Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Divan şiirinde, genellikle beyitler kullanılır, ölçü aruzdur, nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır, şiir, nazım biçi-

8. Divan şiirinde, genellikle beyitler kullanılır, ölçü aruzdur,
nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır, şiir, nazım biçi-
mine göre adlandırılır. Tanzimat şiirinde ise, divan şiiri na-
zım biçimleri kullanılmasına (1) rağmen klasik yapıda bazı
değişi

8. Divan şiirinde, genellikle beyitler kullanılır, ölçü aruzdur, nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır, şiir, nazım biçi- mine göre adlandırılır. Tanzimat şiirinde ise, divan şiiri na- zım biçimleri kullanılmasına (1) rağmen klasik yapıda bazı değişiklikler yapılır. Beyit sayılarının değiştirilmesi (II), bazı bölümlerin bulunmaması (III), bazen mahlasların kullanıl- maması, şairlerin aruz ölçüsü yerine heceyi kullanmaları (M), ayrıca şiirlerde başlıklara nazım biçiminin yanında konu adının da eklenmesi (V) gibi. 1 Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. YAY 1-E 2-D 3-B 4-D 5-C 6-A 23