Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. Roman kişileri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? AT Romanda anlatılan olayları gerçekleştiren kah-

8. Roman kişileri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
AT Romanda anlatılan olayları gerçekleştiren kah-
ramanlar gerçek hayatta rastladığımız ya da
rastlayabileceğimiz kişilerdir.
B) Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellik-
le

8. Roman kişileri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? AT Romanda anlatılan olayları gerçekleştiren kah- ramanlar gerçek hayatta rastladığımız ya da rastlayabileceğimiz kişilerdir. B) Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellik- leriyle yansıtılır. C) Metindeki rol dağılımına göre kişiler; başkahra- man, yardımcı kahramanlar, karşıt güç şeklin- de çeşitlenir. D) Başkahramanlar yiğitlik, cesurluk, kişisel üs- tünlük, asalet gibi vasıfları temsil eden ve olay- ların akışına yön veren kişilerdir. E) Roman kahramanının yaşamı, geniş bir za- man çerçevesi içinde baştan sona anlatılabilir.