Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

8. Ülkemizde çoğu zaman mühendislikle birlikte anılan mimarlığın, nedense sadece teknik bir disiplin ve- ya bir fen bilimi olduğ

8.
Ülkemizde çoğu zaman mühendislikle birlikte anılan
mimarlığın, nedense sadece teknik bir disiplin ve-
ya bir fen bilimi olduğu düşünülür. Oysa mimarlık,
||
ait olduğu toplumun estetik ve etik anlayışını, dün-
ya görüşünü en belirgin biçimde yansıtan ese

8. Ülkemizde çoğu zaman mühendislikle birlikte anılan mimarlığın, nedense sadece teknik bir disiplin ve- ya bir fen bilimi olduğu düşünülür. Oysa mimarlık, || ait olduğu toplumun estetik ve etik anlayışını, dün- ya görüşünü en belirgin biçimde yansıtan eserlerin ortaya konulmasını sağlar. Bunun gerçekleştirile- IV bilmesi için mimarların, toplumun kültürel mantığı- ni iyice özümsemiş olmaları gerekir. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 11. A A) I'de tamlayan eki almış bir isim vardır. BY Il'de iyelik eki almış bir sıfat-fiil vardır. Cylll'te bir isim-fiil, belirtme durumu eki ve iyelik eki almıştır. DY IV'te fiilin çatı özelliğini gösteren bir ek dışında farklı ekler vardır. E) V'te hem yapım hem çekim eki almış bir sifat-fi- il vardır.