Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. "Meyveleri yemiş." cümlesindeki "ye-" fiili nesne alabilen bir fiil olduğundan geçişlidir. "Biraz dolaşacağım." cümlesindeki

8. "Meyveleri yemiş." cümlesindeki "ye-" fiili
nesne alabilen bir fiil olduğundan geçişlidir.
"Biraz dolaşacağım." cümlesindeki "dolaş-"
fiili ise nesne alamadığından geçişsizdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de altı çizili fiil geçişlidir?
A)

8. "Meyveleri yemiş." cümlesindeki "ye-" fiili nesne alabilen bir fiil olduğundan geçişlidir. "Biraz dolaşacağım." cümlesindeki "dolaş-" fiili ise nesne alamadığından geçişsizdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin- de altı çizili fiil geçişlidir? A) Birer fincan kahve içtikten sonra vedalaşıp ayrıldık. B) Yıllar sonra onu bir anda karşısında gö- rünce çok şaşırmış. C) Ağaçlar yavaş yavaş canlanıp çiçeklen- meye başladı. D) Küçük kasabadaki samimi dostlukları özlüyordu.