Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. 1. Modern tiyatroda belli bir metne bağlı kalma zo- runluluğu varken Karagöz oyunu tuluata (do- ğaçlamaya) dayanır. II. Cinas

9. 1.
Modern tiyatroda belli bir metne bağlı kalma zo-
runluluğu varken Karagöz oyunu tuluata (do-
ğaçlamaya) dayanır.
II. Cinas ve tevriye sanatına sıkça başvurulan bu
oyunda güldürürken düşündürmek amaçlanır.
III. XIX. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlana

9. 1. Modern tiyatroda belli bir metne bağlı kalma zo- runluluğu varken Karagöz oyunu tuluata (do- ğaçlamaya) dayanır. II. Cinas ve tevriye sanatına sıkça başvurulan bu oyunda güldürürken düşündürmek amaçlanır. III. XIX. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanan bu oyunda usta-çırak ilişkisi vardır. IV. Değişik ağız ve şive taklitlerine yer verilen oyun- da müzikten de yararlanılır. V. Oyunun oynandığı alana palanga denir. Dekor olarak yenidünya denilen bir paravana, dükkan denilen bir tezgah ve birkaç iskemle kullanılır. Numaralanmış cümlelerden hangisinde Karagöz oyunuyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.