%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Enerji ve Hareket Soruları

ev h
öre he
2
Hom
30°
1 m
V=0
1 kg
Sürtünmesiz eğik düzlemin üst noktasından ser-
best bırakılan 1 kg kütleli cisim, eğik düzlem boyun-
ca yerleştirilmiş yay sabiti k = 550 N/m olan yayı
sıkıştırıyor.
Buna göre, yayda meydana gelen sıkışma
en fazla kaç m olur?
(sin 30° = 0,5 ; g = 10 m/s²)
A) 0,5
B) 0,4 C) 0,3
D) 0,2
E) 0,1
81115585
ARI
3.
Fizik
Enerji ve Hareket
ev h öre he 2 Hom 30° 1 m V=0 1 kg Sürtünmesiz eğik düzlemin üst noktasından ser- best bırakılan 1 kg kütleli cisim, eğik düzlem boyun- ca yerleştirilmiş yay sabiti k = 550 N/m olan yayı sıkıştırıyor. Buna göre, yayda meydana gelen sıkışma en fazla kaç m olur? (sin 30° = 0,5 ; g = 10 m/s²) A) 0,5 B) 0,4 C) 0,3 D) 0,2 E) 0,1 81115585 ARI 3.
7.
K
L
A) 1
B) 2
h
ih
h
h
ungh.
M
Düşey kesiti verilen yolun K noktasından 9 hızıyla
atılan cisim şekildeki R noktasına çıkıp dönüşte L
noktasında duruyor.
Sadece LM arası sürtünmeli olduğuna göre cis-
min ilk atıldığı andaki kinetik enerjisi kaç mgh
dir?
N
C) 2 D) 5
live
P
R
E) 3
Fizik
Enerji ve Hareket
7. K L A) 1 B) 2 h ih h h ungh. M Düşey kesiti verilen yolun K noktasından 9 hızıyla atılan cisim şekildeki R noktasına çıkıp dönüşte L noktasında duruyor. Sadece LM arası sürtünmeli olduğuna göre cis- min ilk atıldığı andaki kinetik enerjisi kaç mgh dir? N C) 2 D) 5 live P R E) 3
8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından
serbest bırakılan cisim sürtünmesiz KL yolunu geçtik-
ten sonra sürtünmeli LM yolunun M noktasında duru-
yor.
Buna göre, LM yolunun sürtünme katsayısı kaçtır?
A) 0,20 B) 0,25 C) 0,30
M
D) 0,35
E) 0.40
Fizik
Enerji ve Hareket
8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından serbest bırakılan cisim sürtünmesiz KL yolunu geçtik- ten sonra sürtünmeli LM yolunun M noktasında duru- yor. Buna göre, LM yolunun sürtünme katsayısı kaçtır? A) 0,20 B) 0,25 C) 0,30 M D) 0,35 E) 0.40
A) 20
24
z (br) A
Buna göre, K vektörünün büyüklüğü kaç br'dir?
C) 30
D) 25/2
B) 20/2
➤x (br)
Sabit sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından v süratiyle
atılan cisim L noktasına kadar çıkarak geri dönüyor ve
K noktasından tekrar geçiyor.
A)Y
E) 56
XF
D) I ve
Buna göre, cismin;
1. K noktasından L'ye ve L noktasından K'ye gelme
süresi eşittir.
II. L noktasından dönüşte K noktasından geçiş sürati
v'den küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız II
B) Yalnız III
- yatay
4.
net - ²
III. K noktasından L'ye giderken ivmesinin büyüklüğü,
L noktasından K'ye gelirkenki ivmesinin
büyüklüğünden fazladır.
Fynker
-0.1
E) II ve III
C) Lve TT
Buna göres
alınarak
asildiğine
potansiy
(9-10 m
A) 120
-30
2
Do
22
>F
Fizik
Enerji ve Hareket
A) 20 24 z (br) A Buna göre, K vektörünün büyüklüğü kaç br'dir? C) 30 D) 25/2 B) 20/2 ➤x (br) Sabit sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından v süratiyle atılan cisim L noktasına kadar çıkarak geri dönüyor ve K noktasından tekrar geçiyor. A)Y E) 56 XF D) I ve Buna göre, cismin; 1. K noktasından L'ye ve L noktasından K'ye gelme süresi eşittir. II. L noktasından dönüşte K noktasından geçiş sürati v'den küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız II B) Yalnız III - yatay 4. net - ² III. K noktasından L'ye giderken ivmesinin büyüklüğü, L noktasından K'ye gelirkenki ivmesinin büyüklüğünden fazladır. Fynker -0.1 E) II ve III C) Lve TT Buna göres alınarak asildiğine potansiy (9-10 m A) 120 -30 2 Do 22 >F
2. Düşey duvarda asılı duran saat 11.00'i göstermektedir. Bu
durumda saatin yelkovanının ve akrebinin yere göre potan-
siyel enerjileri sırasıyla Ev ve Edır.
I
10
Akrep
-
EA
Yelkovan
in
2
Artar
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
3
W
Buna göre, saat 11.30 oluncaya kadar Ev ve E nasıl
değişir?
Ey
A) Artar
B) Artar
C) Azalır
1 D) Azalır
L
E) Azalır
Yer
E
Fizik
Enerji ve Hareket
2. Düşey duvarda asılı duran saat 11.00'i göstermektedir. Bu durumda saatin yelkovanının ve akrebinin yere göre potan- siyel enerjileri sırasıyla Ev ve Edır. I 10 Akrep - EA Yelkovan in 2 Artar Azalır Artar Azalır Değişmez 3 W Buna göre, saat 11.30 oluncaya kadar Ev ve E nasıl değişir? Ey A) Artar B) Artar C) Azalır 1 D) Azalır L E) Azalır Yer E
sti
Enel
1695
Bebek arabasını iterek
ilerleten Ezgi
71
Masanın başında bilgisayarda Yere düşmüş olan kitapları yerden alıp
oyun oynayan Eda
kitaplığına yerleştiren Ömer X
Yukarıda verilen durumlardaki kişilerden hangileri fiziksel anlamda bir iş yapmıştır?
A) Yalnız Ezgi
B) Yalnız Eda
C) Yalnız Ömer
D) Ezgi ve Ömer
E) Eda ve Ömer
Fizik
Enerji ve Hareket
sti Enel 1695 Bebek arabasını iterek ilerleten Ezgi 71 Masanın başında bilgisayarda Yere düşmüş olan kitapları yerden alıp oyun oynayan Eda kitaplığına yerleştiren Ömer X Yukarıda verilen durumlardaki kişilerden hangileri fiziksel anlamda bir iş yapmıştır? A) Yalnız Ezgi B) Yalnız Eda C) Yalnız Ömer D) Ezgi ve Ömer E) Eda ve Ömer
salin-
21
sht
dar
KU,
ir.)
8.
Düşey kesitleri Şekil I ve II deki gibi olan sürtünmesi önem-
siz yolların K ve P noktalarından serbest bırakılan m
kütleli özdeş cisimler L ve R noktalarından fırlıyorlar.
3mgh
A
B)
h P
DY
E)
m
m
Şekil I
Maksimum
yükseklikler
h₁ > h₂
h₂> h₁
h₁ > h₂
h₂> h₁
h₁ = h₂
Şekil II
R
Cisimlerin çıkabilecekleri maksimum yükseklikler h
ve h₂, L ve R noktalarındaki mekanik enerjileri E, ve E₂
olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin
hangisidir?
A
Deneme-2
Mekanik
Enerjiler
E₁ > E₂
E₁ = E₂
E₁ = E₁₂
E₂> E₁
E₁ = E₂2
Fizik
Enerji ve Hareket
salin- 21 sht dar KU, ir.) 8. Düşey kesitleri Şekil I ve II deki gibi olan sürtünmesi önem- siz yolların K ve P noktalarından serbest bırakılan m kütleli özdeş cisimler L ve R noktalarından fırlıyorlar. 3mgh A B) h P DY E) m m Şekil I Maksimum yükseklikler h₁ > h₂ h₂> h₁ h₁ > h₂ h₂> h₁ h₁ = h₂ Şekil II R Cisimlerin çıkabilecekleri maksimum yükseklikler h ve h₂, L ve R noktalarındaki mekanik enerjileri E, ve E₂ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisidir? A Deneme-2 Mekanik Enerjiler E₁ > E₂ E₁ = E₂ E₁ = E₁₂ E₂> E₁ E₁ = E₂2
6.
Sürtünmesiz ve G ağırlıklı makara ile
kurulan sistem G yükü ve F kuvveti ile
şekildeki gibi dengelenmiştir.
Buna göre, sistemin verimi % kaçtır?
Alinen ene
verilen ever)!
26=2G
[F=G
A) 20 B) 25
6
G
C) 40 D) 50 E) 75
F
264
Fizik
Enerji ve Hareket
6. Sürtünmesiz ve G ağırlıklı makara ile kurulan sistem G yükü ve F kuvveti ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre, sistemin verimi % kaçtır? Alinen ene verilen ever)! 26=2G [F=G A) 20 B) 25 6 G C) 40 D) 50 E) 75 F 264
iyaan.
h
www
E
V=0
MANA PAR S
Cevap:
K
3h
L noktasından E Kinetik enerjisi ile fırlatılan m
kütleli cisim 'MS sürtünmeli yolunu geçerek
K noktasına kadar çıkıp geri döndüğünde P
noktasında duruyor.
Buna göre; cismin atıldığı andaki kinetik ener-
jisi E kaç mgh tır?
(MS yolu boyunca sürtünme kuvveti sabit ve
noktalar eşit aralıklıdır. (g = 10 m/s²)
2/3
Fizik
Enerji ve Hareket
iyaan. h www E V=0 MANA PAR S Cevap: K 3h L noktasından E Kinetik enerjisi ile fırlatılan m kütleli cisim 'MS sürtünmeli yolunu geçerek K noktasına kadar çıkıp geri döndüğünde P noktasında duruyor. Buna göre; cismin atıldığı andaki kinetik ener- jisi E kaç mgh tır? (MS yolu boyunca sürtünme kuvveti sabit ve noktalar eşit aralıklıdır. (g = 10 m/s²) 2/3
pe
Sürtünmeli yatay düzlemde hareket eden 2 kg kütleli cisme yatay
10 N büyüklüğündeki kuvvet uygulandığında cismin hiz-zaman
grafiği şekildeki gibi olmaktadır.
+ Hız (m/s)
a.
Zaman (s)
Kuvvetin (0-2) s aralığında yaptığı iş 100 J olduğuna göre
cisim ile yüzey arasında oluşan sürtünme kuvvetinin büyük-
lüğünü
sürtünme kuvvetinin (0-2) s aralığında yaptığı işi
cisme etki eden net kuvvetin (0-2) s aralığında yaptığı işi
b.
C.
5
bulunuz.
UYGULAM
2
6. Kütleleri m olan özdeş küplerle oluşturulan cisim çekildeki gibi
I konumdan 11 konuma getiriliyor
7. Sürtü
para
MIRAY YAYINLARI
Cis
nok
Bu
a.
b.
C
d
Fizik
Enerji ve Hareket
pe Sürtünmeli yatay düzlemde hareket eden 2 kg kütleli cisme yatay 10 N büyüklüğündeki kuvvet uygulandığında cismin hiz-zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır. + Hız (m/s) a. Zaman (s) Kuvvetin (0-2) s aralığında yaptığı iş 100 J olduğuna göre cisim ile yüzey arasında oluşan sürtünme kuvvetinin büyük- lüğünü sürtünme kuvvetinin (0-2) s aralığında yaptığı işi cisme etki eden net kuvvetin (0-2) s aralığında yaptığı işi b. C. 5 bulunuz. UYGULAM 2 6. Kütleleri m olan özdeş küplerle oluşturulan cisim çekildeki gibi I konumdan 11 konuma getiriliyor 7. Sürtü para MIRAY YAYINLARI Cis nok Bu a. b. C d
5.
TYT/ KONTROL - FEN BİLİMLERİ
Eşit aralıklı raflarda duran X, Y ve Z kitaplarının yere göre
potansiyel enerjileri arasındaki ilişki Ey > E₂ > Ex'dir.
Z
Y
X
Buna göre,
VY'nin kütlesi, X'den büyüktür.
II.
Z'nin kütlesi, X'den büyüktür.
III. Y'nin kütlesi, Z'den büyüktür.
D) II ve III
Bilgi Garnal
yer
mph
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
I ve II
7.
Fizik
Enerji ve Hareket
5. TYT/ KONTROL - FEN BİLİMLERİ Eşit aralıklı raflarda duran X, Y ve Z kitaplarının yere göre potansiyel enerjileri arasındaki ilişki Ey > E₂ > Ex'dir. Z Y X Buna göre, VY'nin kütlesi, X'den büyüktür. II. Z'nin kütlesi, X'den büyüktür. III. Y'nin kütlesi, Z'den büyüktür. D) II ve III Bilgi Garnal yer mph yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III I ve II 7.
anla
dir
A) Yalnız I
D) Tive III
8
212
Enerji (j)
B Yalnız II
E) Ive
D) II ve III
2 4 8 Momentum (kg/s)
Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden bir cismin kinetik
enerji-momentum grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre,
1. Cismin kütlesi 4 kg'dır.
II. Cismin 2. saniyedeki enerjisi j'dür.
I ve II.
III. 0-4 saniye arasında cisme etkiyen net kuvvet 0.5 N'dur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
121
Fizik
Enerji ve Hareket
anla dir A) Yalnız I D) Tive III 8 212 Enerji (j) B Yalnız II E) Ive D) II ve III 2 4 8 Momentum (kg/s) Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden bir cismin kinetik enerji-momentum grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, 1. Cismin kütlesi 4 kg'dır. II. Cismin 2. saniyedeki enerjisi j'dür. I ve II. III. 0-4 saniye arasında cisme etkiyen net kuvvet 0.5 N'dur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III 121
Bir araba durgun halden hızı 100 km/sa oluncaya kadar 18 s'lik sürede düzgün
hızlandırılıyor. A) arabanın ivmesini bulunuz. B) Araba bu sürede ne kadar yol almıştır? C)
Eğer araç sabit bir frenleme kuvveti ile 100 m'de duracak olsa ne kadarlık bir ivme ile hız
kaybeder?
Fizik
Enerji ve Hareket
Bir araba durgun halden hızı 100 km/sa oluncaya kadar 18 s'lik sürede düzgün hızlandırılıyor. A) arabanın ivmesini bulunuz. B) Araba bu sürede ne kadar yol almıştır? C) Eğer araç sabit bir frenleme kuvveti ile 100 m'de duracak olsa ne kadarlık bir ivme ile hız kaybeder?
nk
ner
VE
is, GÜÇ VE ENERJİ
1.
?
Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından E
kinetik enerjisi ile atılan m kütleli cisim LM arasını sabit hızla
alarak en fazla P noktasına kadar çıkabiliyor.
K
m
M
A) Yalnız I
I
C
N
3mgh
Yalnız LM arası sürtünmeli olduğuna göre,
D) I ve II
h
h
I. Cisim L'den M'ye gelirken ısıya dönüşen enerji mgh
kadardır.
B) Yalnız II
Ps x 7 u m
ung
II. E = 2mgh'dir.
III. Cismin N'den ilk geçişinde kinetik enerjisi 4mgh'dir.
yargılarından hangileri doğrudur? (g: Yer çekimi ivmesi)
E) I, II ve III
1
C) Yalnız III
Fizik
Enerji ve Hareket
nk ner VE is, GÜÇ VE ENERJİ 1. ? Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından E kinetik enerjisi ile atılan m kütleli cisim LM arasını sabit hızla alarak en fazla P noktasına kadar çıkabiliyor. K m M A) Yalnız I I C N 3mgh Yalnız LM arası sürtünmeli olduğuna göre, D) I ve II h h I. Cisim L'den M'ye gelirken ısıya dönüşen enerji mgh kadardır. B) Yalnız II Ps x 7 u m ung II. E = 2mgh'dir. III. Cismin N'den ilk geçişinde kinetik enerjisi 4mgh'dir. yargılarından hangileri doğrudur? (g: Yer çekimi ivmesi) E) I, II ve III 1 C) Yalnız III
SIN
8. Sürtünmesiz yatay düzlemde hızı ile ilerleyen m küt-
leli cisim durgun haldeki 2m kütlesine sabitlenmiş yaya
çarparak yayda bir süreliğine sıkışmaya sebep oluyor.
A)
3
1
1
9) 1/14
6
5
24 ANTIKOR FİZİK SORU BANKASI
v
Buna göre, yayda depolanan potansiyel enerjinin
maksimum değeri kaç mo² dir?
(Yay kütlesi önemsenmiyor.)
B)
k
DOWM www..c
2m
D) / 21/12
3
M
Co
ko
Fizik
Enerji ve Hareket
SIN 8. Sürtünmesiz yatay düzlemde hızı ile ilerleyen m küt- leli cisim durgun haldeki 2m kütlesine sabitlenmiş yaya çarparak yayda bir süreliğine sıkışmaya sebep oluyor. A) 3 1 1 9) 1/14 6 5 24 ANTIKOR FİZİK SORU BANKASI v Buna göre, yayda depolanan potansiyel enerjinin maksimum değeri kaç mo² dir? (Yay kütlesi önemsenmiyor.) B) k DOWM www..c 2m D) / 21/12 3 M Co ko
TYT/Fen Bilimleri
7.
Esra Hanım, yatay bir yolda durmakta olan içi boş bir
market arabasını yola paralel ve büyüklüğü sabit bir
F kuvvetiyle x yolu boyunca itiyor. Bu durumda Esra
Hanım'ın bu olayda ortaya çıkardığı güç P, market
arabasının x yolu sonunda kazandığı kinetik enerji E kadar
olmaktadır.
A)
B)
C)
DAN
D)
E)
Azalır
Artar
Değişmez
Değişmez
Azalır
I
Değişmez
Azalır
oy
Buna göre Esra Hanım, aynı olayı market arabasının
içine 2 kg kütleli deterjan poşeti koyarak tekrarlarsa
P ve E nicelikleri ilk durumuna göre nasıl değişir?
(Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ihmal edilmiştir.)
E
Değişmez
Artar
Artar
6
== pur
bust
Yer yatay
8.
F
Fizik
Enerji ve Hareket
TYT/Fen Bilimleri 7. Esra Hanım, yatay bir yolda durmakta olan içi boş bir market arabasını yola paralel ve büyüklüğü sabit bir F kuvvetiyle x yolu boyunca itiyor. Bu durumda Esra Hanım'ın bu olayda ortaya çıkardığı güç P, market arabasının x yolu sonunda kazandığı kinetik enerji E kadar olmaktadır. A) B) C) DAN D) E) Azalır Artar Değişmez Değişmez Azalır I Değişmez Azalır oy Buna göre Esra Hanım, aynı olayı market arabasının içine 2 kg kütleli deterjan poşeti koyarak tekrarlarsa P ve E nicelikleri ilk durumuna göre nasıl değişir? (Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ihmal edilmiştir.) E Değişmez Artar Artar 6 == pur bust Yer yatay 8. F