Soru:

9. Aşağıda verile daha uzun bir Yannin leadi MILAT 6. (MO 3200) Kavimler Goço (375) Istanbul'un Fathi Fransız ihtilali (1453) (1

9.
Aşağıda verile
daha uzun bir
Yannin leadi
MILAT
6.
(MO 3200)
Kavimler Goço
(375)
Istanbul'un Fathi Fransız ihtilali
(1453)
(1789)
YAXIN
İLK ÇAĞ
ORTA ÇAG
YEN
CAG
CAG
TAS
MADEN
CAGI ÇAĞI
MİLATTAN ÖNCE (MO)
TARİH ÖNCESİ
ÇAĞLAR
MİLATTAN SONRA (MS)
TARİH ÇAĞ

9. Aşağıda verile daha uzun bir Yannin leadi MILAT 6. (MO 3200) Kavimler Goço (375) Istanbul'un Fathi Fransız ihtilali (1453) (1789) YAXIN İLK ÇAĞ ORTA ÇAG YEN CAG CAG TAS MADEN CAGI ÇAĞI MİLATTAN ÖNCE (MO) TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR MİLATTAN SONRA (MS) TARİH ÇAĞLARI A) MÔ 1230 (Roma'nın B) MO 359 (Is (Talas Sava C) MỖ2375 (C lano Ferma D) 375 (Kavin E) 1302 (Osm Devleti'nin Bu çizelgede verilenler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) MÖ'ye ait bir tarih ile MS'ye ait bir tarih arasındaki farkı bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir. B) Tarihî devirler içerisinde en uzun olanı İlk Çağ'dır. C) MS'ye ait iki tarih arasındaki farkı bulmak için büyük olandan küçük olan çıkarılır. D) MÔ 2400'ler Tarih Öncesi Devirlerin içerisindedir. E) Milattan sonraki tarihlerin sayısal değeri günümüze yaklaştıkça artmaktadır. 8 6 10. Bugünkü takvi Mezopotamya kad dilinde "st dilinde "nisanu mice iken mar tincedir

Soru Çözümünü Göster