İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrik Yükleri Soruları

9.
Am↓
60°
AY
cos30° = sin60° =
q'
O
Şekildeki gibi sabitlenmiş -q ve q'
yüklü parçacıkların O noktasında oluş-
turduğu bileşke elektrik alan É dir.
Buna göre, O noktasında oluşan top-
q
lam potansiyelin k cinsinden de-
ğeri nedir?
d
√√3
2
; cos60° = sin30º =
12
11. Po
ar
le
Fizik
Elektrik Yükleri
9. Am↓ 60° AY cos30° = sin60° = q' O Şekildeki gibi sabitlenmiş -q ve q' yüklü parçacıkların O noktasında oluş- turduğu bileşke elektrik alan É dir. Buna göre, O noktasında oluşan top- q lam potansiyelin k cinsinden de- ğeri nedir? d √√3 2 ; cos60° = sin30º = 12 11. Po ar le
7.
E
0
92
91
Yükleri q₁ ve q2 olan parçacıkların P
noktasında oluşturduğu elektrik alan,
şekildeki gibi E değerindedir.
Buna göre, q, yükünün P nokta-
sındaki potansiyeli V ise q₁ q2
yükünün birlikte P noktasındaki po-
tansiyeli V cinsinden nedir?
(Birim kareler özdeştir.)
Fizik
Elektrik Yükleri
7. E 0 92 91 Yükleri q₁ ve q2 olan parçacıkların P noktasında oluşturduğu elektrik alan, şekildeki gibi E değerindedir. Buna göre, q, yükünün P nokta- sındaki potansiyeli V ise q₁ q2 yükünün birlikte P noktasındaki po- tansiyeli V cinsinden nedir? (Birim kareler özdeştir.)
SORULAR
el
-lı
1-
5.
A
oranı
9L
Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde
sabit tutulan şekildeki K ve L yüklerinin
A ve B noktalarındaki potansiyellerinin
VA
5
= dir.
VB 2
Buna göre,
9k
qk
qL
K
oranı kaçtır?
(Birim kareler özdeştir.)
Fizik
Elektrik Yükleri
SORULAR el -lı 1- 5. A oranı 9L Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde sabit tutulan şekildeki K ve L yüklerinin A ve B noktalarındaki potansiyellerinin VA 5 = dir. VB 2 Buna göre, 9k qk qL K oranı kaçtır? (Birim kareler özdeştir.)
2.
K
L
M
3r
Yarıçapları r, 2r, 3r olan yüklü iletken K,
L, M kürelerinden K küresi, önce L kü-
resine sonra M küresine dokundurulup
ayrılıyor.
Son durumda K küresinin potansiyeli
VK, M küresinin potansiyeli VM oldu-
VK
ğuna göre,
oranı kaçtır?
VM
4.
Fizik
Elektrik Yükleri
2. K L M 3r Yarıçapları r, 2r, 3r olan yüklü iletken K, L, M kürelerinden K küresi, önce L kü- resine sonra M küresine dokundurulup ayrılıyor. Son durumda K küresinin potansiyeli VK, M küresinin potansiyeli VM oldu- VK ğuna göre, oranı kaçtır? VM 4.
ÜNİTE - 2
1.
qk
+q
120°
120°
potansiyel, k
M
+q
KISA
Yarıçap r olan çemberin K, L, M nok-
talarında sırayla qk, +q, +q yükleri sabit
tutulmaktadır. Bu durumda A noktasın-
daki bileşke elektrik alan şiddet sıfırdır.
Buna göre, A noktasındaki toplam
q
cinsinden nedir?
Fizik
Elektrik Yükleri
ÜNİTE - 2 1. qk +q 120° 120° potansiyel, k M +q KISA Yarıçap r olan çemberin K, L, M nok- talarında sırayla qk, +q, +q yükleri sabit tutulmaktadır. Bu durumda A noktasın- daki bileşke elektrik alan şiddet sıfırdır. Buna göre, A noktasındaki toplam q cinsinden nedir?
yalıtkan
sap
K L
Soru 744
D) Ive P
yalıtkan
ayak
M
m
Toprak
Birbirine temas eden nötr metal L ve M kürelerinden M topraklan-
mıştır. + elektrikle yüklü metal K küresi L'ye yaklaştırılıyor.
Buna göre,
1. Elektronlar toprağa akar.
HL küresi - elektrikle yüklenir.
H. M küresi son durumda nötr'dür.
önerraeterinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
E) e Ill
C) Yalnız III
Fizik
Elektrik Yükleri
yalıtkan sap K L Soru 744 D) Ive P yalıtkan ayak M m Toprak Birbirine temas eden nötr metal L ve M kürelerinden M topraklan- mıştır. + elektrikle yüklü metal K küresi L'ye yaklaştırılıyor. Buna göre, 1. Elektronlar toprağa akar. HL küresi - elektrikle yüklenir. H. M küresi son durumda nötr'dür. önerraeterinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız E) e Ill C) Yalnız III
Yüklerin O noktasında oluşturduğu bileşke
elektriksel alan vektörü numaralanmış vektör-
lerden hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A) EM> EL > EN
C) EN>EM> EL
8. İçi dolu düzgün yüklü iletken bir kürenin L, M ve N
noktalarında oluşturduğu elektriksel alan şiddetleri
EL, EM ve EN dir.
Joo
K L M N
●●
d
Buna göre EL, EM, EN arasındaki büyüklük ilişkisi
nasıldır? (Noktalar arası eşit bölmelidir.)
E) EL > EM = EN
B) EM> EN>EL
D) EL = EM> EN
Onkara Yayıncılık
Yeterince büyük ve düzgün yüklenmiş X, Y ile-
Fizik
Elektrik Yükleri
Yüklerin O noktasında oluşturduğu bileşke elektriksel alan vektörü numaralanmış vektör- lerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 A) EM> EL > EN C) EN>EM> EL 8. İçi dolu düzgün yüklü iletken bir kürenin L, M ve N noktalarında oluşturduğu elektriksel alan şiddetleri EL, EM ve EN dir. Joo K L M N ●● d Buna göre EL, EM, EN arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? (Noktalar arası eşit bölmelidir.) E) EL > EM = EN B) EM> EN>EL D) EL = EM> EN Onkara Yayıncılık Yeterince büyük ve düzgün yüklenmiş X, Y ile-
1. İletken KL çubuğu Şekil - I deki gibi topraklanmıştır.
İletken
AL
B)
er
-BY
-E
3t
2
Toprak
Şekil - 1
Pozitif elektrikle yüklü X cismi t anında Şekil-II deki gibi
K ucunun yakınına getiriliyor.
K
S
anahtarı
+
anında
Nötr
Nötr
K-
S
anahtarı
Şekil - II
2t anında S anahtarı açılıp 3t anında da X cismi iletken
çubuktan uzaklaştırılıyor.
3t 5t
Buna göre,
2 2
L ucunun yük işareti hakkında aşağıda belirtilenlerden
hangisi doğrudur?
(Belirtilen süreler yük hareketinin tamamlanması için yeterlidir.)
Toprak
yalıtkan
ayak
5t
2
İletken
+
L
anında
7t
ve anlarında, KL çubuğunun
Nötr
Nötr
yalıtkan
ayak
L
7t
2
anında
Nötr
Nötr
AYDIN YAYINLARI
Fizik
Elektrik Yükleri
1. İletken KL çubuğu Şekil - I deki gibi topraklanmıştır. İletken AL B) er -BY -E 3t 2 Toprak Şekil - 1 Pozitif elektrikle yüklü X cismi t anında Şekil-II deki gibi K ucunun yakınına getiriliyor. K S anahtarı + anında Nötr Nötr K- S anahtarı Şekil - II 2t anında S anahtarı açılıp 3t anında da X cismi iletken çubuktan uzaklaştırılıyor. 3t 5t Buna göre, 2 2 L ucunun yük işareti hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (Belirtilen süreler yük hareketinin tamamlanması için yeterlidir.) Toprak yalıtkan ayak 5t 2 İletken + L anında 7t ve anlarında, KL çubuğunun Nötr Nötr yalıtkan ayak L 7t 2 anında Nötr Nötr AYDIN YAYINLARI
1.
1. Artar
Z
yer
(-) yüklü X küresi önce Z iletken küresine dıştan
dokunduruluyor, sonra Y elektroskobunun topuzuna
dokunduruluyor.
A) Yalnız I
Y
Buna göre, elektroskobun yaprakları arasındaki
açısı;
D) II ve III
0
II. Değişmez
III. Azalır
ile ilgili verilenlerden hangileri doğru olabilir?
B) Yalnız III
yer
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Elektrik Yükleri
1. 1. Artar Z yer (-) yüklü X küresi önce Z iletken küresine dıştan dokunduruluyor, sonra Y elektroskobunun topuzuna dokunduruluyor. A) Yalnız I Y Buna göre, elektroskobun yaprakları arasındaki açısı; D) II ve III 0 II. Değişmez III. Azalır ile ilgili verilenlerden hangileri doğru olabilir? B) Yalnız III yer C) I ve II E) I, II ve III
Elektrostatik-II
CEVAP ANANTARE
10 28 38 AC SE AC 78 8A 90 100
C
(-) cins yükle yüklü elektroskopa (+) cins yükle yüklü ilet-
ken K cisimi dokunduruluyor.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) ###
Buna göre elektroskopun yapraklarının hareketiyle ilgili,
1. Biraz daha açılır.
II. Biraz kapanır.
III. Değişmez.
D) Il ve Ill
TYT
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Elektrik Yükleri
Elektrostatik-II CEVAP ANANTARE 10 28 38 AC SE AC 78 8A 90 100 C (-) cins yükle yüklü elektroskopa (+) cins yükle yüklü ilet- ken K cisimi dokunduruluyor. ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) ### Buna göre elektroskopun yapraklarının hareketiyle ilgili, 1. Biraz daha açılır. II. Biraz kapanır. III. Değişmez. D) Il ve Ill TYT C) I ve II E) I, II ve III
40.
Ty
E
A) Değişmez
B)
Değişmez
C)
Artar
D)
Artar
E)
Azalır
Elektrik yükleri sırasıyla -q, +2q olan K, L cisimleri
bir karenin köşelerine şekildeki gibi yerleştirildiğinde
O noktasındaki bileşke elektriksel alan şiddeti E, O
noktasının elektriksel potansiyeli V oluyor.
+q
KO
+2q
Buna göre, L cismi M noktasına getirilirse E ve V
değerleri için ne söylenebilir?
M
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
Azalır
lp
+9
e
17
Fizik
Elektrik Yükleri
40. Ty E A) Değişmez B) Değişmez C) Artar D) Artar E) Azalır Elektrik yükleri sırasıyla -q, +2q olan K, L cisimleri bir karenin köşelerine şekildeki gibi yerleştirildiğinde O noktasındaki bileşke elektriksel alan şiddeti E, O noktasının elektriksel potansiyeli V oluyor. +q KO +2q Buna göre, L cismi M noktasına getirilirse E ve V değerleri için ne söylenebilir? M Değişmez Artar Artar Azalır Azalır lp +9 e 17
K
A) Yalnız I
D) I ve II
3r
Birbirine dokunmakta olan nötr ve iletken L, M kü-
relerine yüklü bir K cismi yaklaştırıldığında M küresi
(-) yükle yükleniyor.
B) Yalnız II
M
Buna göre;
1. K küresi (+) yüklüdür.
II. L nin yük miktarı M nin yük miktarına eşittir.
III. L nin yük miktarı M nin yük miktarının üç katıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
yer
E) I ve III
KARM
1
C) Yalnız III
Fizik
Elektrik Yükleri
K A) Yalnız I D) I ve II 3r Birbirine dokunmakta olan nötr ve iletken L, M kü- relerine yüklü bir K cismi yaklaştırıldığında M küresi (-) yükle yükleniyor. B) Yalnız II M Buna göre; 1. K küresi (+) yüklüdür. II. L nin yük miktarı M nin yük miktarına eşittir. III. L nin yük miktarı M nin yük miktarının üç katıdır. yargılarından hangileri doğrudur? yer E) I ve III KARM 1 C) Yalnız III
2.
İletken ve pozitif yüklü K ve L cisimleri birbirine do-
kundurulduğunda K cismi elektron kazanıyor...
Buna göre;
1. K nın yük miktarı azalmıştır.
M₁.
11. K nın ilk yükü, L nin ilk yükünden fazladır.
III. L nin yük miktarı artmıştır.
yargılarından hangileri kesin doğrudur?
A) Yalnız I
D) Il ve III
B) Yalnız III
C) ve 11
E) I ve III
Fizik
Elektrik Yükleri
2. İletken ve pozitif yüklü K ve L cisimleri birbirine do- kundurulduğunda K cismi elektron kazanıyor... Buna göre; 1. K nın yük miktarı azalmıştır. M₁. 11. K nın ilk yükü, L nin ilk yükünden fazladır. III. L nin yük miktarı artmıştır. yargılarından hangileri kesin doğrudur? A) Yalnız I D) Il ve III B) Yalnız III C) ve 11 E) I ve III
3.
OF
Elektrikle yüklü iletken bir küre, nötr başka iletken bir
küreye dokundurulup ayrılıyor.
Son durumda kürelerin elektrik yükleri ile ilgili,
1. Her ikisinin de yük işaretleri ayrı olur.
II. Her ikisinin de yük miktarları aynı olur.
III. Her ikisinin de iç kısmında serbest elektrik yükü
bulunmaz.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I vell
E) I, II ve Ill
Piğer sayfaya geçinm
Fizik
Elektrik Yükleri
3. OF Elektrikle yüklü iletken bir küre, nötr başka iletken bir küreye dokundurulup ayrılıyor. Son durumda kürelerin elektrik yükleri ile ilgili, 1. Her ikisinin de yük işaretleri ayrı olur. II. Her ikisinin de yük miktarları aynı olur. III. Her ikisinin de iç kısmında serbest elektrik yükü bulunmaz. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I vell E) I, II ve Ill Piğer sayfaya geçinm
Soru 742
-247 49
Yarıçapları sırasıyla r, 2r ve 3r olan K, L ve M metal kürelerinin
elektrik yükleri sırasıyla -2q, +8q ve +10q'dur. K küresi önce L
daha sonra M küresine dokundurulup ayrılıyor.
Buna göre, K'nin son elektrik yükü kaç q olur?
A) +1
B) +2
C) +
D) +4
+5
18
Fizik
Elektrik Yükleri
Soru 742 -247 49 Yarıçapları sırasıyla r, 2r ve 3r olan K, L ve M metal kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla -2q, +8q ve +10q'dur. K küresi önce L daha sonra M küresine dokundurulup ayrılıyor. Buna göre, K'nin son elektrik yükü kaç q olur? A) +1 B) +2 C) + D) +4 +5 18
Soru 743
- (eksi) elektrikle yüklü bir elektroskopa - (eksi) elektrikle yüklü
metal cisim dokunduruluyor.
Buna göre, elektroskopun yapraklarında;
1. önde daha çok açılıp, sonra biraz kapanma,
1. biraz kapanma,
III. biraz daha açılma
durumlarından hangileri gözlemlenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) Ive II
C
Eve IIII
CYYalnız III
Fizik
Elektrik Yükleri
Soru 743 - (eksi) elektrikle yüklü bir elektroskopa - (eksi) elektrikle yüklü metal cisim dokunduruluyor. Buna göre, elektroskopun yapraklarında; 1. önde daha çok açılıp, sonra biraz kapanma, 1. biraz kapanma, III. biraz daha açılma durumlarından hangileri gözlemlenebilir? A) Yalnız B) Yalnız II D) Ive II C Eve IIII CYYalnız III