Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. Mustafa Kemal 16 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif (Eğitim) Kongresini açarken yaptığı konuşmada, "millî kültürün önemi ve gere

8. Mustafa Kemal 16 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif
(Eğitim) Kongresini açarken yaptığı konuşmada, "millî
kültürün önemi ve gerekliliğinden bahsederken toplumun
eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan
kaldırılması" görüşünü dile getirmiştir.

8. Mustafa Kemal 16 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif (Eğitim) Kongresini açarken yaptığı konuşmada, "millî kültürün önemi ve gerekliliğinden bahsederken toplumun eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması" görüşünü dile getirmiştir. Mustafa Kemal'in bu görüşü doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Türk Dil Kurumunun açılması B) Türk Tarih Kurumunun kurulması C) Eğitim Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu D) Medreselerin kapatılmas E) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi