Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. Bohr atom modeline göre, taban enerji durumunda bulu- nan bir hidrojen atomu üst enerji düzeylerinden herhangi birine uyarılı

8. Bohr atom modeline göre, taban enerji durumunda bulu-
nan bir hidrojen atomu üst enerji düzeylerinden herhangi
birine uyarılıyor.
Buna göre hidrojen atomu elektronunun;
I. atom çekirdeğine uzaklığı,
II. yörüngedeki dolanma hızının büyükloğü.21ff
11.
III

8. Bohr atom modeline göre, taban enerji durumunda bulu- nan bir hidrojen atomu üst enerji düzeylerinden herhangi birine uyarılıyor. Buna göre hidrojen atomu elektronunun; I. atom çekirdeğine uzaklığı, II. yörüngedeki dolanma hızının büyükloğü.21ff 11. III. elektriksel potansiyel enerjisi X niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve Il D) I vel E) I, II ve III