Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Sınıf Deneme Sınavı 15. Merak etmek, anlamak ve öğrenmek için duyulan istek olarak tanımlanabilir. İnsan doğduğu andan iti- b

8. Sınıf Deneme Sınavı
15. Merak etmek, anlamak ve öğrenmek için duyulan
istek olarak tanımlanabilir. İnsan doğduğu andan iti-
baren etrafındaki dünyayı anlamlandırmak için bilgi-
lenme isteği duyar. Dolayısıyla çocuklar her konuda
soru sorar. Ancak yaş il

8. Sınıf Deneme Sınavı 15. Merak etmek, anlamak ve öğrenmek için duyulan istek olarak tanımlanabilir. İnsan doğduğu andan iti- baren etrafındaki dünyayı anlamlandırmak için bilgi- lenme isteği duyar. Dolayısıyla çocuklar her konuda soru sorar. Ancak yaş ilerledikçe deneyimlerin ve akıl yürütmenin etkisiyle merak duygusu azalır ama tama- men kaybolmaz. Bazı kişilerde daha çok bazı kişilerde ise daha standart bir seviyede de olsa varlığını sürdü- rür. Uzmanlar merak duygusunun insanların hem okul hem de iş hayatında yararı olacağının üzerinde duru- yor. Araştırmalarda merak ettiği bir konuda bilgilendiri- len öğrencilerin öğrenme düzeyi artmış üstelik ulaştığı cevapları hatırlama oranları da yüksek çıkmıştır. Ay- rica merakını cezbeden bir alanda çalışan insanların kendilerini daha enerjik ve olumlu duygulara sahip hissettikleri görülmüştür. Bu metinden aşağıdaki sorulardan hangisinin ce- vabına ulaşılamaz? A) Merak etme duygumuz ilerleyen yaşlarda azalır mı? B) Merak etmenin ne gibi faydaları vardır? C) Merak ve çocuk konulu araştırmalara nereden ulaşabiliriz? ak D) Merak duygusu her bireyde aynı oranda bulunur mu?