Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

9. AYT/KİMYA CH₂-OH H-C-OH H-C-NH, 1 COOH Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili; I. Ca ve Na metalleri ile tepkime verir.

9.
AYT/KİMYA
CH₂-OH
H-C-OH
H-C-NH,
1
COOH
Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili;
I.
Ca ve Na metalleri ile tepkime verir.
II. Suda çözündüğünde hidrojen bağı oluşturur.
lil. Amino, hidroksil ve karboksil grupları içerir.
ifadelerinden hangileri doğru

9. AYT/KİMYA CH₂-OH H-C-OH H-C-NH, 1 COOH Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili; I. Ca ve Na metalleri ile tepkime verir. II. Suda çözündüğünde hidrojen bağı oluşturur. lil. Amino, hidroksil ve karboksil grupları içerir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11. Periyodik sistemde Veli; 1. Oda koşullarınd II. Oksitlerinin sulu III. Oksijenli bileşi basamağı her ifadelerinden ha A) Yaln D) v 2