Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

84 2 Deponun tamamı dolu iken bu musluklar aynı anda açıldıktan 8 saat sonra depo tamamen Lebleb boşalıyor. Depo dolu iken muslu

84
2
Deponun tamamı dolu iken bu musluklar aynı
anda açıldıktan 8 saat sonra depo tamamen Lebleb
boşalıyor. Depo dolu iken musluklanın ikisi de
açılıyor ve 4 saat sonra muslukların biri ka-
patılıyor. Diğer musluk, depo boşalana kadar
açık kalıyor.
Buna gö

84 2 Deponun tamamı dolu iken bu musluklar aynı anda açıldıktan 8 saat sonra depo tamamen Lebleb boşalıyor. Depo dolu iken musluklanın ikisi de açılıyor ve 4 saat sonra muslukların biri ka- patılıyor. Diğer musluk, depo boşalana kadar açık kalıyor. Buna göre, bu depo toplam kaç saatte bo- şalmıştır? 12 inlas sud nusu adob nebomlöd iselted Jeemtölistatta B) 11 ) 10 D) 9 $450 G -1 4m- 9. Aşağıdaki kartların ön ve arka yüzlerinde ya- zılan tam sayılar, sayı doğrusunda 2 tam sa- yısına eşit uzaklıktadır. 7ULTİ20223-1 3 -2 764 Her bir kartın üzerinde yazılan sayılardan kü- çük olan taban, büyük olan üs (kuvvet) olacak şekilde üslü ifadeler oluşturuluyor. 8 G 64 Buna göre, oluşturulan üslü ifadelerin top- lamı kaçtır? A) 60 B) 62 Gilber D) 66 64 F 025 021 (9 birbirlerine başlıyorlar. (5x-10) me 25 da karşılaşı 20 Bu yürüyüş Alper ile B 5 Buna göre daha fazla 25 7X-5= 10520 100 25 Fel av nuzU 100= 65 25 21