Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Bölüm. Sözcük Türleri 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlananın arasına başka sözler girmiş bir isim tamlamas

8. Bölüm. Sözcük Türleri
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla
tamlananın arasına başka sözler girmiş bir isim
tamlaması vardır?
A) Ders programının uygulanması sırasında bir-
takım aksaklıklar çıktı.
B) Tenzimat remaninin konularından biri de esa

8. Bölüm. Sözcük Türleri 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlananın arasına başka sözler girmiş bir isim tamlaması vardır? A) Ders programının uygulanması sırasında bir- takım aksaklıklar çıktı. B) Tenzimat remaninin konularından biri de esaret- tir, diyor Tanpinar. C) Film yönetmenlerinin çoğu köy yaşamının zor- luklarını eserlerinde dile getirmiştir. D) Kitabınızın kimsenin fark edemediği ve uzun bir süre fark edemeyeceği bir yönünü gördüm. E) Sizin düşünceniz yönetim kurulu toplantı sında enine boyuna tartışılacak.