Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. KAYMAKAM: Vatandaş artık dilekçe vermeyecek. Ge- lecek, meramını anlatacak. Alâkalı not alıp derdini gi- derecek. TAHRİRAT KA

8.
KAYMAKAM: Vatandaş artık dilekçe vermeyecek. Ge-
lecek, meramını anlatacak. Alâkalı not alıp derdini gi-
derecek.
TAHRİRAT KATİBİ: Nasıl olur efendim?
KAYMAKAM: Olduğu zaman nasıl olduğunu görür-
sün.
TAHRİRAT KÂTİBİ: Fakat efendim, kanunlar, nizam-
lar

8. KAYMAKAM: Vatandaş artık dilekçe vermeyecek. Ge- lecek, meramını anlatacak. Alâkalı not alıp derdini gi- derecek. TAHRİRAT KATİBİ: Nasıl olur efendim? KAYMAKAM: Olduğu zaman nasıl olduğunu görür- sün. TAHRİRAT KÂTİBİ: Fakat efendim, kanunlar, nizam- lar... KAYMAKAM: Bu kanun ve nizamları kaldırıyorum. TAHRİRAT KÂTİBİ: Nasıl kaldırırsınız efendim? KAYMAKAM: Ne buyurdunuz? DELİ ÇAVUŞ: Sus kâtip sus artık... İleri gittin bre kar- deş. Koskoca kaymakam bu, kanun nizam dediğin nedir ki? Bu parçanın alındığı eser aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Reis Bey B) Buzlar Çözülmeden C) Kanaviçe D) Duvarların Ötesi E) Tanrılar ve İnsanlar