Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

9 16 f(x)=x²-ax+3 (2-1₁x) K) parabolünün tepe noktasının apsisj, ordinatından 1 ek- siktir. Bu koşulu sağlayan parabollerin tepe

9
16
f(x)=x²-ax+3 (2-1₁x)
K)
parabolünün tepe noktasının apsisj, ordinatından 1 ek-
siktir.
Bu koşulu sağlayan parabollerin tepe noktaları ara-
sındaki uzaklık kaç birimdir?
B) 2√2
A) 2
S
ST8
C) 2√3 D) 3√2
E) 4√6
ODE

9 16 f(x)=x²-ax+3 (2-1₁x) K) parabolünün tepe noktasının apsisj, ordinatından 1 ek- siktir. Bu koşulu sağlayan parabollerin tepe noktaları ara- sındaki uzaklık kaç birimdir? B) 2√2 A) 2 S ST8 C) 2√3 D) 3√2 E) 4√6 ODE