İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyonel Gruplar Soruları

ato-
alent
çift
de-
A
A
yetselgeren
26. İndirgen özellik göstermeyen bir karbonil bileşiği-
nin 1 molü tamamen yandığında NK'da 67,2 L CO2
gazı oluşuyor.
Buna göre bu karbonil bileşiğinin indirgenme
ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
i keton
OH
ALCH-C-CH3 B) CH3-CH-CH3
C) CH3CH2
D) CH₂ - CH₂-COOH
OH
E) CH₂ - CH₂ - CH₂ Pier
pinner
akel
OH
kiasit
3 Clu) prim
olb
3 C
F
Id 21, 4
3 md 67,2
sek alkal
kasit
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
ato- alent çift de- A A yetselgeren 26. İndirgen özellik göstermeyen bir karbonil bileşiği- nin 1 molü tamamen yandığında NK'da 67,2 L CO2 gazı oluşuyor. Buna göre bu karbonil bileşiğinin indirgenme ürünü aşağıdakilerden hangisidir? i keton OH ALCH-C-CH3 B) CH3-CH-CH3 C) CH3CH2 D) CH₂ - CH₂-COOH OH E) CH₂ - CH₂ - CH₂ Pier pinner akel OH kiasit 3 Clu) prim olb 3 C F Id 21, 4 3 md 67,2 sek alkal kasit
5. Aşağıda bazı bileşikler ve bu bileşiklerin adlandırmaları
verilmiştir.
CH₂-C-OCH3 metil etanoat
I CH₂=CH-CH₂-OH, 1-propen - 3-ol
CH₂-OH Benzil alkol
IU.
Yukarıdaki bileşiklerden hangileri yanlış adlandırıl-
mıştır?
A) Yalnız L
B) Yalnız II
C) Yalnız III
O=C
D) Il ve Ill
E) 1, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
5. Aşağıda bazı bileşikler ve bu bileşiklerin adlandırmaları verilmiştir. CH₂-C-OCH3 metil etanoat I CH₂=CH-CH₂-OH, 1-propen - 3-ol CH₂-OH Benzil alkol IU. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri yanlış adlandırıl- mıştır? A) Yalnız L B) Yalnız II C) Yalnız III O=C D) Il ve Ill E) 1, II ve III
21
B) Hücre tepkimesi istemlidir!
C) A(k) elektrodundan dış devreye elektron verilir.
D) Hücre tepkimesi dengeye ulaştığında hücre potan-
siyeli sıfır olur. ✓
E) A(k) katısının olduğu yarı hücrede A+ iyonlarının
derişimi azalır.
2018/AYT
derişim arter
000
23. Asetaldehit (CH3CHO) molekülünde o ve л bağları-
nın sayısı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
o bağı sayısı
bağı sayısı
A)
6
1
B)
C)
D)
E)
65
4
7
6
2312
2
2016/LYS
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
21 B) Hücre tepkimesi istemlidir! C) A(k) elektrodundan dış devreye elektron verilir. D) Hücre tepkimesi dengeye ulaştığında hücre potan- siyeli sıfır olur. ✓ E) A(k) katısının olduğu yarı hücrede A+ iyonlarının derişimi azalır. 2018/AYT derişim arter 000 23. Asetaldehit (CH3CHO) molekülünde o ve л bağları- nın sayısı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? o bağı sayısı bağı sayısı A) 6 1 B) C) D) E) 65 4 7 6 2312 2 2016/LYS Diğer sayfaya geçiniz.
26.
11
I. CH3 -C- CH3
II. CH3-CEC-H
O
||
III. H-C-OH
Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri
uygun koşullarda Tollens çözeltisi (Amonyaklı AgNO3)
ile reaksiyon verir?
A) Yalnız I
B) Yalniz II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
26. 11 I. CH3 -C- CH3 II. CH3-CEC-H O || III. H-C-OH Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri uygun koşullarda Tollens çözeltisi (Amonyaklı AgNO3) ile reaksiyon verir? A) Yalnız I B) Yalniz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
26. Molekül yapısı,
Keton
||
CH,−C−CH,−CH,—CH
şeklinde olan bileşik ile ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Karboksil grubu içerir.
B) C H₂O genel formülüne uyar.
C) Yeterince indirgendiğinde oluşan bileşik
1,4-pentandiol'dür.
D) Tollens ve Fehling ayıraçları ile tepkime vermez.
E) Etil metil keton bileşiği ile izomerdir.
AI
Aldehit
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
26. Molekül yapısı, Keton || CH,−C−CH,−CH,—CH şeklinde olan bileşik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Karboksil grubu içerir. B) C H₂O genel formülüne uyar. C) Yeterince indirgendiğinde oluşan bileşik 1,4-pentandiol'dür. D) Tollens ve Fehling ayıraçları ile tepkime vermez. E) Etil metil keton bileşiği ile izomerdir. AI Aldehit
22. Aşağıda formülleri verilen bileşikler ve bu bileşiklerin ait
olduğu sınıf eşleştirmeleri
hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
Sınıfı
Bileşik formülü
Alkol
A)
HỌC-Ö–CHg
:0:
||
H-C-OH
B)
Aldehit
H
I
H₂C-C=Ö
Keton
D)
CH3 -CH-CH3
Eter
I
OH
:0:
||
E) CH-C-Ô-CH,
Ester
C)
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
22. Aşağıda formülleri verilen bileşikler ve bu bileşiklerin ait olduğu sınıf eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sınıfı Bileşik formülü Alkol A) HỌC-Ö–CHg :0: || H-C-OH B) Aldehit H I H₂C-C=Ö Keton D) CH3 -CH-CH3 Eter I OH :0: || E) CH-C-Ô-CH, Ester C)
dürlüğü
Car
16.
O
11
H-C-OH bileşiği için verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Sistematik adı formik asittir.
B) Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi ile tepkime verir.
indirgendiğinde formaldehit bileşiğine dönüşür.
D) Yandığında eşit mol sayısında CO₂ ve H₂O oluşur.
Karınca salgısında ve ısırgan otunda bulunur.
CH₂2₂0₂
1,26
126.10
100
17. Kuvvetli bir asit olan HNO3 asidinin 1,26 gramı ile
hazırlanan 2 litre sulu çözeltisinin oda koşullarındaki
pOH değeri kaçtır? (H:1g/mol, N:14 g/mol, O:16 g/mol)
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
dürlüğü Car 16. O 11 H-C-OH bileşiği için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sistematik adı formik asittir. B) Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi ile tepkime verir. indirgendiğinde formaldehit bileşiğine dönüşür. D) Yandığında eşit mol sayısında CO₂ ve H₂O oluşur. Karınca salgısında ve ısırgan otunda bulunur. CH₂2₂0₂ 1,26 126.10 100 17. Kuvvetli bir asit olan HNO3 asidinin 1,26 gramı ile hazırlanan 2 litre sulu çözeltisinin oda koşullarındaki pOH değeri kaçtır? (H:1g/mol, N:14 g/mol, O:16 g/mol)
Soru 13
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kapalı formülü
karşısında yanlış verilmiştir?
Bileşik
Kapalı formülü
A)
1-büten
C4H₂
B)
Neopentan
C5H₁2
C)
Siklo butan
C₂H10
D)
3-metil-1-būtin
C5H8
E)
Metil benzen
C7Hg
5
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Soru 13 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kapalı formülü karşısında yanlış verilmiştir? Bileşik Kapalı formülü A) 1-büten C4H₂ B) Neopentan C5H₁2 C) Siklo butan C₂H10 D) 3-metil-1-būtin C5H8 E) Metil benzen C7Hg 5
Cu HG
18. I. CH3 - C = C - CH3
11. H-C=C-CH₂-CH₂ C4H6) Alkin
III. H₂C=CH-CH=CH₂ Cut 6 alke
->>
Yarı açık formülleri verilen bileşikler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üçü de doymamış hidrokarbondur.
BY ve II. bileşikler amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile beyaz
çökelek oluşturur.
Her üç bileşiğin eşit mollerini tam olarak doyurmak
için gerekli H₂ mol sayısı eşittir.
VD) Üçü de bromlu suyun rengini giderir.
El ile III birbirinin yapı izomeridir.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Cu HG 18. I. CH3 - C = C - CH3 11. H-C=C-CH₂-CH₂ C4H6) Alkin III. H₂C=CH-CH=CH₂ Cut 6 alke ->> Yarı açık formülleri verilen bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Üçü de doymamış hidrokarbondur. BY ve II. bileşikler amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile beyaz çökelek oluşturur. Her üç bileşiğin eşit mollerini tam olarak doyurmak için gerekli H₂ mol sayısı eşittir. VD) Üçü de bromlu suyun rengini giderir. El ile III birbirinin yapı izomeridir.
27. Karvon, birçok uçucu yağda bulunan ancak en çok kimyon,
nane ve dereotu tohumlarından elde edilen ve parfümeride
koku verici madde olarak kullanılan bir organik bileşiktir.
Aşağıda karvonun molekül yapısı gösterilmiştir.
CH₂
H₂C.
O
CH₂
c-c-c
11
C
Buna göre, karvon molekülü ile ilgili,
Aromatik yapıdadır.
CH₂ - C
212
Tollens çözeltisi ile gümüş aynası oluşturur.
İndirgenirse oluşan molekülde hidroksil (-OH) grubu
bulunur.
C) I ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B Yalnız III
D) II ve Ill
E) I, II ve III
CHJ
retor
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
27. Karvon, birçok uçucu yağda bulunan ancak en çok kimyon, nane ve dereotu tohumlarından elde edilen ve parfümeride koku verici madde olarak kullanılan bir organik bileşiktir. Aşağıda karvonun molekül yapısı gösterilmiştir. CH₂ H₂C. O CH₂ c-c-c 11 C Buna göre, karvon molekülü ile ilgili, Aromatik yapıdadır. CH₂ - C 212 Tollens çözeltisi ile gümüş aynası oluşturur. İndirgenirse oluşan molekülde hidroksil (-OH) grubu bulunur. C) I ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B Yalnız III D) II ve Ill E) I, II ve III CHJ retor
ti-
HIN
HR
RENK
A)
B
C)
D)
E)
25.1.
KCI
67,2
A
22,4L
11,2L
33,6L
11,2L
CH₂OH-101
of-8-CH₂
O
[0]
III. CH₂ - CH₂-C-OH
Yukarıdaki yükseltgenme tepkimelerinden hangileri ger-
çekleşir?
Cive II
B) Yalnız III
A) Yalnız I
DI ve III
11.
CaCl₂
67,2L
e bu
ken-
19) fe) HYcus Ag
101
44,8L
22,4L
44,8L
22,4L
AICI
67,2L
67,2L
33,6L
11,2L
67,2L
V
(0) +
E) I ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
#A
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
ti- HIN HR RENK A) B C) D) E) 25.1. KCI 67,2 A 22,4L 11,2L 33,6L 11,2L CH₂OH-101 of-8-CH₂ O [0] III. CH₂ - CH₂-C-OH Yukarıdaki yükseltgenme tepkimelerinden hangileri ger- çekleşir? Cive II B) Yalnız III A) Yalnız I DI ve III 11. CaCl₂ 67,2L e bu ken- 19) fe) HYcus Ag 101 44,8L 22,4L 44,8L 22,4L AICI 67,2L 67,2L 33,6L 11,2L 67,2L V (0) + E) I ve III Diğer sayfaya geçiniz. #A
Tro-
nin
I.
27. Birbirinin izomeri olan X ve Y organik bileşiklerinden X'in
normal kaynama noktası, Y'nin normal kaynama nokta-
sından büyüktür.
Buna göre X ve Y bileşikleri aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
X
Y
Propanal
A)
Propanoik asit
B)
1-Propanol
Propanon
1-Propanol
Etil, metil eter
D)
Metil etanoat
Propanoik asit
Etil, metil eter
E)
Propanal
P
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Tro- nin I. 27. Birbirinin izomeri olan X ve Y organik bileşiklerinden X'in normal kaynama noktası, Y'nin normal kaynama nokta- sından büyüktür. Buna göre X ve Y bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Y Propanal A) Propanoik asit B) 1-Propanol Propanon 1-Propanol Etil, metil eter D) Metil etanoat Propanoik asit Etil, metil eter E) Propanal P
17. Aşağıdaki ester sınıfı bileşiklerden hangisi aynı
karbon sayıda monoalkol ve monokarboksilik asidin
reaksiyonundan elde edilmiştir?
A) Metil etanoat
B) İzopropil asetat
C) Etil bütirat
D) Metil formiyat
folboxer 300 (3
E) Bütil propanoat
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
17. Aşağıdaki ester sınıfı bileşiklerden hangisi aynı karbon sayıda monoalkol ve monokarboksilik asidin reaksiyonundan elde edilmiştir? A) Metil etanoat B) İzopropil asetat C) Etil bütirat D) Metil formiyat folboxer 300 (3 E) Bütil propanoat
12)
Yapısında bağı içermeyen, en küçük molekül ağırlığına sahip
halkalı eterin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) C₂H₂O
B) C₂H₂O
C) C₂H₂O
D) C₂HgO
E) C₂H₁0O
13)
3-pentanon bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
A) Sasit (simetrik) ketondur
B) Yaygın adi Dietilketondur.
C) 2-Metilbutanal ile fonksiyonlu grup izomeridir.
Dj Kapal formülü C-H₂O dur.
E) Karbonil grubu icerir.
14)
Aşağıdaki organik bileşik sınıflarından hangisinde karbonil
(0 = C) grubu bulunmaz?
A, Aldehit
B) Eter
C) Keton
D) Ester
E) Karboksilli asit
15)
2-bütenoik asit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanştie?
A) Doymamış karboksilik asittir.
B) Cis-trans izomerisi gösterir.
C) Molekülü iki tür işlevsel grup içerir.
D) Bromlu suyun rengini giderir.
E) Molekülü bir pi (r) bağı içerir.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
12) Yapısında bağı içermeyen, en küçük molekül ağırlığına sahip halkalı eterin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) C₂H₂O B) C₂H₂O C) C₂H₂O D) C₂HgO E) C₂H₁0O 13) 3-pentanon bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- A) Sasit (simetrik) ketondur B) Yaygın adi Dietilketondur. C) 2-Metilbutanal ile fonksiyonlu grup izomeridir. Dj Kapal formülü C-H₂O dur. E) Karbonil grubu icerir. 14) Aşağıdaki organik bileşik sınıflarından hangisinde karbonil (0 = C) grubu bulunmaz? A, Aldehit B) Eter C) Keton D) Ester E) Karboksilli asit 15) 2-bütenoik asit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanştie? A) Doymamış karboksilik asittir. B) Cis-trans izomerisi gösterir. C) Molekülü iki tür işlevsel grup içerir. D) Bromlu suyun rengini giderir. E) Molekülü bir pi (r) bağı içerir.
9.
Kapalı formülü C3H6Br₂ olan organik bileşikle ilgili
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) 1,1-Dibromo propandır. L
? B) 4 tane yapı izomeri vardır. → ?
n
C) 2,2-Dibromo propandır.
VO) Bir molekülünde 10 tane sigma bağı vardır. 41-1+19
E) Hidrokarbon bileşiğidir.
t
T@stokul
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
9. Kapalı formülü C3H6Br₂ olan organik bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 1,1-Dibromo propandır. L ? B) 4 tane yapı izomeri vardır. → ? n C) 2,2-Dibromo propandır. VO) Bir molekülünde 10 tane sigma bağı vardır. 41-1+19 E) Hidrokarbon bileşiğidir. t T@stokul
CH₂CHCH₂COOH
1
OH
Yukarıdaki bileşikle ilgili,
1. Hidroksi(oksi) asit olarak sınıflandırılır.
II. 3 - Hidroksibütanoik asit olarak adlandırılır.
III. Meyvelerin yapısında bulunan asitlerdendir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
2.
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
CH₂CHCH₂COOH 1 OH Yukarıdaki bileşikle ilgili, 1. Hidroksi(oksi) asit olarak sınıflandırılır. II. 3 - Hidroksibütanoik asit olarak adlandırılır. III. Meyvelerin yapısında bulunan asitlerdendir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 2. E) I, II ve III