangi öğrencilerin tez konusu kimyanın alt disiplinlerinden fizikokimyanın ilgi alanındadır? A) Yalnız Sefa C) Sefa ve Salih B) Yalnız Salih D) Sefa ve Feyza E) Salih ve Feyza