Soru:

8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmeli yolun K noktasın dan hızı ile atılan m kütleli cisim L noktasına kadar ancak çıka

8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmeli yolun K noktasın
dan hızı ile atılan m kütleli cisim L noktasına kadar ancak
çıkabiliyor.
0
m
do
K
A) Yalnız II
niceliklerinden hangileri azalır?
B) I ve II
Buna göre, K dan L ye doğru hareket ederken;
I. Meka

8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmeli yolun K noktasın dan hızı ile atılan m kütleli cisim L noktasına kadar ancak çıkabiliyor. 0 m do K A) Yalnız II niceliklerinden hangileri azalır? B) I ve II Buna göre, K dan L ye doğru hareket ederken; I. Mekanik enerjisi II. Kinetik enerjisi III. Yere göre potansiyel enerjisi L D) I ve III yer B C) II ve III E) I, II ve III

Soru Çözümünü Göster