Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Cumhuriyet dönemi şiirimizde 1. Yeni ile II. Yeni şiirini bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlara karşılaştıran ulaşmıştır: Garipa 1

8.
Cumhuriyet dönemi şiirimizde 1. Yeni ile II. Yeni şiirini
bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlara
karşılaştıran
ulaşmıştır:
Garipa
1) 1. Yeni şiiri akla hitap ederken II. Yeniciler aklın
mantıksal işleyişine sırt çevirdiler, gerçeküstücülüğü
daha bilinçli beni

8. Cumhuriyet dönemi şiirimizde 1. Yeni ile II. Yeni şiirini bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlara karşılaştıran ulaşmıştır: Garipa 1) 1. Yeni şiiri akla hitap ederken II. Yeniciler aklın mantıksal işleyişine sırt çevirdiler, gerçeküstücülüğü daha bilinçli benimsediler. II) 1. Yeni şiiri öyküyü şiire sokup anlamı önemsedi, II. Yeni'yse anlama değil imgeye kapılarını sonuna kadar açtı. III) 1. Yeniciler konuşma dilini kullanırken her türlü sözcüğü şiire soktular, II. Yenilerse konuşma diline uzak kaldılar, edebî sanatlara özgürlük tanıdılar. IV) I. Yeni şairlerinin tersine II. Yeni şairleri halk kül- türünü şiire taşıdılar, halk söyleyişlerinden beslendiler. Buna göre, öğrencinin ulaştığı sonuçlardan hangileri doğru değildir? A) Yalnız I Dll ve III B) Yalnız IV I ve Il II EXI ENI ve IV