Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. KURTARMAK BÜTÜN KAYGILARI Sularsa akmak birgün birgün birgün Birgün dağlara çıkmak birer birer dağlara çıkmak birgün birgün Ç

8.
KURTARMAK BÜTÜN KAYGILARI
Sularsa akmak birgün birgün birgün
Birgün dağlara çıkmak birer birer dağlara çıkmak
birgün
birgün
Çıkmak çıkmak birer birer birgün dağlara dağlara
Birgün birer dağlara
Ah nasıl dağlara birgün
Ey yorgun atlar, ey geri dönenler,

8. KURTARMAK BÜTÜN KAYGILARI Sularsa akmak birgün birgün birgün Birgün dağlara çıkmak birer birer dağlara çıkmak birgün birgün Çıkmak çıkmak birer birer birgün dağlara dağlara Birgün birer dağlara Ah nasıl dağlara birgün Ey yorgun atlar, ey geri dönenler, sayı bilmeyen çocuklar Ey birgün Çiçek açmak birgün Dağlara dağlara birer birer dağlara (Turgut Uyar) Bu metinle ilgili olarak aşağıdaki açıklamala- rin hangisi doğru değildir? TEST 63 1. JA) "Dağlara çıkmak" sözü, uzak çağrışımla ge- nişleyen bir anlam taşımaktadır. B) "Birgün" ve "dağlara" sözcüklerinin tekrarlan- ması şiirde duyurulmak istenen umudu güç- lendirmektedir. Şiirde tema olarak, bunalımdan çıkış özlemi işlenmiştir. Halk şiiri geleneğine özgü ögelerden yarar- lanma düşüncesi ağır basmaktadır. E) Seslenme ünlemleri, şiirdeki ahengi sağla- yan ögelerden biridir.