Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yüklü Parçacıkların Hareketi Soruları

sh
A
Buna göre,
Xşekida
Sayfa düzlemine dik
düzgün manyetik alan
içerisinde 9x ve 9y
hızları ile hareket eden
X ve Y tanecikleri
şekildeki yörüngeleri
izlemektedir.
O:
Şekildeki konumda iken taneciklere etki eden
manyetik kuvvetlerin yönü aynıdır.
Şekildeki konumda iken taneciklere etki eden
manyetik kuvvetlerin yönü birbirine diktir.
All Taneciklerin elektrik yükleri aynı cinslidir.
D) Iya da II
öncüllerinden hangileri doğrudur?
(Tanecikler manyetik alan dışına çıkmıyorlar.)
) Il ya da III
B) Yanız II
E)Yalnız I
O Yalnız III
5.D 6.A
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
sh A Buna göre, Xşekida Sayfa düzlemine dik düzgün manyetik alan içerisinde 9x ve 9y hızları ile hareket eden X ve Y tanecikleri şekildeki yörüngeleri izlemektedir. O: Şekildeki konumda iken taneciklere etki eden manyetik kuvvetlerin yönü aynıdır. Şekildeki konumda iken taneciklere etki eden manyetik kuvvetlerin yönü birbirine diktir. All Taneciklerin elektrik yükleri aynı cinslidir. D) Iya da II öncüllerinden hangileri doğrudur? (Tanecikler manyetik alan dışına çıkmıyorlar.) ) Il ya da III B) Yanız II E)Yalnız I O Yalnız III 5.D 6.A
,
14. Aralarında d kadar mesafe bulunan sürtünmesiz yatay
düzlemdeki paralel iletken K-L levhaları V potansiyeli
altında şekildeki gibi yüklenmiştir.
+
+
+
K
+q
d
I
I
Deneme - 1
I
K levhasından +q yüklü m kütleli parçacık serbest
bırakılıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cismin (-) yüklü levhaya ulaşma süresi cismin küt-
lesine bağlı değildir.
Cisme etki eden elektriksel kuvvet cismin kütlesine
bağlı değildir.
C) Cismin (-) yüklü levhaya çarptığındaki kinetik ener-
jisi levhalar arası d uzaklığına bağlıdır.
D) Cismin ivmesi (-) yüklü levhaya yaklaştıkça artar.
E) Cismin ivmesi (-) yüklü levhaya yaklaştıkça azalır.
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
, 14. Aralarında d kadar mesafe bulunan sürtünmesiz yatay düzlemdeki paralel iletken K-L levhaları V potansiyeli altında şekildeki gibi yüklenmiştir. + + + K +q d I I Deneme - 1 I K levhasından +q yüklü m kütleli parçacık serbest bırakılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Cismin (-) yüklü levhaya ulaşma süresi cismin küt- lesine bağlı değildir. Cisme etki eden elektriksel kuvvet cismin kütlesine bağlı değildir. C) Cismin (-) yüklü levhaya çarptığındaki kinetik ener- jisi levhalar arası d uzaklığına bağlıdır. D) Cismin ivmesi (-) yüklü levhaya yaklaştıkça artar. E) Cismin ivmesi (-) yüklü levhaya yaklaştıkça azalır.
10. Sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru düzgün bir B
manyetik alanına v hızıyla giren q yüklü bir par-
çacık şekildeki gibi r yarıçaplı yarım
çember şek-
lindeki yörüngeyi izliyor.
zku
d
+q
O
A) Yalnız I
O
O
O
O
gayal
O
O
O
O
O
O
O
n/z
O
O
O
O
O
Buna göre,
1. Manyetik alanın yönüne zıt yönde bir elektrik
alanı oluşturmak
II. Parçacığın kütlesini artırmak
III. Manyetik alanın büyüklüğünü artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılarak
parçacık aynı şekilde manyetik alana gönderi-
lirse parçacığın manyetik alan içindeki hızının
büyük
büyüklüğü artar?
O
ⒸIMES Eğitim Ya
C)Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
10. Sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru düzgün bir B manyetik alanına v hızıyla giren q yüklü bir par- çacık şekildeki gibi r yarıçaplı yarım çember şek- lindeki yörüngeyi izliyor. zku d +q O A) Yalnız I O O O O gayal O O O O O O O n/z O O O O O Buna göre, 1. Manyetik alanın yönüne zıt yönde bir elektrik alanı oluşturmak II. Parçacığın kütlesini artırmak III. Manyetik alanın büyüklüğünü artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılarak parçacık aynı şekilde manyetik alana gönderi- lirse parçacığın manyetik alan içindeki hızının büyük büyüklüğü artar? O ⒸIMES Eğitim Ya C)Yalnız III E) I ve III
qV₁ = F x
V₂
av, d
(Bu bağınıtıya göre x' in q ya bağlı olmadığı görülür.)
sak
A)
Örnek-21
İletken paralel levhalar arasında K ve N noktaların-
dan aynı süratle fırlatılan q, ve q₂ yüklü eşit kütleli
parçacıklar sırasıyla L ve M noktalarında duruyorlar.
d d d d
= Ex eşitliği vardır.
3
4
K
91
d
is
M
+
d
Buna göre parçacıkların yüklerinin oranı
tır?
N-
2
B) -4 C) - 3/3
9.2d=E
Ō
92. E
win
91
92
kaç-
E)
32
T
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
qV₁ = F x V₂ av, d (Bu bağınıtıya göre x' in q ya bağlı olmadığı görülür.) sak A) Örnek-21 İletken paralel levhalar arasında K ve N noktaların- dan aynı süratle fırlatılan q, ve q₂ yüklü eşit kütleli parçacıklar sırasıyla L ve M noktalarında duruyorlar. d d d d = Ex eşitliği vardır. 3 4 K 91 d is M + d Buna göre parçacıkların yüklerinin oranı tır? N- 2 B) -4 C) - 3/3 9.2d=E Ō 92. E win 91 92 kaç- E) 32 T
8.
K
Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda
yüklü paralel levhalar arasında K noktasından serbest
bırakılan yüklü bir cisim O noktasındaki delikten çıkıp
düzgün B manyetik alanında çembersel yörünge çizerek
L noktasına çarpıyor.
O
Buna göre,
1. Cismin K-O noktaları arasında ivmesinin büyüklüğü
sabittir.
II. Cismin O-L noktaları arasında ivmesinin büyüklüğü
sabittir.
III. Cismin K-O noktaları arasında hızının büyüklüğü
sabittir.
IV. Cismin O-L noktaları arasında hızının büyüklüğü
sabittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I, II ve IV
B) III ve IV
C) I ve II
E) I, II, III ve IV
ak
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
8. K Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda yüklü paralel levhalar arasında K noktasından serbest bırakılan yüklü bir cisim O noktasındaki delikten çıkıp düzgün B manyetik alanında çembersel yörünge çizerek L noktasına çarpıyor. O Buna göre, 1. Cismin K-O noktaları arasında ivmesinin büyüklüğü sabittir. II. Cismin O-L noktaları arasında ivmesinin büyüklüğü sabittir. III. Cismin K-O noktaları arasında hızının büyüklüğü sabittir. IV. Cismin O-L noktaları arasında hızının büyüklüğü sabittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I, II ve IV B) III ve IV C) I ve II E) I, II, III ve IV ak
8. Düzgün ve sayfa düzleminden
dışarı doğru olan B manyetik
alanına yüklü X, Y, Z cisimleri v
hızlanı ile fırlatıldığında şekilde-
ki yörüngeleri izliyor.
Buna göre, X, Y, Z, T cisim-
lerinden hangileri (+) yükle
yüklüdür? ( sayfa düzlemin-
den dışarı doğrudur.)
A) X ve Y
D) X ve Z
B) Y ve Z
X
EV
E) T ve Z
10 too
C) Y ve T
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
8. Düzgün ve sayfa düzleminden dışarı doğru olan B manyetik alanına yüklü X, Y, Z cisimleri v hızlanı ile fırlatıldığında şekilde- ki yörüngeleri izliyor. Buna göre, X, Y, Z, T cisim- lerinden hangileri (+) yükle yüklüdür? ( sayfa düzlemin- den dışarı doğrudur.) A) X ve Y D) X ve Z B) Y ve Z X EV E) T ve Z 10 too C) Y ve T
JIK
9. Kütle çekim alanının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu
bir ortamda sayfa düzlemine paralel düzgün B manyetik
alanı bulunmaktadır. Elektrik yüklü noktasal cisimlerden
Kalan içine ilk hızsız bırakılırken; L manyetik alana dik,
M manyetik alana paralel yönde şekildeki gibi ilk
hızlarla fırlatılıyor.
K
V = 0
D) K ve L
M
B) Yalnız L
Buna göre; K, L ve M cisimlerden hangileri manyetik
alan içinde ivmeli hareket yapar?
A) Yalnız K
B
C
ÖZDEBİR
YAYINLAR
E) L ve M
C) Yalnız M
11.
a
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
JIK 9. Kütle çekim alanının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda sayfa düzlemine paralel düzgün B manyetik alanı bulunmaktadır. Elektrik yüklü noktasal cisimlerden Kalan içine ilk hızsız bırakılırken; L manyetik alana dik, M manyetik alana paralel yönde şekildeki gibi ilk hızlarla fırlatılıyor. K V = 0 D) K ve L M B) Yalnız L Buna göre; K, L ve M cisimlerden hangileri manyetik alan içinde ivmeli hareket yapar? A) Yalnız K B C ÖZDEBİR YAYINLAR E) L ve M C) Yalnız M 11. a
Manyetik Kuvvet
Cismin dolandığı çemberin yarıçapı; momentumu (m.v)
ile doğru, manyetik alan ve yükle ters orantılıdır.
ÖRNER 08
B
+e
+q
M
A) Yalnız K
K
B
Düzgün manyetik alana v hızıyla atılan K, L, M cisimlerinin
yükleri +q, -q ve +q'dur.
D) K ve L
13
Buna göre, K, L, M cisimlerinden hangilerinin izlediği
yol doğru çizilmiştir?
B) Yalnız L
-q
E) K ve M
C) Yalnız M
ÖRNER
F
Sayfa düz
ve L telle
Tellerde
kuvvetl
(Tellerin
Feis
Yayınlan
al
&
B
(A) 1
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
Manyetik Kuvvet Cismin dolandığı çemberin yarıçapı; momentumu (m.v) ile doğru, manyetik alan ve yükle ters orantılıdır. ÖRNER 08 B +e +q M A) Yalnız K K B Düzgün manyetik alana v hızıyla atılan K, L, M cisimlerinin yükleri +q, -q ve +q'dur. D) K ve L 13 Buna göre, K, L, M cisimlerinden hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? B) Yalnız L -q E) K ve M C) Yalnız M ÖRNER F Sayfa düz ve L telle Tellerde kuvvetl (Tellerin Feis Yayınlan al & B (A) 1
8.
Elektrik yüklü X, Y ve Z cisimleri yalıtkan iplerle tava-
na asıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar.
a B
a 0
XX
Z
İplerin düşeyle yaptığı açılar arasında ß> a > 0
ilişkisi olduğuna göre, cisimlerin yük miktarla-
ri qx, qy ve qz ile ilgili olarak;
My L x cz
1. qx > qy
II. qz < qy
III. qx < qy
ne yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Soru 6/C Soru 7/ E Soru 8/ B
192
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
8. Elektrik yüklü X, Y ve Z cisimleri yalıtkan iplerle tava- na asıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar. a B a 0 XX Z İplerin düşeyle yaptığı açılar arasında ß> a > 0 ilişkisi olduğuna göre, cisimlerin yük miktarla- ri qx, qy ve qz ile ilgili olarak; My L x cz 1. qx > qy II. qz < qy III. qx < qy ne yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Soru 6/C Soru 7/ E Soru 8/ B 192
3.
A) K
0:
C) K
K
det
deney tüpü
():
56
Düzgün B manyetik alanı içinde bulunan deney tü-
pünde H+ iyonları ve elektronlar bulunmaktadır.
Tüp merkezinden geçen eksen etrafında, sayfa düz-
leminde ok yönünde döndürülüyor.
Buna göre, tüp ilk konumundan tekrar geçerken
tüp içindeki yüklerin görünümü aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
O
O
B
LB) K
L D) K
:0
E) K
0:
O
elektron
• H+ iyonu
0
0:
64
O
O
L
::0
L
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
3. A) K 0: C) K K det deney tüpü (): 56 Düzgün B manyetik alanı içinde bulunan deney tü- pünde H+ iyonları ve elektronlar bulunmaktadır. Tüp merkezinden geçen eksen etrafında, sayfa düz- leminde ok yönünde döndürülüyor. Buna göre, tüp ilk konumundan tekrar geçerken tüp içindeki yüklerin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? O O B LB) K L D) K :0 E) K 0: O elektron • H+ iyonu 0 0: 64 O O L ::0 L
9. Sayfa düzlemine dik ve düzlemden içeri doğru olan düzgün B
manyetik alanına sayfa düzleminde bulunan iletken levhalar pa-
ralel olarak yerleştirilerek bir düzenek hazırlanmıştır. +q yüklü
parçaçık yer çekiminin ve sürtünmelerin ihmal edildiği bu ortamda
levhalara paralel doğrultuda v hızıyla fırlatılıyor.
M
D) ve III
-||
in apreciat Heblike?
V HONDS100 SAUS
Aebnigibil
Siegeg
Buna göre;
1. Yüklü parçaçık I yönünde sapar.
Anahtar kapatılınca yüklü parçacık III yönünde ilerler.
Anahtar kapatılınca yüklü parçacık Il yönünde ilerler.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Ive III
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
9. Sayfa düzlemine dik ve düzlemden içeri doğru olan düzgün B manyetik alanına sayfa düzleminde bulunan iletken levhalar pa- ralel olarak yerleştirilerek bir düzenek hazırlanmıştır. +q yüklü parçaçık yer çekiminin ve sürtünmelerin ihmal edildiği bu ortamda levhalara paralel doğrultuda v hızıyla fırlatılıyor. M D) ve III -|| in apreciat Heblike? V HONDS100 SAUS Aebnigibil Siegeg Buna göre; 1. Yüklü parçaçık I yönünde sapar. Anahtar kapatılınca yüklü parçacık III yönünde ilerler. Anahtar kapatılınca yüklü parçacık Il yönünde ilerler. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız B) Yalnız II E) I ve III C) Ive III
B
es bir toplantı masasi-
erin masanın ortasına
erde aynı ol-
-
in denge-
m, yükü +q olan parçacık düzgün manyetik alana
şekildeki gibi K noktasından v hızı ile atıldığın-
nyetik alanı L noktasından terk ediyor
+9
@
10
-2q
B) P
N
C) R
Buna göre, N noktasından v hızı ile atılan, m kütle-
-2q yüklü parçacık manyetik alanı hangi noktadan
terk eder?
10.
S
in bir dün
Rav=12²
B 2gV 2/2
R
mda hu
T
B&v=1
E) T
Sayfa düzlemine dik ve yöne
manyetik alan içinde sayfa
tel sabit hızıyla çekiliyor.
B
TRAT
-2-2
Buna göre,
1. R, direnci üze
dedir.
H. R₂ direnci üz
dedir.
HAL çubuğ
yargılarında
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
B es bir toplantı masasi- erin masanın ortasına erde aynı ol- - in denge- m, yükü +q olan parçacık düzgün manyetik alana şekildeki gibi K noktasından v hızı ile atıldığın- nyetik alanı L noktasından terk ediyor +9 @ 10 -2q B) P N C) R Buna göre, N noktasından v hızı ile atılan, m kütle- -2q yüklü parçacık manyetik alanı hangi noktadan terk eder? 10. S in bir dün Rav=12² B 2gV 2/2 R mda hu T B&v=1 E) T Sayfa düzlemine dik ve yöne manyetik alan içinde sayfa tel sabit hızıyla çekiliyor. B TRAT -2-2 Buna göre, 1. R, direnci üze dedir. H. R₂ direnci üz dedir. HAL çubuğ yargılarında
3 B B
n
11. Bir görevli yüklü parçacıkların elektrik ve manyetik
alandaki hareketlerini incelemek için bazı deneyler
yapıyor. Sayfa düzleminde bulunan E elektrik alanında
yüklü K parçacığını v hızıyla fırlattığında Şekil 1'deki gibi
yol izlediğini, sayfa düzlemine dik ve dışa doğru
B manyetik alanında yüklü L parçacığını v hızıyla
fırlattığında Şekil 2'deki gibi yörünge izlediğini gözlüyor.
A)
B)
+
E)
FEN BİLİMLERİ
Şekil 1
Buna göre görevli yaptığı bu deneyler sonucunda
K ve L parçacıklarının yük işareti ve alanlardan
geçerken v hızının büyüklüğü için aşağıdakilerden
hangisini söyleyebilir?
Hartar
(+) değişmez
(+; artar
(+)) artar
(-) azalır
E
Şekil 2
(+) değişmez
artar
değişmez
B
(-); artar
(+); azalır
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
3 B B n 11. Bir görevli yüklü parçacıkların elektrik ve manyetik alandaki hareketlerini incelemek için bazı deneyler yapıyor. Sayfa düzleminde bulunan E elektrik alanında yüklü K parçacığını v hızıyla fırlattığında Şekil 1'deki gibi yol izlediğini, sayfa düzlemine dik ve dışa doğru B manyetik alanında yüklü L parçacığını v hızıyla fırlattığında Şekil 2'deki gibi yörünge izlediğini gözlüyor. A) B) + E) FEN BİLİMLERİ Şekil 1 Buna göre görevli yaptığı bu deneyler sonucunda K ve L parçacıklarının yük işareti ve alanlardan geçerken v hızının büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir? Hartar (+) değişmez (+; artar (+)) artar (-) azalır E Şekil 2 (+) değişmez artar değişmez B (-); artar (+); azalır
K noktasında oluşan bileşk
L noktasındaki de E₁ olduğuna göre, Ex oranı kaçtır?
EL
(sin60° = √3/2; cos60° = 1/2)
A)
+
T
B)
t
14. Elektrik yükü - 0,6 µC olan 0,3 g kütleli bir cisim, x doğrultusun-
da bulunan elektrik alana konulduğunda şekildeki gibi dengede
kalıyor.
0,3 g
A) -x yönünde, 5.103
45%
C) -x yönünde, 2.10³
N
00000000
C
C) 1
düşey
N
C
*
2
Buna göre, elektrik alanının yönü ve şiddeti nedir?
(sin45º = √2/2; cos45º = √2/2 ; g = 10 m/s²)
D) 2
tavan
(yatay)
E) - x yönünde, 4.103
+ X
E) 4
B) + x yönünde, 5.10³
D) + x yönünde, 2.103
N
C
ZO ZO
N
N
C
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
K noktasında oluşan bileşk L noktasındaki de E₁ olduğuna göre, Ex oranı kaçtır? EL (sin60° = √3/2; cos60° = 1/2) A) + T B) t 14. Elektrik yükü - 0,6 µC olan 0,3 g kütleli bir cisim, x doğrultusun- da bulunan elektrik alana konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor. 0,3 g A) -x yönünde, 5.103 45% C) -x yönünde, 2.10³ N 00000000 C C) 1 düşey N C * 2 Buna göre, elektrik alanının yönü ve şiddeti nedir? (sin45º = √2/2; cos45º = √2/2 ; g = 10 m/s²) D) 2 tavan (yatay) E) - x yönünde, 4.103 + X E) 4 B) + x yönünde, 5.10³ D) + x yönünde, 2.103 N C ZO ZO N N C
C
el = 0
14
28 = 12,10²
-d= 6.10
9
30⁰
Ica
33
fein
T
lek yür veje
U-9
210-6
N⋅ B-C-12.1
JR.C=B1₁
Tus
2
Düzgün E elektrik alanı içindeki K noktasında
bulunan -3 μC luk yükü K den L ye götürmek
için yapılan elektriksel iş 12. 10-4 joule dur.
Buna göre M ve L noktalarının potansiyelle-
rinin VM-VL farkı kaç volttur?
S
4143.12
Choo
STO
A 100 B) 150 C) 200/D) 300 E) 400
12-12-4
402 4-102 10
v=1,10²=100
F
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
C el = 0 14 28 = 12,10² -d= 6.10 9 30⁰ Ica 33 fein T lek yür veje U-9 210-6 N⋅ B-C-12.1 JR.C=B1₁ Tus 2 Düzgün E elektrik alanı içindeki K noktasında bulunan -3 μC luk yükü K den L ye götürmek için yapılan elektriksel iş 12. 10-4 joule dur. Buna göre M ve L noktalarının potansiyelle- rinin VM-VL farkı kaç volttur? S 4143.12 Choo STO A 100 B) 150 C) 200/D) 300 E) 400 12-12-4 402 4-102 10 v=1,10²=100 F
Ki
lo
r?
r
B
7. Sürtünmelerin ve yer çekimi ivmesinin önemsiz olduğu
bir ortamdaki negatif yüklü bir parçacık v sürati ile
atıldığında şekildeki K ve L bölgelerinde önce
çembersel sonra da doğrusal bir yörünge izliyor.
K bölgesi
L bölgesi
+
Parçacık
+
E)
K ve L bölgelerinde düzgün ve sabit olan elektrik
ve manyetik alandan yalnız biri olduğuna göre, bu
alanların türü ve alan çizgilerinin yönü
aşağıdakilerden hangisi olabilir? (O: Sayfa
düzleminden dışarıya doğru, : Sayfa düzleminden
içeriye doğru)
K bölgesinde
A) Manyetik alan O
B) Manyetik alan O
C) Manyetik alan
Manyetik alan
Elektrik alan →
O
p
B
IL
8. İletken K çerçevesi sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru
yönelmiş B manyetik alan bölgesinde v hizi ile
şekildeki gösterilen doğrultuda hareket etmektedir.
K
L bölgesinde
Elektrik alan!
Elektrik alan
Elektrik atan ↑
Elektrik alan ←
Manyetik alan O
AYT/Fen
9.
Kasası
sabit h
tavanın
Buna
L.
11.
11
yor
(Sü
A)
10. E
C
C
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
Ki lo r? r B 7. Sürtünmelerin ve yer çekimi ivmesinin önemsiz olduğu bir ortamdaki negatif yüklü bir parçacık v sürati ile atıldığında şekildeki K ve L bölgelerinde önce çembersel sonra da doğrusal bir yörünge izliyor. K bölgesi L bölgesi + Parçacık + E) K ve L bölgelerinde düzgün ve sabit olan elektrik ve manyetik alandan yalnız biri olduğuna göre, bu alanların türü ve alan çizgilerinin yönü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (O: Sayfa düzleminden dışarıya doğru, : Sayfa düzleminden içeriye doğru) K bölgesinde A) Manyetik alan O B) Manyetik alan O C) Manyetik alan Manyetik alan Elektrik alan → O p B IL 8. İletken K çerçevesi sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru yönelmiş B manyetik alan bölgesinde v hizi ile şekildeki gösterilen doğrultuda hareket etmektedir. K L bölgesinde Elektrik alan! Elektrik alan Elektrik atan ↑ Elektrik alan ← Manyetik alan O AYT/Fen 9. Kasası sabit h tavanın Buna L. 11. 11 yor (Sü A) 10. E C C