Soru:

9. Aşağıdaki periyodik elementlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya

9. Aşağıdaki periyodik
elementlerinin yerleri gösterilmiştir.
Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
(80)
122465
ZT
M
A) Atom çapı en büyük olan X'tir.
B) Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir.
C) Z'nin 1. iyonlaşma ene

9. Aşağıdaki periyodik elementlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (80) 122465 ZT M A) Atom çapı en büyük olan X'tir. B) Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir. C) Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi T'ninkinden büyüktür. D) Y'nin oksijenli bileşiğinin sulu çözeltisi amfoter özellik gösterir. E) Elektron ilgisi en büyük olan M'dir. NaOH H₂SC Bu işlem sonucunda sıcakl aşağıdaki ifadelerden hang (NaOH = 40 g/mol) A) Karışımın pH değeri 7'd B) Nötralleşme tepkimesi 0,25 mol H₂SO4 artar D) Oluşan tuz asidik öz E) Net iyon denklemi, H* (suda) + OH (SL

Soru Çözümünü Göster