Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. Luther, 1517'de Wittenberg Kilisesi'ne astığı doksan beş maddelik bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin gireme- yeceğini

8. Luther, 1517'de Wittenberg Kilisesi'ne astığı doksan beş
maddelik bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin gireme-
yeceğini kilisenin günahları affetme yetkisinin olamaya-
cağını ilan ederek Reform hareketine öncülük etmiştir.
Bu durum Reform hareketl

8. Luther, 1517'de Wittenberg Kilisesi'ne astığı doksan beş maddelik bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin gireme- yeceğini kilisenin günahları affetme yetkisinin olamaya- cağını ilan ederek Reform hareketine öncülük etmiştir. Bu durum Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında; V. endülöjanstan rahatsız olunması, V. papanın, krallar üzerindeki otoritesini büyük ölçüde kaybetmesi, JX. kilisenin din istismarında bulunması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğunu gösterir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. Ell ve III. Olçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürfe piset 2018-2019