Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8. Yahya Kemal Beyatlı'yla ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Şiirlerinde biçim mükemmeliğini savunan, dil i

8. Yahya Kemal Beyatlı'yla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerinde biçim mükemmeliğini savunan, dil
işçiliğine önem veren şair parnasizm akımın-
dan etkilenmiştir.
B) Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirini birleştir-
miş; şarkı,

8. Yahya Kemal Beyatlı'yla ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Şiirlerinde biçim mükemmeliğini savunan, dil işçiliğine önem veren şair parnasizm akımın- dan etkilenmiştir. B) Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirini birleştir- miş; şarkı, rubai, gazel gibi biçimlerde yeni Fransız mazmunlarını kullanmıştır. C) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulanmış, "Ok" şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. D) Akıncı, Mohaç Türküsü gibi şiirlerinde epik; Kar Musikileri, Sessiz Gemi şiirlerinde lirik özellikler gösterir. E) Saf şiirin öncü temsilcilerinden olan şair, bazı şiirlerinde nazmı nesre yaklaştırmıştır. YAYINLARI fdd