Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiiller Soruları

Deneme 1
LGS PARAGRAF DENEME
10. (1) Kırmızı et üretiminde besi sığırcılığının önemli bir payı vardır. (II) Damızlık süt işletmeleri ve küçük aile işletmelerinin ürettikleri
erkek buzağılar besiciliğin temel girdisini oluşturmaktadır. (III) Damızlık süt sığırcılığında ürün fiyatlarındaki istikrar ve kârlılık
üretimde devamlılığın en önemli parametresidir. (IV) Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere küçük aile işletmelerinin altyapı-
larının iyileştirilmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi besilik hayvan üretiminde önemli bir potansiyel oluşturacaktır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sifat fiil kullanılmıştır?
A) I
C) III
DYIV
Ortaokul Türkçe
Fiiller
Deneme 1 LGS PARAGRAF DENEME 10. (1) Kırmızı et üretiminde besi sığırcılığının önemli bir payı vardır. (II) Damızlık süt işletmeleri ve küçük aile işletmelerinin ürettikleri erkek buzağılar besiciliğin temel girdisini oluşturmaktadır. (III) Damızlık süt sığırcılığında ürün fiyatlarındaki istikrar ve kârlılık üretimde devamlılığın en önemli parametresidir. (IV) Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere küçük aile işletmelerinin altyapı- larının iyileştirilmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi besilik hayvan üretiminde önemli bir potansiyel oluşturacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sifat fiil kullanılmıştır? A) I C) III DYIV
an cümlele-
8
10
11
5
2. DONEM 1. YAZILIYA YARDIMCI
Asagidaki tabloda ek-fiille çekimlenmiş isim soylu sözcükleri bulup örnekteki gibi altını çizip kip ve
ileklerini yazınız.
Onun hiç kimseye faydası yok
Bahçede nafis çiçekler var.
Hava düne göre daha sıcak
Mahallenin yollan çok bozulmuş
O araba güzel değil.
Bu sokak çok Issiz.
Havuz derinse yalniz girmeyin.
Bugün çok heyecanlıyım.
Bazı meyveler çürükmüş
Soylenenler doğruysa bizi güzel
günler bekliyor.
Bana dargin misin?
Ankara'daki final eğlenceli degild
Ex-Fin Geniş Zamane
BTS
3. Tekil Kep
Ortaokul Türkçe
Fiiller
an cümlele- 8 10 11 5 2. DONEM 1. YAZILIYA YARDIMCI Asagidaki tabloda ek-fiille çekimlenmiş isim soylu sözcükleri bulup örnekteki gibi altını çizip kip ve ileklerini yazınız. Onun hiç kimseye faydası yok Bahçede nafis çiçekler var. Hava düne göre daha sıcak Mahallenin yollan çok bozulmuş O araba güzel değil. Bu sokak çok Issiz. Havuz derinse yalniz girmeyin. Bugün çok heyecanlıyım. Bazı meyveler çürükmüş Soylenenler doğruysa bizi güzel günler bekliyor. Bana dargin misin? Ankara'daki final eğlenceli degild Ex-Fin Geniş Zamane BTS 3. Tekil Kep
5.
1. KITA
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
6. KITA
Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
2. KITA
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
10. KITA
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
Bazı sifat-fiiller niteledikleri isimlerin yerini tek başına tutabilir. Yandaki ismin düşerek sifat-fiilin tek başına ismi de
karşıladığı fiilimsilere adlaşmış sifat-fiil denir. Mesela "Pencereden bakan kızı gördün mü?" yerine "Pencereden
bakanı gördün mü?" derken "bakan" sözcüğü yandaki "kız" isminin düşmesiyle adlaşmış sifat-fiil olmuştur.
Buna göre İstiklal Marşı'nın kıtalarının hangisinde adlaşmış sifat-fiil vardır?
A) 1. Kita
B) 2. Kita
C) 6. Kita
D) 10. Kita
8. Bazı sifat-fiil ekleri kip ekleri
cümlesinde "unutulmaz" sözc
nnin hepsinde yanında mutla
niteleyen bir sifat-fiildir.
Buna göre aşağıdaki dize
A) Selam olsun bizden gü
Bahçelerde hâlâ gülle
Selam olsun güneşe
Işıklar, gölgeler suda
C) Ruhumun en güzel
Odur benim canda
ilme el, mutluluk, E
Tükenmez hazine
9. Bazı sifat-fiillerin
Ortaokul Türkçe
Fiiller
5. 1. KITA Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. 6. KITA Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 2. KITA Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! 10. KITA Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! Bazı sifat-fiiller niteledikleri isimlerin yerini tek başına tutabilir. Yandaki ismin düşerek sifat-fiilin tek başına ismi de karşıladığı fiilimsilere adlaşmış sifat-fiil denir. Mesela "Pencereden bakan kızı gördün mü?" yerine "Pencereden bakanı gördün mü?" derken "bakan" sözcüğü yandaki "kız" isminin düşmesiyle adlaşmış sifat-fiil olmuştur. Buna göre İstiklal Marşı'nın kıtalarının hangisinde adlaşmış sifat-fiil vardır? A) 1. Kita B) 2. Kita C) 6. Kita D) 10. Kita 8. Bazı sifat-fiil ekleri kip ekleri cümlesinde "unutulmaz" sözc nnin hepsinde yanında mutla niteleyen bir sifat-fiildir. Buna göre aşağıdaki dize A) Selam olsun bizden gü Bahçelerde hâlâ gülle Selam olsun güneşe Işıklar, gölgeler suda C) Ruhumun en güzel Odur benim canda ilme el, mutluluk, E Tükenmez hazine 9. Bazı sifat-fiillerin
TÜRKÇE DERSİ
8. Aşağıdaki bulmacayı çözmeme yardım edebilir misin? Teşekkürler.
1. "Sen de bizimle gelebilirsin." cümlesindeki birleşik fiilin çeşidini yazınız.
2. "Annem uslu durmamı tembih etti." cümlesindeki birleşik fiil hangisidir?
3. "Yolun kenarına oturuverdi." cümlesindeki birleşik fiilin çeşidini yazınız.
4. "Ablam beni arıyor olabilir." cümlesindeki birleşik fiilin olumsuz hâlini yazınız.
5. "Adam, veda eden kadının arkasından bakakaldı." cümlesindeki birleşik fiilin çeşidini yazınız.
6. "İnsanları koşulsuz sevmeliyiz." cümlesindeki fiilin yapısını belirtiniz.
7. "Bu ailede derin üzüntüler yaşandı." cümlesindeki türemiş fiili yazınız.
8. "Bu masallar yıllardır dilden dile söylenegelmiştir." cümlesindeki birleşik fiilin cümleye kattığı anlamı belirtiniz.
9. "Bu kitabı okuyabilirsin." cümlesindeki birleşik fiilin olumsuz hâlini yazınız.
10. "Toplantıda tüm konular konuşuldu." cümlesindeki fiilin yapısını belirtiniz.
1
9
8
3
6
7
4
10
2
5
Ortaokul Türkçe
Fiiller
TÜRKÇE DERSİ 8. Aşağıdaki bulmacayı çözmeme yardım edebilir misin? Teşekkürler. 1. "Sen de bizimle gelebilirsin." cümlesindeki birleşik fiilin çeşidini yazınız. 2. "Annem uslu durmamı tembih etti." cümlesindeki birleşik fiil hangisidir? 3. "Yolun kenarına oturuverdi." cümlesindeki birleşik fiilin çeşidini yazınız. 4. "Ablam beni arıyor olabilir." cümlesindeki birleşik fiilin olumsuz hâlini yazınız. 5. "Adam, veda eden kadının arkasından bakakaldı." cümlesindeki birleşik fiilin çeşidini yazınız. 6. "İnsanları koşulsuz sevmeliyiz." cümlesindeki fiilin yapısını belirtiniz. 7. "Bu ailede derin üzüntüler yaşandı." cümlesindeki türemiş fiili yazınız. 8. "Bu masallar yıllardır dilden dile söylenegelmiştir." cümlesindeki birleşik fiilin cümleye kattığı anlamı belirtiniz. 9. "Bu kitabı okuyabilirsin." cümlesindeki birleşik fiilin olumsuz hâlini yazınız. 10. "Toplantıda tüm konular konuşuldu." cümlesindeki fiilin yapısını belirtiniz. 1 9 8 3 6 7 4 10 2 5
11. Durum filleri, öznenin yaptığı işin durumunu be
lirten fillerdir. "Neyi, kimi?" sorulanna c
mezler.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki eylemlerden
hangisi durum bildirmemektedir?
A) Dut ağacının altındaki masanın etrafına otur-
muş.
B) Kalabalık azalınca kapıya yöneldim.
C) Evden ayrılırken son kez baktım.
D) Bugün kendimi çok iyi hissediyorum.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
11. Durum filleri, öznenin yaptığı işin durumunu be lirten fillerdir. "Neyi, kimi?" sorulanna c mezler. Bu açıklamaya göre aşağıdaki eylemlerden hangisi durum bildirmemektedir? A) Dut ağacının altındaki masanın etrafına otur- muş. B) Kalabalık azalınca kapıya yöneldim. C) Evden ayrılırken son kez baktım. D) Bugün kendimi çok iyi hissediyorum.
8. "Meyveleri yemiş." cümlesindeki "ye-" fiili
nesne alabilen bir fiil olduğundan geçişlidir.
"Biraz dolaşacağım." cümlesindeki "dolaş-"
fiili ise nesne alamadığından geçişsizdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de altı çizili fiil geçişlidir?
A) Birer fincan kahve içtikten sonra vedalaşıp
ayrıldık.
B) Yıllar sonra onu bir anda karşısında gö-
rünce çok şaşırmış.
C) Ağaçlar yavaş yavaş canlanıp çiçeklen-
meye başladı.
D) Küçük kasabadaki samimi dostlukları
özlüyordu.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
8. "Meyveleri yemiş." cümlesindeki "ye-" fiili nesne alabilen bir fiil olduğundan geçişlidir. "Biraz dolaşacağım." cümlesindeki "dolaş-" fiili ise nesne alamadığından geçişsizdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin- de altı çizili fiil geçişlidir? A) Birer fincan kahve içtikten sonra vedalaşıp ayrıldık. B) Yıllar sonra onu bir anda karşısında gö- rünce çok şaşırmış. C) Ağaçlar yavaş yavaş canlanıp çiçeklen- meye başladı. D) Küçük kasabadaki samimi dostlukları özlüyordu.
Biliyorum sana giden yollar kapalı.
Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni.
Ne kadar yakından ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi,
Uyandım uyandım, hep seni düşündüm.
Yalnız seni, yalnız senin gözlerini,
Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım.
Ben artık adam olmam bu derde düşeli
Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangis
söylenemez?
A) Soyut anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
B) Somut anlamlı sözcükler bulunmaktadır.
CEş sesli sözcükler kullanılmıştır.
D) Birbiriyle karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum; İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi, Uyandım uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini, Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşeli Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangis söylenemez? A) Soyut anlamlı sözcükler kullanılmıştır. B) Somut anlamlı sözcükler bulunmaktadır. CEş sesli sözcükler kullanılmıştır. D) Birbiriyle karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
4. Fiillerin olumsuz biçimleri fiile kip eklerinden
önce "-ma/-me" olumsuzluk ekinin getirilme-
siyle yapılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde
olumsuzluk eki almış bir fiil yoktur?
A) Bu görevi tek başına yerine getirmelisin. X
B) Sakın benimle konuşurken gözlerini
kaçırma. ✓
C) Sen söylemesen bari hata yaptığımı. X
D) Gerçekleştirilen organizasyonu beğenme-✓
dim.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
4. Fiillerin olumsuz biçimleri fiile kip eklerinden önce "-ma/-me" olumsuzluk ekinin getirilme- siyle yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir fiil yoktur? A) Bu görevi tek başına yerine getirmelisin. X B) Sakın benimle konuşurken gözlerini kaçırma. ✓ C) Sen söylemesen bari hata yaptığımı. X D) Gerçekleştirilen organizasyonu beğenme-✓ dim.
n bilinen
ledir?
31
V 2
DIAE
12. Bazı cümlelerde haber kipleri dilek kiplerinin yerine
kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kul-
lanım vardır?
A) Yüzünün sağ tarafı biraz şişmişti.
B) Az kalsın balığı elinden kaçıracaktı.
C) İki gün sonra resim kursunu bitiriyor. ecc
D) Bu eser Romalılardan kalmış olacak. mis
artıbir
yayınları
Ortaokul Türkçe
Fiiller
n bilinen ledir? 31 V 2 DIAE 12. Bazı cümlelerde haber kipleri dilek kiplerinin yerine kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kul- lanım vardır? A) Yüzünün sağ tarafı biraz şişmişti. B) Az kalsın balığı elinden kaçıracaktı. C) İki gün sonra resim kursunu bitiriyor. ecc D) Bu eser Romalılardan kalmış olacak. mis artıbir yayınları
2.
1. Aradan ne kadar zaman geçtiğini
bilmiyordum. X
2. Seninle buluşacağımızı unutmuş-
tum.
3. Her gün okula onunla gidiyord-
4. Arkadaşlarım az sonra bize yetiştil-
er.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
de ek fiil kullanılmamıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
3. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş
zamanıyla çekimlenmiş bir isim vardır?
IN
D) 4
*** ***
Ortaokul Türkçe
Fiiller
2. 1. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordum. X 2. Seninle buluşacağımızı unutmuş- tum. 3. Her gün okula onunla gidiyord- 4. Arkadaşlarım az sonra bize yetiştil- er. Numaralandırılmış cümlelerin hangisin- de ek fiil kullanılmamıştır? A) 1 B) 2 C) 3 3. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir isim vardır? IN D) 4 *** ***
3. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş
zamanıyla çekimlenmiş bir isim vardır?
A) Bu ilçe birçok ilden büyüktür. ✔
B) Öğleden sonra okula gitmemişti.
C) Dedem, okuyan ve araştıran bir insandı.
D) Bu pantolon diğerinden daha uzunmuş.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
3. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir isim vardır? A) Bu ilçe birçok ilden büyüktür. ✔ B) Öğleden sonra okula gitmemişti. C) Dedem, okuyan ve araştıran bir insandı. D) Bu pantolon diğerinden daha uzunmuş.
Sifat-fiiller niteledikleri isim düştüğünde onun
yerine geçerek bir isim gibi kullanılabilirler yani
adlaşırlar.
Buna göre,
1. Öğrenciler koşar adımlarla bahçeyi bo-
şalttılar.
II. Sapaktan sonra çıkmaz sokağa girdik.
III. İstediğini söyleyen istemediğini işitir.
IV. Bu saatten sonra ancak geçen yıllarıma
yanarım.
cümlelerinin hangisinde adlaşmış sifat-fiil
vardır?
A) I.
B) II
C) III.
D) IV.
Ankara Yayıncılık
5
Ortaokul Türkçe
Fiiller
Sifat-fiiller niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılabilirler yani adlaşırlar. Buna göre, 1. Öğrenciler koşar adımlarla bahçeyi bo- şalttılar. II. Sapaktan sonra çıkmaz sokağa girdik. III. İstediğini söyleyen istemediğini işitir. IV. Bu saatten sonra ancak geçen yıllarıma yanarım. cümlelerinin hangisinde adlaşmış sifat-fiil vardır? A) I. B) II C) III. D) IV. Ankara Yayıncılık 5
3. Ertesi sabah kahvaltı masasında Doğa'nın gözü
Salça'nın hafifçe topallayan sol arka bacağına ta-
kıldı. Pazar kahvaltısına büyük önem veririm ve ai-
lecek geçirdiğimiz bu keyifli saatlerin hiçbir surette
bozulmasını istemem. Kızımın dikkatini sofraya çek-
mek yerine Aliye de köpekle ilgilenmeye başlayınca
ağzımın tadı kaçtı. Ne kâğıtta pastırmanın damağı-
ma yapışan yağını eriten dumanı tüten çayımdan bir
şey anladım ne de çay boş boş gitmesin diye üstüne
özenle fındık ezmesi sürülmüş kızarmış ekmeğim-
den zevk aldım.
Bu metinde kaç tane sifat-fiil bulunmaktadır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
OF
Ortaokul Türkçe
Fiiller
3. Ertesi sabah kahvaltı masasında Doğa'nın gözü Salça'nın hafifçe topallayan sol arka bacağına ta- kıldı. Pazar kahvaltısına büyük önem veririm ve ai- lecek geçirdiğimiz bu keyifli saatlerin hiçbir surette bozulmasını istemem. Kızımın dikkatini sofraya çek- mek yerine Aliye de köpekle ilgilenmeye başlayınca ağzımın tadı kaçtı. Ne kâğıtta pastırmanın damağı- ma yapışan yağını eriten dumanı tüten çayımdan bir şey anladım ne de çay boş boş gitmesin diye üstüne özenle fındık ezmesi sürülmüş kızarmış ekmeğim- den zevk aldım. Bu metinde kaç tane sifat-fiil bulunmaktadır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 OF
(1) Cumartesi günü mahallede hiç oynayamamıştık. (1) Çünkü komşularımızdan bi-
ri, topumuzu keseceğini söyleyerek bizi korkutuyordu. (1) O gün ikide bir, "Bura-
dan gitmezseniz delik deşik ederim o topu! Duymadık demeyin hal" dedi. (IV) Ça-
resiz, biz de bitişik mahallenin sokaklarına dalıverdik.
Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde birleşik çekimli fiil yoktur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
(1) Cumartesi günü mahallede hiç oynayamamıştık. (1) Çünkü komşularımızdan bi- ri, topumuzu keseceğini söyleyerek bizi korkutuyordu. (1) O gün ikide bir, "Bura- dan gitmezseniz delik deşik ederim o topu! Duymadık demeyin hal" dedi. (IV) Ça- resiz, biz de bitişik mahallenin sokaklarına dalıverdik. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde birleşik çekimli fiil yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV.
TEST 54
8. 1. Kitapları koliden çıkarıp kitaplığa yerleştirdi.
II. Çocuğun gözlerinden boncuk boncuk yaş-
lar süzülüyordu.
Bu cümlelerde geçen altı çizili fiillerin zamanla-
rıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru-
dur?
I. cümle
A) Birleşik Zamanlı Fiil
B) Basit Zamanlı Fiil
C) Birleşik Zamanlı Fiil
D) Basit Zamanlı Fiil
II. cümle
Basit Zamanlı Fiil
Basit Zamanlı Fiil
Birleşik Zamanlı Fiil
Birleşik Zamanlı Fiil
11.
Ortaokul Türkçe
Fiiller
TEST 54 8. 1. Kitapları koliden çıkarıp kitaplığa yerleştirdi. II. Çocuğun gözlerinden boncuk boncuk yaş- lar süzülüyordu. Bu cümlelerde geçen altı çizili fiillerin zamanla- rıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru- dur? I. cümle A) Birleşik Zamanlı Fiil B) Basit Zamanlı Fiil C) Birleşik Zamanlı Fiil D) Basit Zamanlı Fiil II. cümle Basit Zamanlı Fiil Basit Zamanlı Fiil Birleşik Zamanlı Fiil Birleşik Zamanlı Fiil 11.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik
zamanlı bir birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Onun için meyveli pasta yapıyordum.
B) O da bizimle aynı mahallede otururmuş.
C) Arkadaşımla iki çeşit yemek hazırlayıverdik.
D) Başarabiliyorsan bu işi başar da görelim.
m
2
Ortaokul Türkçe
Fiiller
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir birleşik fiil kullanılmıştır? A) Onun için meyveli pasta yapıyordum. B) O da bizimle aynı mahallede otururmuş. C) Arkadaşımla iki çeşit yemek hazırlayıverdik. D) Başarabiliyorsan bu işi başar da görelim. m 2