Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. D) II ve III Temas hâlindeki topraklanmış K, L, M iletken cisimlerine Şekil-l'deki gibi (+) yüklü X cismi yaklaştırıldıktan s

8.
D) II ve III
Temas hâlindeki topraklanmış K, L, M iletken cisimlerine
Şekil-l'deki gibi (+) yüklü X cismi yaklaştırıldıktan sonra
toprak bağlantısı kesiliyor ve cisimler birbirinden ayrıla-
rak Şekil-ll'deki (+) yüklü elektroskopun topuzuna ayrı
ayrı ya

8. D) II ve III Temas hâlindeki topraklanmış K, L, M iletken cisimlerine Şekil-l'deki gibi (+) yüklü X cismi yaklaştırıldıktan sonra toprak bağlantısı kesiliyor ve cisimler birbirinden ayrıla- rak Şekil-ll'deki (+) yüklü elektroskopun topuzuna ayrı ayrı yaklaştırılıyor. KL Şekil-I C M D) M ve L π B) K ve L Buna göre K, L, M cisimlerinden hangileri yaklaştırıl- dığında elektroskopun yaprakları ilk duruma göre bi- raz Kapanır? A) Yalnız K Şekil-II CEVAP ANAHTARI 1.E 2.E 3.C 4.B 5.B 6.D 7.A E) K, L ve M C) K ve M 8.E