Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Recâizade Mahmut Ekrem'in kuramcı yönünü, şiir sanatı üzerindeki görüşlerini ortaya koyduğu eseridir, eser ayn zamanda eleşti

8. Recâizade Mahmut Ekrem'in kuramcı yönünü, şiir sanatı
üzerindeki görüşlerini ortaya koyduğu eseridir, eser ayn
zamanda eleştiri niteliği de taşır. Yazar bu eserinde "Her
güzel şey şiirdir.” görüşünü ortaya atmıştır. Zemzeme ad
lı eserin ön sözünde yer a

8. Recâizade Mahmut Ekrem'in kuramcı yönünü, şiir sanatı üzerindeki görüşlerini ortaya koyduğu eseridir, eser ayn zamanda eleştiri niteliği de taşır. Yazar bu eserinde "Her güzel şey şiirdir.” görüşünü ortaya atmıştır. Zemzeme ad lı eserin ön sözünde yer alır. Burada kafiyenin kulak için olduğu belirtilir. Bu parçada tanıtılan eser, aşağıdakilerden hangisidir? A) Tâlim-i Edebiyat C) Yadigâr-ı Şebab E) Atala B) Takdir-i Elhan D) Çok Bilen Çok Yanir 2.