Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Elektrik yüklü X, Y ve Z cisimleri yalıtkan iplerle tava- na asıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar. a B a 0 XX Z İ

8.
Elektrik yüklü X, Y ve Z cisimleri yalıtkan iplerle tava-
na asıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar.
a B
a 0
XX
Z
İplerin düşeyle yaptığı açılar arasında ß> a > 0
ilişkisi olduğuna göre, cisimlerin yük miktarla-
ri qx, qy ve qz ile ilgili olar

8. Elektrik yüklü X, Y ve Z cisimleri yalıtkan iplerle tava- na asıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar. a B a 0 XX Z İplerin düşeyle yaptığı açılar arasında ß> a > 0 ilişkisi olduğuna göre, cisimlerin yük miktarla- ri qx, qy ve qz ile ilgili olarak; My L x cz 1. qx > qy II. qz < qy III. qx < qy ne yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Soru 6/C Soru 7/ E Soru 8/ B 192