Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. I. Adana Kahire I. Potsdam II. Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Müttefik Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türk

8.
I. Adana
Kahire
I. Potsdam
II. Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Müttefik
Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türkiye'nin
Müttefik Blok'ta savaşa girmesinin görüşüldüğü konfe-
ranslar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I

8. I. Adana Kahire I. Potsdam II. Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Müttefik Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türkiye'nin Müttefik Blok'ta savaşa girmesinin görüşüldüğü konfe- ranslar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III