Fonksiyonel Gruplar Soruları

szemio
A) 2
• Su
Şeker
• Taş kömürü
●
• Deterjan
-ibhét nabnünöy hablillest old ashligolid ainegions ev xinspi
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi organiktir? siyo msinu8.wb
B) 3
●
napsio ud
O
4
Kaya tuzu
• Sabun
D) 6
E) 5
Inspi0
L
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
szemio A) 2 • Su Şeker • Taş kömürü ● • Deterjan -ibhét nabnünöy hablillest old ashligolid ainegions ev xinspi Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi organiktir? siyo msinu8.wb B) 3 ● napsio ud O 4 Kaya tuzu • Sabun D) 6 E) 5 Inspi0 L
10.
CH₂-CH-COOH
I
OH
X
A) Yalnız 1
D) II ve III
X ve Y bileşikleri ile ilgili;
1. İki tür fonksiyonel grup içerir.
II. X in yaygın adı laktik asit, Y nin yaygın adı ala-
nindir.
III. İkisi de amfoter özellik gösterir.
yargılardan hangileri doğrudur?
89 39 39 88 32 VI.
CH₂-COOH
NH₂
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Y
C) I ve III
3.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
10. CH₂-CH-COOH I OH X A) Yalnız 1 D) II ve III X ve Y bileşikleri ile ilgili; 1. İki tür fonksiyonel grup içerir. II. X in yaygın adı laktik asit, Y nin yaygın adı ala- nindir. III. İkisi de amfoter özellik gösterir. yargılardan hangileri doğrudur? 89 39 39 88 32 VI. CH₂-COOH NH₂ B) Yalnız II E) I, II ve III Y C) I ve III 3.
dipol,
N, 9F)
10. I. CH3CH₂COOH
II. CH3CH₂OH
III. CH3CH₂CH3
Yukarıdaki bileşiklerin 1 atm basınç altında kaynama
noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerden doğru
olarak verilmiştir?
A) | > || > |||
B) | = || > |||
D) III > || > |
C) ||| > | = ||
E) || > | > |||
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
dipol, N, 9F) 10. I. CH3CH₂COOH II. CH3CH₂OH III. CH3CH₂CH3 Yukarıdaki bileşiklerin 1 atm basınç altında kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerden doğru olarak verilmiştir? A) | > || > ||| B) | = || > ||| D) III > || > | C) ||| > | = || E) || > | > |||
27. I.
II.
III.
CH₂CH₂CH + H₂CH₂CH₂CH₂OH
H
+ NaBH
+ K₂Cr₂O,
A) Yalnız II
Pd
ISI
D) I ve IV
OH
O
||
IV. H₂C-C-H + NaBHH₂C-C-OH
Laing + CO₂
Yukarıdaki karbonil bileşiklerinin tepkimelerinden
hangileri doğrudur?
O
B) Yalnız IV
C) I ve II
E) III ve IV
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
27. I. II. III. CH₂CH₂CH + H₂CH₂CH₂CH₂OH H + NaBH + K₂Cr₂O, A) Yalnız II Pd ISI D) I ve IV OH O || IV. H₂C-C-H + NaBHH₂C-C-OH Laing + CO₂ Yukarıdaki karbonil bileşiklerinin tepkimelerinden hangileri doğrudur? O B) Yalnız IV C) I ve II E) III ve IV
ar
3. Organik bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Terim
A Doymuş
hidrokarbon
B) Alken
C) Aren
D) Alkil
E) Haloalkan
Tanım
Tüm bağları sigma bağı olan
bileşiklerdir.
Fonksiyonel grubu C=C olan
bileşiklerdir.
Aromatik hidrokarbonlardır.
Alkanlardan bir hidrojen ayrılması
ile oluşan gruptur.
Yapısında karbonil grubu içeren
bileşiklerdir.
Haloalkanlar alkil halojenür bileşikleridir.
O
HMMM
6.
1
1
1
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
ar 3. Organik bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Terim A Doymuş hidrokarbon B) Alken C) Aren D) Alkil E) Haloalkan Tanım Tüm bağları sigma bağı olan bileşiklerdir. Fonksiyonel grubu C=C olan bileşiklerdir. Aromatik hidrokarbonlardır. Alkanlardan bir hidrojen ayrılması ile oluşan gruptur. Yapısında karbonil grubu içeren bileşiklerdir. Haloalkanlar alkil halojenür bileşikleridir. O HMMM 6. 1 1 1
33.
C↑ KNT
I. CH₂CH₂CH₂
II. CH₂CH₂CI
dondon
(A) < |< III
poler
III. CH CH,OHH
Yukarıda verilen bileşiklerin aynı şartlar altında
kaynama noktasının küçükten büyüğe doğru
sıralanışı nasıldır?
D) || < | < ||
BS
omi2017
suyer
1392
B) III < | < |
solenty of
Soluce B37
Yourson
Eulen book
Derini dile
C) I< III < II
| < ||| < |
ester for
DEFNES
AKADEMI
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
33. C↑ KNT I. CH₂CH₂CH₂ II. CH₂CH₂CI dondon (A) < |< III poler III. CH CH,OHH Yukarıda verilen bileşiklerin aynı şartlar altında kaynama noktasının küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır? D) || < | < || BS omi2017 suyer 1392 B) III < | < | solenty of Soluce B37 Yourson Eulen book Derini dile C) I< III < II | < ||| < | ester for DEFNES AKADEMI
26.
IM
BAKANLI
III.
11. CH₂-C=CH-CH-CH₂
T
- C₂H₂
CH3
CH3
5-
CH₂
Verilen organik bileşikler ile ilgili ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
A) I. ve II. bileşik birbirinin izomeridir.
B) III. bileşik toluen olarak adlandırılır.
C) I. bileşik Etil siklopentan olarak adlandırılır.
D) II. bileşik 2,4-Dimetil-2-penten olarak adlandırılır.
E) II. ve III. bileşiklerde sp hibritleşmesi yapan karbon
atomları bulunur.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
26. IM BAKANLI III. 11. CH₂-C=CH-CH-CH₂ T - C₂H₂ CH3 CH3 5- CH₂ Verilen organik bileşikler ile ilgili ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) I. ve II. bileşik birbirinin izomeridir. B) III. bileşik toluen olarak adlandırılır. C) I. bileşik Etil siklopentan olarak adlandırılır. D) II. bileşik 2,4-Dimetil-2-penten olarak adlandırılır. E) II. ve III. bileşiklerde sp hibritleşmesi yapan karbon atomları bulunur.
CH₂-CH-CH₂-COOH
IU
OH
Yukarıdaki bileşiği elde etmek için aşağıdaki mad-
delerden hangisinin bir basamak yükseltgenmesi
gerekir?
A) 2-hidroksi bütanol
B) 3-hidroksi bütanol
hidroksi bütanal
D) 3-hidroksi bütan
E) 2-hidroksi bütanal
- HO
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
CH₂-CH-CH₂-COOH IU OH Yukarıdaki bileşiği elde etmek için aşağıdaki mad- delerden hangisinin bir basamak yükseltgenmesi gerekir? A) 2-hidroksi bütanol B) 3-hidroksi bütanol hidroksi bütanal D) 3-hidroksi bütan E) 2-hidroksi bütanal - HO
Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adlandi-
niması yanlıştır?
ACH
(C)
CH, -CH, -CH-O-CH,
CH3
CH-CH-O-CH-CH
CH3
CH3
O
Bileşik
C₂H5-0-
O-CH3
D) CH₂-O-C₂H₂
Adlandırma
2-metoksi
bütan
Dipropil eter
Fenil metil eter
Etil metil eter
Etil siklopentil
eter
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adlandi- niması yanlıştır? ACH (C) CH, -CH, -CH-O-CH, CH3 CH-CH-O-CH-CH CH3 CH3 O Bileşik C₂H5-0- O-CH3 D) CH₂-O-C₂H₂ Adlandırma 2-metoksi bütan Dipropil eter Fenil metil eter Etil metil eter Etil siklopentil eter
Reaksiyona giren maddeler ile organik maddeler arasında bir eşleşme oluşturun
etkileşimlerinin ürünleri ile:
Reaktif maddeler
A) C6H6+ C2H5CI (AICI3-katalizör)
1) ethan.
B) CH3(CH2)5CH3 (Isıtma, Cr203 katalizör) 2) bütan
B) CH2CH2CI+ Na
D) CH2CH2CH2CH2CI+ NaOH (alkol)
ürün
ETKİLEŞIMLER
3) Buten-1
4) toluen
5) etil benzen
6) 1,2-dimetil benzen
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Reaksiyona giren maddeler ile organik maddeler arasında bir eşleşme oluşturun etkileşimlerinin ürünleri ile: Reaktif maddeler A) C6H6+ C2H5CI (AICI3-katalizör) 1) ethan. B) CH3(CH2)5CH3 (Isıtma, Cr203 katalizör) 2) bütan B) CH2CH2CI+ Na D) CH2CH2CH2CH2CI+ NaOH (alkol) ürün ETKİLEŞIMLER 3) Buten-1 4) toluen 5) etil benzen 6) 1,2-dimetil benzen
Hidrokarbonlar ve ürünler arasında bir uyum sağlayın esas
olarak su ile etkileşimleri sırasında oluşurlar:
METAL HİDROKARBON
A) Propin
B) Propen
B) Buten-2
REAKSİYON ÜRÜNÜ
1) CH3-CH(OH)-CH3
2) CH3-CH2-CH2OH
3) CH3-CH2-CH(OH)2
4) CH3C(O)-CH3
5) CH3-CH2-CH2-CH2OH I
6)CH3-CH2-CH(OH)-CH3
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Hidrokarbonlar ve ürünler arasında bir uyum sağlayın esas olarak su ile etkileşimleri sırasında oluşurlar: METAL HİDROKARBON A) Propin B) Propen B) Buten-2 REAKSİYON ÜRÜNÜ 1) CH3-CH(OH)-CH3 2) CH3-CH2-CH2OH 3) CH3-CH2-CH(OH)2 4) CH3C(O)-CH3 5) CH3-CH2-CH2-CH2OH I 6)CH3-CH2-CH(OH)-CH3
32- Hangisinin karbonlani elektronca daha fakir olup, molekül olarak daha çok okside olduğu için yakıldığında daha az
enerji verir?
Hekzan(CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3)
Hekzanoik asit (CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH)
MERRd CH3 CHỊ CHI CHI CHI CHƠI
Glukoz (HCO.CHOH CHOH.CHOH.CHOH.CH2OH)
Hekzil alkol (CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2OHI
Bog birak
32/34
Salgak>
Kapat
BROOD
a)
b)
C)
di
e)
Cevap Listas
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
32- Hangisinin karbonlani elektronca daha fakir olup, molekül olarak daha çok okside olduğu için yakıldığında daha az enerji verir? Hekzan(CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3) Hekzanoik asit (CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH) MERRd CH3 CHỊ CHI CHI CHI CHƠI Glukoz (HCO.CHOH CHOH.CHOH.CHOH.CH2OH) Hekzil alkol (CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2OHI Bog birak 32/34 Salgak> Kapat BROOD a) b) C) di e) Cevap Listas
ato-
alent
çift
de-
A
A
yetselgeren
26. İndirgen özellik göstermeyen bir karbonil bileşiği-
nin 1 molü tamamen yandığında NK'da 67,2 L CO2
gazı oluşuyor.
Buna göre bu karbonil bileşiğinin indirgenme
ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
i keton
OH
ALCH-C-CH3 B) CH3-CH-CH3
C) CH3CH2
D) CH₂ - CH₂-COOH
OH
E) CH₂ - CH₂ - CH₂ Pier
pinner
akel
OH
kiasit
3 Clu) prim
olb
3 C
F
Id 21, 4
3 md 67,2
sek alkal
kasit
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
ato- alent çift de- A A yetselgeren 26. İndirgen özellik göstermeyen bir karbonil bileşiği- nin 1 molü tamamen yandığında NK'da 67,2 L CO2 gazı oluşuyor. Buna göre bu karbonil bileşiğinin indirgenme ürünü aşağıdakilerden hangisidir? i keton OH ALCH-C-CH3 B) CH3-CH-CH3 C) CH3CH2 D) CH₂ - CH₂-COOH OH E) CH₂ - CH₂ - CH₂ Pier pinner akel OH kiasit 3 Clu) prim olb 3 C F Id 21, 4 3 md 67,2 sek alkal kasit
5. Aşağıda bazı bileşikler ve bu bileşiklerin adlandırmaları
verilmiştir.
CH₂-C-OCH3 metil etanoat
I CH₂=CH-CH₂-OH, 1-propen - 3-ol
CH₂-OH Benzil alkol
IU.
Yukarıdaki bileşiklerden hangileri yanlış adlandırıl-
mıştır?
A) Yalnız L
B) Yalnız II
C) Yalnız III
O=C
D) Il ve Ill
E) 1, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
5. Aşağıda bazı bileşikler ve bu bileşiklerin adlandırmaları verilmiştir. CH₂-C-OCH3 metil etanoat I CH₂=CH-CH₂-OH, 1-propen - 3-ol CH₂-OH Benzil alkol IU. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri yanlış adlandırıl- mıştır? A) Yalnız L B) Yalnız II C) Yalnız III O=C D) Il ve Ill E) 1, II ve III
2B →
3 X
CH₂-CH=CH-CH₂-CH₂
OH
-2014
Açık formülü verilen bileşikle ilgili,
1. Sistematik adı 2-penten-1,5-diol'dur.
ponten 1,5 diolar
II. Asimetrik karbon atomu içerir.
III. Primer alkol özelliği gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Ive II
D) Il ve Ill
+2 +2
22
G
-16
-)(x-
Live III
(2) 1,11/v 11 (x - U) (x-4) - /
I, ve
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
2B → 3 X CH₂-CH=CH-CH₂-CH₂ OH -2014 Açık formülü verilen bileşikle ilgili, 1. Sistematik adı 2-penten-1,5-diol'dur. ponten 1,5 diolar II. Asimetrik karbon atomu içerir. III. Primer alkol özelliği gösterir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Ive II D) Il ve Ill +2 +2 22 G -16 -)(x- Live III (2) 1,11/v 11 (x - U) (x-4) - / I, ve
s
A
26. 3-metil-1,3,4-trihidroksihekzan bileşiği için;
1. Tamamen yükseltgenmesi sonucunda oluşan
üründe iki farklı fonksiyonel grup bulunur.
11. Primer, sekonder, tersiyer alkol özelliği gösterir.
III. Bir molü yandığında 6 mer CO₂ oluşturur.
2
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve
E) ve III
OH
1
cop
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
s A 26. 3-metil-1,3,4-trihidroksihekzan bileşiği için; 1. Tamamen yükseltgenmesi sonucunda oluşan üründe iki farklı fonksiyonel grup bulunur. 11. Primer, sekonder, tersiyer alkol özelliği gösterir. III. Bir molü yandığında 6 mer CO₂ oluşturur. 2 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve E) ve III OH 1 cop