Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Türk edebiyatında daha önceleri "müsâhabe" adıyla anılan bu tür, daha çok günlük olaylardan seçilmiş bir konuyla ilgili kişis

8. Türk edebiyatında daha önceleri "müsâhabe" adıyla
anılan bu tür, daha çok günlük olaylardan seçilmiş bir
konuyla ilgili kişisel görüşlerin okuyucu ile karşı karşıya
bulunuyormuş gibi konuşma havasında, fazla derinliğe
inilmeden kaleme alındığı yazılardı

8. Türk edebiyatında daha önceleri "müsâhabe" adıyla anılan bu tür, daha çok günlük olaylardan seçilmiş bir konuyla ilgili kişisel görüşlerin okuyucu ile karşı karşıya bulunuyormuş gibi konuşma havasında, fazla derinliğe inilmeden kaleme alındığı yazılardır. Bir konuda derin- leşmeden hem bilgi veren hem de okuyana sezgi gücü aşılayan, yazarın kendi fikir ve görüşlerini okurlara aktar- masına yarayan metinlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen me- tin türünün edebiyatımızdaki temsilcileri arasında gösterilebilir? A) Suut Kemal Yetkin B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Falih Rifki Atay D) Faik Ali Ozansoy E) Süleyman Nazif