Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tam Sayıların Tam Kuvvetleri Soruları

14. Kenar uzunlukları 95 br ve 322 br olan dikdörtgen şek-
ve 322 b
lindeki kart aşağıdaki gibi eş dikdörtgensel bölgelere
ayrılmıştır.
32² br
to
95 br
d
Zeynep oluşan dikdörtgen bölgelerin %75'ini sarı
renge boyuyor. Daha sonra Yağmur dikdörtgen bol-
5
gelerin 'sini (mavi renge boyuyor. Her iki renge de
12
boyanan dikdörtgenler ise yeşil renge dönüşüyor.
Buna göre oluşan yeşil dikdörtgenlerin alanları
toplam en az kaç br² olur?
(A) 69
9/20.30 $20.30 9/1610
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
14. Kenar uzunlukları 95 br ve 322 br olan dikdörtgen şek- ve 322 b lindeki kart aşağıdaki gibi eş dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır. 32² br to 95 br d Zeynep oluşan dikdörtgen bölgelerin %75'ini sarı renge boyuyor. Daha sonra Yağmur dikdörtgen bol- 5 gelerin 'sini (mavi renge boyuyor. Her iki renge de 12 boyanan dikdörtgenler ise yeşil renge dönüşüyor. Buna göre oluşan yeşil dikdörtgenlerin alanları toplam en az kaç br² olur? (A) 69 9/20.30 $20.30 9/1610
Aşağıda verilen üslü ifadeleri ">,=<" sembollerinden uygun olanları boşluklara
yazarak karşılaştiriniz.
a) 25-2
b) 10110
d) 4-²
—
-
s = d
-
5-4
(3) ² (2)
4) 27¹2 819
8
16-3
4) 128³
1) (-3).
-
4-2
(-2)-3
(1,5)-+
Aşağıda verilen sayıların kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz.
a) 5. 26.34 sayısı
basamaklıdır.
b) 32. (125) 6.7 sayısı -
c) 6².15² 40² sayısı
basamaklıdır.
basamaklıdır.
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Aşağıda verilen üslü ifadeleri ">,=<" sembollerinden uygun olanları boşluklara yazarak karşılaştiriniz. a) 25-2 b) 10110 d) 4-² — - s = d - 5-4 (3) ² (2) 4) 27¹2 819 8 16-3 4) 128³ 1) (-3). - 4-2 (-2)-3 (1,5)-+ Aşağıda verilen sayıların kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz. a) 5. 26.34 sayısı basamaklıdır. b) 32. (125) 6.7 sayısı - c) 6².15² 40² sayısı basamaklıdır. basamaklıdır.
ETKINLIK
Bir elektrik sayacında O'dan 4's badar rakamlar bulunmaktadır. Tüketim miktarının
hesaplanması için aşağıdaki işlemin yapılması gerekmektedir.
01 3 2 →0.5 +1.52 +3.5¹ +2.5°
= 0 + 25 + 15 + 2
= 42 kw
Beren, sayacını son kez okunduktan sonra sıfırlamıştır. Buna göre aşağıdaki soruları
cevaplandırınız..
a) Sayaçta 1423 okunduğunda elektrik
tüketimi kaç kw olur?
Sayaçta 2240 okunduğunda Beren,
94 TL Catura ödediğine göre, elektriğin
kw Heren kaç TL'dir?
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
ETKINLIK Bir elektrik sayacında O'dan 4's badar rakamlar bulunmaktadır. Tüketim miktarının hesaplanması için aşağıdaki işlemin yapılması gerekmektedir. 01 3 2 →0.5 +1.52 +3.5¹ +2.5° = 0 + 25 + 15 + 2 = 42 kw Beren, sayacını son kez okunduktan sonra sıfırlamıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.. a) Sayaçta 1423 okunduğunda elektrik tüketimi kaç kw olur? Sayaçta 2240 okunduğunda Beren, 94 TL Catura ödediğine göre, elektriğin kw Heren kaç TL'dir?
19.
A) √13
($+xA)
Or
B) √17
C) √19
01 (0
sulnusmenes ninseam hid ixisbr
1
nd nobplutst
DY 23
3
C) 6
2
4
Bir bakkal elindeki tüm ürünlere etiket numarası vermek istiyor. Bunun için bir kağıdı önce dikey, sonra yatay olarak
her seferinde tam ortasından kesiyor. Elde edilen her parçaya da aynı işlem uygulanıyor. Daha sonra oluşan kağıtiara
1 den başlayarak 1, 2, 3 ... şeklinde ardışık numaralar veriyor.
Buna göre 5 kağıdı üstüste koyarak yukarıdaki gibi en az kaç defa kesilirse bu mağazadaki 400 tane ürünün
tamamı numaralanmış olur?
A) 8
B) 7
guna
20. Bir lokantadaki eş bardaklar kullanılarak oluşturulmuş şekiller aşağıda gösterilmiştir.
D) 5
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
19. A) √13 ($+xA) Or B) √17 C) √19 01 (0 sulnusmenes ninseam hid ixisbr 1 nd nobplutst DY 23 3 C) 6 2 4 Bir bakkal elindeki tüm ürünlere etiket numarası vermek istiyor. Bunun için bir kağıdı önce dikey, sonra yatay olarak her seferinde tam ortasından kesiyor. Elde edilen her parçaya da aynı işlem uygulanıyor. Daha sonra oluşan kağıtiara 1 den başlayarak 1, 2, 3 ... şeklinde ardışık numaralar veriyor. Buna göre 5 kağıdı üstüste koyarak yukarıdaki gibi en az kaç defa kesilirse bu mağazadaki 400 tane ürünün tamamı numaralanmış olur? A) 8 B) 7 guna 20. Bir lokantadaki eş bardaklar kullanılarak oluşturulmuş şekiller aşağıda gösterilmiştir. D) 5
A
MatematikeBTAM
3. Aşağıdaki bardakların üzerlerinde üslü ifadeler yazılıdır.
.
K
M
A
K
S
-8
(-2)³
San
K
Bu bardaklar, üzerlerinde yazılan üslü ifadelerin değerlerine göre;
-2'den küçükse bardak sarı renge,
. -2'den büyük, O'dan küçükse bardak mavi renge,
• O'dan büyükse bardak kırmızı renge
-1
(-1)
me
16
+81
(-3)4
K
A
S
biz
3 san
maci
şeklinde boyanacaktır.
Buna göre, boyama sonrasında bardakların renkleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A)
C)
S S
+32
25
K
K K
M
A
-25
(52)
Sen
K
-16
-24
SAVI
2 kırmız
S
K
M
S
K
Pold
S
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
A MatematikeBTAM 3. Aşağıdaki bardakların üzerlerinde üslü ifadeler yazılıdır. . K M A K S -8 (-2)³ San K Bu bardaklar, üzerlerinde yazılan üslü ifadelerin değerlerine göre; -2'den küçükse bardak sarı renge, . -2'den büyük, O'dan küçükse bardak mavi renge, • O'dan büyükse bardak kırmızı renge -1 (-1) me 16 +81 (-3)4 K A S biz 3 san maci şeklinde boyanacaktır. Buna göre, boyama sonrasında bardakların renkleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) C) S S +32 25 K K K M A -25 (52) Sen K -16 -24 SAVI 2 kırmız S K M S K Pold S
84
2
Deponun tamamı dolu iken bu musluklar aynı
anda açıldıktan 8 saat sonra depo tamamen Lebleb
boşalıyor. Depo dolu iken musluklanın ikisi de
açılıyor ve 4 saat sonra muslukların biri ka-
patılıyor. Diğer musluk, depo boşalana kadar
açık kalıyor.
Buna göre, bu depo toplam kaç saatte bo-
şalmıştır?
12
inlas
sud
nusu adob nebomlöd iselted Jeemtölistatta
B) 11
) 10
D) 9
$450
G
-1
4m-
9. Aşağıdaki kartların ön ve arka yüzlerinde ya-
zılan tam sayılar, sayı doğrusunda 2 tam sa-
yısına eşit uzaklıktadır.
7ULTİ20223-1
3
-2
764
Her bir kartın üzerinde yazılan sayılardan kü-
çük olan taban, büyük olan üs (kuvvet) olacak
şekilde üslü ifadeler oluşturuluyor.
8
G
64
Buna göre, oluşturulan üslü ifadelerin top-
lamı kaçtır?
A) 60
B) 62
Gilber
D) 66
64
F
025
021 (9
birbirlerine
başlıyorlar.
(5x-10) me
25 da karşılaşı
20
Bu yürüyüş
Alper ile B
5
Buna göre
daha fazla
25
7X-5=
10520
100
25
Fel av nuzU
100=
65
25
21
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
84 2 Deponun tamamı dolu iken bu musluklar aynı anda açıldıktan 8 saat sonra depo tamamen Lebleb boşalıyor. Depo dolu iken musluklanın ikisi de açılıyor ve 4 saat sonra muslukların biri ka- patılıyor. Diğer musluk, depo boşalana kadar açık kalıyor. Buna göre, bu depo toplam kaç saatte bo- şalmıştır? 12 inlas sud nusu adob nebomlöd iselted Jeemtölistatta B) 11 ) 10 D) 9 $450 G -1 4m- 9. Aşağıdaki kartların ön ve arka yüzlerinde ya- zılan tam sayılar, sayı doğrusunda 2 tam sa- yısına eşit uzaklıktadır. 7ULTİ20223-1 3 -2 764 Her bir kartın üzerinde yazılan sayılardan kü- çük olan taban, büyük olan üs (kuvvet) olacak şekilde üslü ifadeler oluşturuluyor. 8 G 64 Buna göre, oluşturulan üslü ifadelerin top- lamı kaçtır? A) 60 B) 62 Gilber D) 66 64 F 025 021 (9 birbirlerine başlıyorlar. (5x-10) me 25 da karşılaşı 20 Bu yürüyüş Alper ile B 5 Buna göre daha fazla 25 7X-5= 10520 100 25 Fel av nuzU 100= 65 25 21
Üslü İfadeler
enin du-
er veril-
stir.
direceği
kları ki-
yı kuv-
yısı bir
ığında
210
ik nuos
4
5. Salih, her biri 800 m² olan iki arazisini sulamak için
iki musluk yaptırmıştır. Aşağıda bu musluklardan
akan suların arazilerin 100 m² lik kısmını kaç sani-
yede suladıkları verilmiştir.
Tablo: Muslukların Arazileri Sulama Süreleri
100 m² yi sulama
Süresi (saniye)
Musluk
1. Musluk
2. Musluk
32² 210.2 P=
81,243 A) 300
44 8
2
B) 400
Aynı anda açılan muslukların her biri arazilerden
sadece birini sulayacaktır.
+ ³ = 213
Buna göre 2. musluktan akan su ile sulanan
arazinin tamamının sulandığı anda 1. musluk-
tan akan su ile sulanan arazinin kaç m² lik kısmı
sulanmamıştır?
3.
C)500
D) 600
1/2
2
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Üslü İfadeler enin du- er veril- stir. direceği kları ki- yı kuv- yısı bir ığında 210 ik nuos 4 5. Salih, her biri 800 m² olan iki arazisini sulamak için iki musluk yaptırmıştır. Aşağıda bu musluklardan akan suların arazilerin 100 m² lik kısmını kaç sani- yede suladıkları verilmiştir. Tablo: Muslukların Arazileri Sulama Süreleri 100 m² yi sulama Süresi (saniye) Musluk 1. Musluk 2. Musluk 32² 210.2 P= 81,243 A) 300 44 8 2 B) 400 Aynı anda açılan muslukların her biri arazilerden sadece birini sulayacaktır. + ³ = 213 Buna göre 2. musluktan akan su ile sulanan arazinin tamamının sulandığı anda 1. musluk- tan akan su ile sulanan arazinin kaç m² lik kısmı sulanmamıştır? 3. C)500 D) 600 1/2 2
SIN SÜREN BIT
SIL SORUL
klanırsın
hızlanırsın
C)
0,4 m
1 m
0,5 m
Üslü ifadeler
10 m
1m
5 m
Yukanda, dikdörtgen şeklindeki iki fayansın kenar uzunlukları gösterilmiştir.
Bu fayanslarla, renklerin her birinden en az bir tane kullanılarak aşağıda kenar uzunlukları verilen dik
dörtgen şeklindeki alanlardan hangisi boşluksuz kaplanamaz?
A)
B)
51-
5 m
D)
0,2 m
-1
0,3 m
0,7 m
2¹m
0,5 m
Je
200 cm
Simay kartondan yaptığı iki küpün
nimları gösterilmiştir.
23
1. zarin
Simay iki arkadaşına bu
temiştir.
• Üst yüzdeki sayılar zi
. Üst-yüzdeki sayılar ay
Arkadaşları zarı ilk a
aynı işaretli olduğu
A) 189
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
SIN SÜREN BIT SIL SORUL klanırsın hızlanırsın C) 0,4 m 1 m 0,5 m Üslü ifadeler 10 m 1m 5 m Yukanda, dikdörtgen şeklindeki iki fayansın kenar uzunlukları gösterilmiştir. Bu fayanslarla, renklerin her birinden en az bir tane kullanılarak aşağıda kenar uzunlukları verilen dik dörtgen şeklindeki alanlardan hangisi boşluksuz kaplanamaz? A) B) 51- 5 m D) 0,2 m -1 0,3 m 0,7 m 2¹m 0,5 m Je 200 cm Simay kartondan yaptığı iki küpün nimları gösterilmiştir. 23 1. zarin Simay iki arkadaşına bu temiştir. • Üst yüzdeki sayılar zi . Üst-yüzdeki sayılar ay Arkadaşları zarı ilk a aynı işaretli olduğu A) 189
ILIK
7.
1
a 0 ve m, n tam sayılar olmak
üzere (an)m = an.m dir.
MATEMATİK
4 farklı renkteki kartın ön ve arka yüzlerine
aşağıdaki gibi üslü ve kareköklü sayılar ya-
zılmıştır. Ön yüzlerinde yazan üslü ifadeler-
den birbirine eşit olmayan kartlar ters çevri-
lecektir.
(-4)²
165
86
18
Ön yüz
√25
324
Arka yüz
220
√81
S
2
Buna göre ters çevrilmeyen kartların arka
yüzlerinin üzerinde tamkare sayı yazan
sayıların toplamı kaçtır?
A) 35 B) 25
C) 19 D) 16
100 √256
16
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
ILIK 7. 1 a 0 ve m, n tam sayılar olmak üzere (an)m = an.m dir. MATEMATİK 4 farklı renkteki kartın ön ve arka yüzlerine aşağıdaki gibi üslü ve kareköklü sayılar ya- zılmıştır. Ön yüzlerinde yazan üslü ifadeler- den birbirine eşit olmayan kartlar ters çevri- lecektir. (-4)² 165 86 18 Ön yüz √25 324 Arka yüz 220 √81 S 2 Buna göre ters çevrilmeyen kartların arka yüzlerinin üzerinde tamkare sayı yazan sayıların toplamı kaçtır? A) 35 B) 25 C) 19 D) 16 100 √256 16
8.SINIF
SAYISAL BÖLÜM
MATEMATİK
75
1.Kart
A
7
2. Kart
ürünlere, fiyatları baz alınarak dört
MASL
3.Kart
257DDIC
(71.64.
ve 7 sayıları yukarıdaki üç kartın ön ve arka yüzlerine birer kez yazılmıştır. Her bir kartın ön ve arka yüz-
lerinde yazan sayıların çarpımı birbirine eşittir.
17-5
7
C) 7-10
F
Kartların ön yüzlerinde yazan sayılar arka yüzeylerinde yazan sayılardan küçük olduğuna göre, bu üç kartın ön
yüzlerinde yazan sayıların çarpımı kaçtır?
A) 7-13
B) 7-12
D) 7-5
10. Bir tavla zarının yüzeylerinde 1'den 6'ya kadar rakam-
lar bulunur ve bütün karşılıklı yüzeylerinde bulunan ra
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
8.SINIF SAYISAL BÖLÜM MATEMATİK 75 1.Kart A 7 2. Kart ürünlere, fiyatları baz alınarak dört MASL 3.Kart 257DDIC (71.64. ve 7 sayıları yukarıdaki üç kartın ön ve arka yüzlerine birer kez yazılmıştır. Her bir kartın ön ve arka yüz- lerinde yazan sayıların çarpımı birbirine eşittir. 17-5 7 C) 7-10 F Kartların ön yüzlerinde yazan sayılar arka yüzeylerinde yazan sayılardan küçük olduğuna göre, bu üç kartın ön yüzlerinde yazan sayıların çarpımı kaçtır? A) 7-13 B) 7-12 D) 7-5 10. Bir tavla zarının yüzeylerinde 1'den 6'ya kadar rakam- lar bulunur ve bütün karşılıklı yüzeylerinde bulunan ra
DENEME-7
endiği su deposu
8√2 m
n boşaldıktan
ahçesinin ta-
aç kez dol-
1C
LGS/MATEMATİK
Giriş
17. Aşağıdaki labirentlerde giriş kısmından başlamak ve çıkış kısmından çıkılmak üzere kapalı bir eğri çizilecektir.
Örnek:
20
15
Sam
chapen
18
Çıkış
Giriş
DENEME-7
09-10
Cikis
Şekil I
Kapalı eğri, her altıgenin içinden sadece bir kez geçecektir ve izleyeceği yolda altıgenlerin içinde yazan sayıların
sırayla azalması gerekmektedir.
Şekil l'deki labirentte altıgenlerin içine birer defa 3-8, 274, 9-6, 814 sayıları yazılarak kapalı bir eğri çiziliyor.
Buna göre A yerine gelebilecek sayıların çarpımı kaçtır?
A 9-18
B) 9-14
Matematik
DENEN
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
DENEME-7 endiği su deposu 8√2 m n boşaldıktan ahçesinin ta- aç kez dol- 1C LGS/MATEMATİK Giriş 17. Aşağıdaki labirentlerde giriş kısmından başlamak ve çıkış kısmından çıkılmak üzere kapalı bir eğri çizilecektir. Örnek: 20 15 Sam chapen 18 Çıkış Giriş DENEME-7 09-10 Cikis Şekil I Kapalı eğri, her altıgenin içinden sadece bir kez geçecektir ve izleyeceği yolda altıgenlerin içinde yazan sayıların sırayla azalması gerekmektedir. Şekil l'deki labirentte altıgenlerin içine birer defa 3-8, 274, 9-6, 814 sayıları yazılarak kapalı bir eğri çiziliyor. Buna göre A yerine gelebilecek sayıların çarpımı kaçtır? A 9-18 B) 9-14 Matematik DENEN
Deneme 1
Deneme 2
Deneme 3
1C
6A
11B
16D
1C
6A
11B
16 C
1 A
6D
110
16
2D
7D
12
17
MATEMATIK
LGS/MATEMATİK
A) 3-26
AUTARI
14. Arda aşağıdaki kartlarda yazan sayıları ilk sırada değeri en küçük üslü ifade olmak koşuluyla küçükten büyüğe doğru sıralıyor.
35
9-²
27²
3-24
te
3-1
Daha sonra ilk iki sırada olanları çarparak sonucu A, son iki sırada olanları çarparak sonucu B olarak adlandırıyor.
Buna göre A + B işleminin sonucu kaçtır?
B) 3-24
R
DENEME-5
81-2
C) 3-4
D) 3-2
d
81²
81
LGS/MAT
16. Üg fa
aşa
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Deneme 1 Deneme 2 Deneme 3 1C 6A 11B 16D 1C 6A 11B 16 C 1 A 6D 110 16 2D 7D 12 17 MATEMATIK LGS/MATEMATİK A) 3-26 AUTARI 14. Arda aşağıdaki kartlarda yazan sayıları ilk sırada değeri en küçük üslü ifade olmak koşuluyla küçükten büyüğe doğru sıralıyor. 35 9-² 27² 3-24 te 3-1 Daha sonra ilk iki sırada olanları çarparak sonucu A, son iki sırada olanları çarparak sonucu B olarak adlandırıyor. Buna göre A + B işleminin sonucu kaçtır? B) 3-24 R DENEME-5 81-2 C) 3-4 D) 3-2 d 81² 81 LGS/MAT 16. Üg fa aşa
e izin
edir.
abani
ayısı
Geçmiş dönemlerde yaşayan uygarlıklar matematikte kullandığımız rakamlara karşılık bazı semb
kullanmışlardır. Aşağıda benzer mantıkla sembollerle çarpma işlemleri verilmiştir.
#=*.*.*
*=X.X.X.X
-*...*.*
2-27
Bu sembollerle tanımlanan işlemlerde her sembol bir doğal sayıyı temsil etmektedir.
Buna göre,=-34. #5. ? ifadesinde "?" yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
B. (*)-1
A. (*)¹
(D. (#)-1
C.
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
e izin edir. abani ayısı Geçmiş dönemlerde yaşayan uygarlıklar matematikte kullandığımız rakamlara karşılık bazı semb kullanmışlardır. Aşağıda benzer mantıkla sembollerle çarpma işlemleri verilmiştir. #=*.*.* *=X.X.X.X -*...*.* 2-27 Bu sembollerle tanımlanan işlemlerde her sembol bir doğal sayıyı temsil etmektedir. Buna göre,=-34. #5. ? ifadesinde "?" yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? B. (*)-1 A. (*)¹ (D. (#)-1 C.
15.
3
A)
8
47
2-3
B) //
2-²
2-1
21
Üzerinde 2'nin tamsayı, kuvvetlerinin bulunduğu toplardan yeterli miktarda vardır.
Bu toplardan pozitif kuvvetli olanlardan 1 adet, negatif kuvvetli olan aynı toptan 8 adet seçilerek topların üze-
rinde yazan üslü ifadelerin değerleri toplanıyor. Elde edilen değerler özdeş kağıtlara yazılıp torbaya atılıyor.
Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kağıtta tam kare pozitif tam sayı yazma olasılığı kaçtır?
2²
2³
D)
5
9
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
15. 3 A) 8 47 2-3 B) // 2-² 2-1 21 Üzerinde 2'nin tamsayı, kuvvetlerinin bulunduğu toplardan yeterli miktarda vardır. Bu toplardan pozitif kuvvetli olanlardan 1 adet, negatif kuvvetli olan aynı toptan 8 adet seçilerek topların üze- rinde yazan üslü ifadelerin değerleri toplanıyor. Elde edilen değerler özdeş kağıtlara yazılıp torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kağıtta tam kare pozitif tam sayı yazma olasılığı kaçtır? 2² 2³ D) 5 9
49. Bir bilgisayar programında klavyede basılan ilk sayı kuvvete, ikinci sayı negatif olarak tabana yazılmaktadır. "=" tuşuna
basılana kadar oluşan her üslü ifade çarpılarak devam etmektedir. "=" tuşu işlemin sonucunu vermektedir.
Ömeğin; sırasıyla 2, 3, 4, 5 tuşlarına basıldıktan sonra "=" tuşuna basılırsa (-3) (-5)=5625 sonucunu vermektedir.
Doruk, bu programda sırası ile 2, 8, 6, 4, 12, 5 tuşlarına ve ardından "=" tuşuna basıyor.
Buna göre çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4-1012
B) 64 - 1012
(-2)²66) (11)
C) 16-1014
20
opfor
D) 64 1014
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
49. Bir bilgisayar programında klavyede basılan ilk sayı kuvvete, ikinci sayı negatif olarak tabana yazılmaktadır. "=" tuşuna basılana kadar oluşan her üslü ifade çarpılarak devam etmektedir. "=" tuşu işlemin sonucunu vermektedir. Ömeğin; sırasıyla 2, 3, 4, 5 tuşlarına basıldıktan sonra "=" tuşuna basılırsa (-3) (-5)=5625 sonucunu vermektedir. Doruk, bu programda sırası ile 2, 8, 6, 4, 12, 5 tuşlarına ve ardından "=" tuşuna basıyor. Buna göre çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) 4-1012 B) 64 - 1012 (-2)²66) (11) C) 16-1014 20 opfor D) 64 1014
ar say
OSLO FADELER
5. Karadeniz yaylalanındaki yüksek salincakta sallanan Fatma'nın salinim hareketi aşağıdaki gibidir.
(Salincagin arka tarah)
32 br
TEST
Başlangıç yüksekliği
32 birimdir.
(Salıncağin ön tarafi)
128 br
1. Salim hareketi
sonrası yüksekliği 128 birimdir.
2 br
C) 2
SAYISAL KİTAB
1.UNITE
2. Salim hareketi sonrası
yüksekliği 213 birimdir.
Fatma'nın salıncağının ileri ve geriye doğru salınım hareketleri yukarıdaki gibi olduğuna göre, 5. kez salıncağın ön
tarafta olduğu durumda yerden yüksekliği kaç birim olur?
A) 42
B) 32
D) 128
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
ar say OSLO FADELER 5. Karadeniz yaylalanındaki yüksek salincakta sallanan Fatma'nın salinim hareketi aşağıdaki gibidir. (Salincagin arka tarah) 32 br TEST Başlangıç yüksekliği 32 birimdir. (Salıncağin ön tarafi) 128 br 1. Salim hareketi sonrası yüksekliği 128 birimdir. 2 br C) 2 SAYISAL KİTAB 1.UNITE 2. Salim hareketi sonrası yüksekliği 213 birimdir. Fatma'nın salıncağının ileri ve geriye doğru salınım hareketleri yukarıdaki gibi olduğuna göre, 5. kez salıncağın ön tarafta olduğu durumda yerden yüksekliği kaç birim olur? A) 42 B) 32 D) 128