Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

9. (1) Okuduğunu anlama; belirli bir yazıyı okumadan önce, okuma sırasında ve sonrasında ortaya çıkan kasıtlı, aktif, etkileşiml

9. (1) Okuduğunu anlama; belirli bir yazıyı okumadan önce,
okuma sırasında ve sonrasında ortaya çıkan kasıtlı, aktif,
etkileşimli bir süreçtir. (II) Aynı zamanda okuma eylemi-
nin temel taşlarından biridir. (IIY Kişi, okuma sırasında bir
dizi karmaşık bili

9. (1) Okuduğunu anlama; belirli bir yazıyı okumadan önce, okuma sırasında ve sonrasında ortaya çıkan kasıtlı, aktif, etkileşimli bir süreçtir. (II) Aynı zamanda okuma eylemi- nin temel taşlarından biridir. (IIY Kişi, okuma sırasında bir dizi karmaşık bilişsel süreçle uğraşır. (IV) Fonemik far- kındalığını, fonem anlayışını ve metinden anlam çıkarma yeteneğini kullanır. (V) Sürecin son unsuru ve bu üçü arasında en önemlisi olan okuduğunu anlama, diğer iki unsurdan bağımsız olarak meydana gelemez. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi sade- ce "özne ve yüklem"den oluşmuştur? AI B) 11 III DIV E) V