Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. Tanzimat Dönemi hikâyecileri ile ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Birinci kuşak yazarları romantizmin,

8.
Tanzimat Dönemi hikâyecileri ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Birinci kuşak yazarları romantizmin, ikinci kuşak ya-
zarları ise realizmin etkisi altında kalmışlardır.
BY İkinci kuşak yazarları gözleme önem vermiş, roman-
larda

8. Tanzimat Dönemi hikâyecileri ile ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Birinci kuşak yazarları romantizmin, ikinci kuşak ya- zarları ise realizmin etkisi altında kalmışlardır. BY İkinci kuşak yazarları gözleme önem vermiş, roman- larda neden-sonuç ilişkisi aramışlardır. C) Nabizâde Nazım, Sami Paşazâde Sezai birinci döne- min, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami ikinci dö- nemin hikâyecileridir. D) Eserlerde rastlantılara gereğinden fazla yer vermişler- dir. E) Birinci kuşak sanatçıları toplumsal konuları, ikinci ku- şak sanatçıları ise bireysel konuları işlemişlerdir.