Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

8..................Kara Kitap adlı romanı en çok tartışılan eseridir. Yazar, bu kitapta "Mantıku't Tayr”, “Binbir Gece Masalları

8..................Kara Kitap adlı romanı en çok tartışılan
eseridir. Yazar, bu kitapta "Mantıku't Tayr”, “Binbir
Gece Masalları” gibi doğu dünyasının eserlerine
göndermeler yaparak postmodernizmin
........ ilkesini yoğun biçimde kullanmıştır.
Yukarıda boş

8..................Kara Kitap adlı romanı en çok tartışılan eseridir. Yazar, bu kitapta "Mantıku't Tayr”, “Binbir Gece Masalları” gibi doğu dünyasının eserlerine göndermeler yaparak postmodernizmin ........ ilkesini yoğun biçimde kullanmıştır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? A) Orhan Pamuk'un - metinler arasılık B) Yusuf Atılgan'ın - ironi C) Oğuz Atay'ın - alegorik anlatım D) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın - bilinç akışı E) Oğuz Atay'ın - şiirsel söyleyiş