Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çokgenler Soruları

1.
ORAN
Bölüm 6
Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek
öğrencilerin sayısına oranı
3
dir. Bu sınıftaki
2
kız öğrencilerin yarısı sarışındır.
ORANTI
Buna göre, sınıftaki sarışın kız öğrencile-
rin sayısının, erkek öğrencilerin sayısına
oranı kaçtır?
A) 1
B)
1
2
3
C) 2/1
D)
Or
5.
Ortaokul Matematik
Çokgenler
1. ORAN Bölüm 6 Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 3 dir. Bu sınıftaki 2 kız öğrencilerin yarısı sarışındır. ORANTI Buna göre, sınıftaki sarışın kız öğrencile- rin sayısının, erkek öğrencilerin sayısına oranı kaçtır? A) 1 B) 1 2 3 C) 2/1 D) Or 5.
Aşağıda bir evin duvarına asılmış birbirine eş olan dikdörtgen şeklindeki beş adet resim çerçevesi gör-
MATEMATIK▼
B
y seli verilmiştir.
5.
3m
Verilen bilgilere göre bir resim çerçevesinin alanı kaç m² dir?
B) -15
2
A) 15
İşleyen Zeka Yayınları
C) 7/5
15
C)
5/2
E
D) 15
Ortaokul Matematik
Çokgenler
Aşağıda bir evin duvarına asılmış birbirine eş olan dikdörtgen şeklindeki beş adet resim çerçevesi gör- MATEMATIK▼ B y seli verilmiştir. 5. 3m Verilen bilgilere göre bir resim çerçevesinin alanı kaç m² dir? B) -15 2 A) 15 İşleyen Zeka Yayınları C) 7/5 15 C) 5/2 E D) 15
MANANTAR
AYINLARI
7.
8.
11/0/1
cm
MATEMATİK
"1
218
218
13
11 cm²
15
Örnek:
2.2.5.5
B
cm
Yukarıdaki şekilde verilen sarı renkli dikdörtgenin
alanı 1
113 cm², kısa kenarının uzunluğu cm'dir.
A ve B ile gösterilen dörtgenler ise birer karedir.
A karesinin bir kenarı ile dikdörtgenin uzun ke-
5
narının uzunlukları toplamı 3- cm olduğuna
6
göre, B karesinin alanı kaç cm² dir?
Ma
A) 0,25 B) 0,36
C) 0,48
A
16
2.0
D) 0,49
Ortaokul Matematik
Çokgenler
MANANTAR AYINLARI 7. 8. 11/0/1 cm MATEMATİK "1 218 218 13 11 cm² 15 Örnek: 2.2.5.5 B cm Yukarıdaki şekilde verilen sarı renkli dikdörtgenin alanı 1 113 cm², kısa kenarının uzunluğu cm'dir. A ve B ile gösterilen dörtgenler ise birer karedir. A karesinin bir kenarı ile dikdörtgenin uzun ke- 5 narının uzunlukları toplamı 3- cm olduğuna 6 göre, B karesinin alanı kaç cm² dir? Ma A) 0,25 B) 0,36 C) 0,48 A 16 2.0 D) 0,49
ONKE
kten de ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=snAuYH7npsQ
Yandaki modelle tasarım yarışmasına katılan Ali bi-
rinci olmuştur.
Birim karelerin kenar uzunluğu 1 cm olduğuna göre
tasarımın kağıt üzerinde kapladığı alan kaç m² dir?
Ortaokul Matematik
Çokgenler
ONKE kten de ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=snAuYH7npsQ Yandaki modelle tasarım yarışmasına katılan Ali bi- rinci olmuştur. Birim karelerin kenar uzunluğu 1 cm olduğuna göre tasarımın kağıt üzerinde kapladığı alan kaç m² dir?
9
16
f(x)=x²-ax+3 (2-1₁x)
K)
parabolünün tepe noktasının apsisj, ordinatından 1 ek-
siktir.
Bu koşulu sağlayan parabollerin tepe noktaları ara-
sındaki uzaklık kaç birimdir?
B) 2√2
A) 2
S
ST8
C) 2√3 D) 3√2
E) 4√6
ODE
Ortaokul Matematik
Çokgenler
9 16 f(x)=x²-ax+3 (2-1₁x) K) parabolünün tepe noktasının apsisj, ordinatından 1 ek- siktir. Bu koşulu sağlayan parabollerin tepe noktaları ara- sındaki uzaklık kaç birimdir? B) 2√2 A) 2 S ST8 C) 2√3 D) 3√2 E) 4√6 ODE
tir. Masalan
te bir
I. şekil
Kareköklü ifadeler
II. şekil
Kenar uzunlukları 6 cm olan eş eşkenar dörtgenlerden bir kısmı 1. şekildeki gibi, bir kısmı da II. şekildeki gibi di-
zilmiştir. Bu eşkenar dörtgenlerin kısa olan köşegen uzunluğu 4 cm'dir. I. şekilde 20 eşkenar dörtgen kullanıl-
mıştır.
1 metre
2
19
b
17
21
36
20 tane
2 tare
II. şeklin uzunluğu daha büyük olduğuna göre II. şekilde en az kaç eşkenar dörtgen kullanılmıştır?
A) 7
B) 8
42 48 54 60 66
18
1338
24 30
3xtare 23
26120
#88
D) 10
Ortaokul Matematik
Çokgenler
tir. Masalan te bir I. şekil Kareköklü ifadeler II. şekil Kenar uzunlukları 6 cm olan eş eşkenar dörtgenlerden bir kısmı 1. şekildeki gibi, bir kısmı da II. şekildeki gibi di- zilmiştir. Bu eşkenar dörtgenlerin kısa olan köşegen uzunluğu 4 cm'dir. I. şekilde 20 eşkenar dörtgen kullanıl- mıştır. 1 metre 2 19 b 17 21 36 20 tane 2 tare II. şeklin uzunluğu daha büyük olduğuna göre II. şekilde en az kaç eşkenar dörtgen kullanılmıştır? A) 7 B) 8 42 48 54 60 66 18 1338 24 30 3xtare 23 26120 #88 D) 10
lan
As
3. Karşılıklı iki kenarının uzunlukları (4x − 2) ve (3x + 1) cm
olan dikdörtgenin çevre uzunluğu 34 cm'dir.
Buna göre bu dikdörtgenin alanı kaç santimetreka-
redir?
A) 60 G
B) 70
C) 80
D) 90
14x-36
Bu
A)
Ortaokul Matematik
Çokgenler
lan As 3. Karşılıklı iki kenarının uzunlukları (4x − 2) ve (3x + 1) cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğu 34 cm'dir. Buna göre bu dikdörtgenin alanı kaç santimetreka- redir? A) 60 G B) 70 C) 80 D) 90 14x-36 Bu A)
4) Aşağıdaki ifadelerin doğruluğu veya yanlışlığı takip edilecek olunursa kaç numaralı yerden çıkılır?
Çokgenlerde iç ve dış açılar
birbirlerinin bütünleridir.
Dış bükey çokgenlerde
köşegenlerden bazıları
çokgensel bölgenin di-
şında kalır.
n kenarlı bir çokgenin iç
açılarının ölçüleri toplamı
(n-2) 180° dir.
D
D
Düzgün çokgenlerin
tüm iç açılarının öl-
çüleri eşittir.
D I
11
Düzgün çokgenlerin merkezinden
geçen köşegenler birbirine eştir.
n kenarlı bir çokgenin bir köşesin-
den çizilen köşegen sayısı (n-3)
tür.
Tüm çokgenlerin dış açılanı
toplamı 360° dir.
D
D
N
V
YAW
Dav
F
Ortaokul Matematik
Çokgenler
4) Aşağıdaki ifadelerin doğruluğu veya yanlışlığı takip edilecek olunursa kaç numaralı yerden çıkılır? Çokgenlerde iç ve dış açılar birbirlerinin bütünleridir. Dış bükey çokgenlerde köşegenlerden bazıları çokgensel bölgenin di- şında kalır. n kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı (n-2) 180° dir. D D Düzgün çokgenlerin tüm iç açılarının öl- çüleri eşittir. D I 11 Düzgün çokgenlerin merkezinden geçen köşegenler birbirine eştir. n kenarlı bir çokgenin bir köşesin- den çizilen köşegen sayısı (n-3) tür. Tüm çokgenlerin dış açılanı toplamı 360° dir. D D N V YAW Dav F
10.
Yanda verilen düzgün çok-
gene göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Bir köşesinden 9 tane köşegen çizilir.
B) Bir dış açısı 30° dir.
C) Iç açıları toplamı 1800° dir.
D) Bir iç açısı 140° dir.
Ortaokul Matematik
Çokgenler
10. Yanda verilen düzgün çok- gene göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir köşesinden 9 tane köşegen çizilir. B) Bir dış açısı 30° dir. C) Iç açıları toplamı 1800° dir. D) Bir iç açısı 140° dir.
sil
1.
ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER
Örneğin:
MATEMATİK
n kenarli bir düzgün çokgenin bazı elemanlarına ait sayısal değerler aşağıdaki semboller kullanılarak ifade edilmiştir.
(n. - Bir iç açısının ölçüsü
Örneğin: 3-
= ifadesinin değeri 60°'ye eşittir.
Örneğin:
Buna göre
kaçtır? (M.5.2.2.1)
A) 40°
= Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı
= ifadesinin değeri n-3 = 3'e eşittir.
- Bir köşesinden çizilen köşegenler yardımıyla elde edilen üçgensel bölge sayısı
- ifadesinin değeri n - 2 = 4'e eşittir.
TEST 26
Yeni Nesil
-A eşitliğini sağlayan en küçük x ile y değerleri için ((x+y) ifadesinin değeri
B) 60°
C) 140°
D) 160°
Ortaokul Matematik
Çokgenler
sil 1. ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER Örneğin: MATEMATİK n kenarli bir düzgün çokgenin bazı elemanlarına ait sayısal değerler aşağıdaki semboller kullanılarak ifade edilmiştir. (n. - Bir iç açısının ölçüsü Örneğin: 3- = ifadesinin değeri 60°'ye eşittir. Örneğin: Buna göre kaçtır? (M.5.2.2.1) A) 40° = Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı = ifadesinin değeri n-3 = 3'e eşittir. - Bir köşesinden çizilen köşegenler yardımıyla elde edilen üçgensel bölge sayısı - ifadesinin değeri n - 2 = 4'e eşittir. TEST 26 Yeni Nesil -A eşitliğini sağlayan en küçük x ile y değerleri için ((x+y) ifadesinin değeri B) 60° C) 140° D) 160°
bir gap, bir dig agunkat
cogen kaç kenarde?
bin egen saya 7 olan
den kaç derece fazlade?
Tonda verilen şekilde
ABCDEF dingin alt-
gen, ABHG karedir.
Buna gire FGA açsının
digiisi kaç derecedir?
altigendir.
minin sonucu kaç
cedir?
15
14
13
12
Yanda verilen şekil düz
gün altıgen ile düzgün
besgenden
oluşmuştur
Buna göre 7 ile göste
rilen açının ölçüsü kaç
derecedir?
Yanda verilen şekilde
ABCDE düzgün beşgendir.
Buna göre CED açısının d
çüsü kaç derecedir?
Yanda verilen şekilde
ABDFG düzgün beşgen,
BEC eşkenar üçgendir.
Buna göre EBD açısının
ölçüsü kaç derecedir?
Yanda verilen şekilde
ABCDEF düzgün altı-
gendir.
C Buna göre FDA açısının
ölçüsü kaç derecedir?
1
2
Aşağu
nin bi
A) Kar
C) Yed
Bir du
narlıd
A)36
3. 7 kend
166⁰,
açısını
A) 103
Bir iç
nin çe
bir ker
A)5
Ortaokul Matematik
Çokgenler
bir gap, bir dig agunkat cogen kaç kenarde? bin egen saya 7 olan den kaç derece fazlade? Tonda verilen şekilde ABCDEF dingin alt- gen, ABHG karedir. Buna gire FGA açsının digiisi kaç derecedir? altigendir. minin sonucu kaç cedir? 15 14 13 12 Yanda verilen şekil düz gün altıgen ile düzgün besgenden oluşmuştur Buna göre 7 ile göste rilen açının ölçüsü kaç derecedir? Yanda verilen şekilde ABCDE düzgün beşgendir. Buna göre CED açısının d çüsü kaç derecedir? Yanda verilen şekilde ABDFG düzgün beşgen, BEC eşkenar üçgendir. Buna göre EBD açısının ölçüsü kaç derecedir? Yanda verilen şekilde ABCDEF düzgün altı- gendir. C Buna göre FDA açısının ölçüsü kaç derecedir? 1 2 Aşağu nin bi A) Kar C) Yed Bir du narlıd A)36 3. 7 kend 166⁰, açısını A) 103 Bir iç nin çe bir ker A)5
11.
10.
7. Aynı köşedeki bir iç açısı, bir dış açısının
olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
(z
9. Düzgün onbeşgenin bir iç açısının ölçüsü, bir
dış açısının ölçüsünden kaç derece fazladır?
8. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 7 olan
bir düzgün çokgenin iç açıları toplamı kaç dere-
cedir?
E
G
Yu
X
D
H
katı
B
C
Yanda verilen şekilde
ABCDEF düzgün altı-
gen, ABHG karedir.
Buna göre FGA açısının
ölçüsü kaç derecedir?
Yanda verilen şekil düz-
gün altıgendir.
Buna göre "(z+y)-x"
işleminin sonucu kaç
derecedir?
12.
13.
14.
15.
Ortaokul Matematik
Çokgenler
11. 10. 7. Aynı köşedeki bir iç açısı, bir dış açısının olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? (z 9. Düzgün onbeşgenin bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünden kaç derece fazladır? 8. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı 7 olan bir düzgün çokgenin iç açıları toplamı kaç dere- cedir? E G Yu X D H katı B C Yanda verilen şekilde ABCDEF düzgün altı- gen, ABHG karedir. Buna göre FGA açısının ölçüsü kaç derecedir? Yanda verilen şekil düz- gün altıgendir. Buna göre "(z+y)-x" işleminin sonucu kaç derecedir? 12. 13. 14. 15.
werilen şekilde
= düzgün altı-
re FDA açısının
aç derecedir?
4.
Bir iç açısının ölçüsü 150° olan düzgün çokge-
nin çevresinin uzunluğu 84 cm olduğuna göre
bir kenarının uzunluğu kaç cm'dir?
A)5
B) 6
C) 7
D)8
7. Aşad
gün
A
Ortaokul Matematik
Çokgenler
werilen şekilde = düzgün altı- re FDA açısının aç derecedir? 4. Bir iç açısının ölçüsü 150° olan düzgün çokge- nin çevresinin uzunluğu 84 cm olduğuna göre bir kenarının uzunluğu kaç cm'dir? A)5 B) 6 C) 7 D)8 7. Aşad gün A
da verilen şekilde
DFG düzgün beşgen,
C eşkenar üçgendir.
a göre EBD açısının
sü kaç derecedir?
3. 7 kenarlı bir çokgenin iç açıları 88°, 143⁰,
166°, 114°, 169°, 143° ise diğer verilmeyen
açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 103
B) 97
C) 87
D)77
6.
55
FO5x
10
A) 18
Ortaokul Matematik
Çokgenler
da verilen şekilde DFG düzgün beşgen, C eşkenar üçgendir. a göre EBD açısının sü kaç derecedir? 3. 7 kenarlı bir çokgenin iç açıları 88°, 143⁰, 166°, 114°, 169°, 143° ise diğer verilmeyen açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 103 B) 97 C) 87 D)77 6. 55 FO5x 10 A) 18
5. Düzgün çokgenlerin tüm iç açı ölçüleri birbirine eşittir.
A)
B)
C)
D)
Yukarıda verilen düzgün çokgenler ve yeşil üçgenlerle oluşturulmuş olan şekilde a, b ve c ile gösterilen açı-
Tarın ölçüleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a
60°
60°
30°
30°
a
b
150°
120°
150°
120°
C
C
15°
30°
15°
30°
8.
Ortaokul Matematik
Çokgenler
5. Düzgün çokgenlerin tüm iç açı ölçüleri birbirine eşittir. A) B) C) D) Yukarıda verilen düzgün çokgenler ve yeşil üçgenlerle oluşturulmuş olan şekilde a, b ve c ile gösterilen açı- Tarın ölçüleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a 60° 60° 30° 30° a b 150° 120° 150° 120° C C 15° 30° 15° 30° 8.
13.
AG
A) 60
BİLGİ
PATLAMASI
?
B) 45
Matton
Planı verilen düzgün sekizgen şeklindeki bir sitede
mavi taralı olarak gösterilen park alanı eşkenar dört-
gen şeklindedir.
180
4055018
1691 DSA ixsblixs2
Planda? ile belirtilen açının ölçüsü kaç derecedir?
1058158
C) 35
9
D) 30
Ortaokul Matematik
Çokgenler
13. AG A) 60 BİLGİ PATLAMASI ? B) 45 Matton Planı verilen düzgün sekizgen şeklindeki bir sitede mavi taralı olarak gösterilen park alanı eşkenar dört- gen şeklindedir. 180 4055018 1691 DSA ixsblixs2 Planda? ile belirtilen açının ölçüsü kaç derecedir? 1058158 C) 35 9 D) 30