Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. Hem onun payı var, bu devrin edebiyatının ken- di edebiyat tarihine metinler arasılık yapmak gibi bir kaygısının ve o edebiya

8. Hem onun payı var, bu devrin edebiyatının ken-
di edebiyat tarihine metinler arasılık yapmak gibi
bir kaygısının ve o edebiyat bayrağının temsilcisi
olduğunu yadsımasının da payı b
payı büyük. Herkes de-
ğişen insanın yalnızlığının peşinde, kimse ikonsa

8. Hem onun payı var, bu devrin edebiyatının ken- di edebiyat tarihine metinler arasılık yapmak gibi bir kaygısının ve o edebiyat bayrağının temsilcisi olduğunu yadsımasının da payı b payı büyük. Herkes de- ğişen insanın yalnızlığının peşinde, kimse ikonsal romanların yeniden ele alınabileceği ile ilgilenmi- yor. Geçmiş ile bağ kurmak, edebiyatın en büyük günahlarından biri sayılıyor. Bu parçada edat ve bağlaçların sayısı aşağıda- kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B C) D) E) Edat 1 4 332 Bağlaç 4 1 edert 233 12